se.lng 1.24 KB
Newer Older
karailiev's avatar
karailiev committed
1
<?php
redray's avatar
redray committed
2
3
4
5
6
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
karailiev's avatar
karailiev committed
7
8
9
10
11
12
13
14
$wb['301'] = 'Modulen r ej tillten fr nuvarande anvndare.';
$wb['302'] = 'Modulen r ogiltig.';
$wb['1001'] = 'Anvndarnamn och lsenord fr ej vara tomma!';
$wb['1002'] = 'Anvndarnamnet och/eller lsenordet r felaktigt!';
$wb['1003'] = 'Detta anvndarnamn r deaktiverat!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Vill du verkligen ta bort detta inlgg?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Du har ej behrighet att se detta inlgg eller s existerar den ej!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Du har ej behrighet att ta bort detta inlgg!';
fantu's avatar
fantu committed
15
16
17
18
19
20
21
22
23
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new record';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
24
25
26
27
28
29
30
31
32
$wb['System'] = 'System';
$wb['Client'] = 'Client';
$wb['Email'] = 'Email';
$wb['Monitor'] = 'Monitor';
$wb['Sites'] = 'Sites';
$wb['DNS'] = 'DNS';
$wb['Tools'] = 'Tools';
$wb['Help'] = 'Help';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Tools';
karailiev's avatar
karailiev committed
33
?>