se.lng 1.49 KB
Newer Older
karailiev's avatar
karailiev committed
1
<?php
redray's avatar
redray committed
2
3
4
5
6
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
karailiev's avatar
karailiev committed
7
8
9
10
11
12
13
14
$wb['301'] = 'Modulen r ej tillten fr nuvarande anvndare.';
$wb['302'] = 'Modulen r ogiltig.';
$wb['1001'] = 'Anvndarnamn och lsenord fr ej vara tomma!';
$wb['1002'] = 'Anvndarnamnet och/eller lsenordet r felaktigt!';
$wb['1003'] = 'Detta anvndarnamn r deaktiverat!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Vill du verkligen ta bort detta inlgg?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Du har ej behrighet att se detta inlgg eller s existerar den ej!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Du har ej behrighet att ta bort detta inlgg!';
fantu's avatar
fantu committed
15
16
17
18
19
20
21
22
23
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new record';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
24
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Tools';
Fantu's avatar
Fantu committed
25
$wb['page_and_txt'] = 'and';
26
27
28
29
30
31
32
33
$wb['top_menu_system'] = 'System';
$wb['top_menu_client'] = 'Client';
$wb['top_menu_email'] = 'Email';
$wb['top_menu_monitor'] = 'Monitor';
$wb['top_menu_sites'] = 'Sites';
$wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
$wb['top_menu_tools'] = 'Tools';
$wb['top_menu_help'] = 'Help';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
34
35
36
$wb['top_menu_billing'] = 'Billing';
$wb['top_menu_domain'] = 'Domains';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'Home';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
37
$wb['latest_news_txt'] = 'Latest news';
karailiev's avatar
karailiev committed
38
?>