Commit 72695f03 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Merged Revisions 3771-3801 from stable branch.

parent a126d73f
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
<?php
$wb["login_1_txt"] = 'Do you want to login as user';
$wb["login_2_txt"] = 'If you do so, you can "go back" by clicking at logout.';
$wb["btn_yes_txt"] = 'Yes, login as Client';
$wb["btn_back_txt"] = 'No, back to list';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Separated by comma';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["firewall_error_unique"] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["tcp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
$wb["udp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
?>
\ No newline at end of file
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Password (optional)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -11,4 +11,3 @@ $wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -46,4 +46,3 @@ $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -14,4 +14,3 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -9,14 +9,14 @@ $wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website config adresář';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config adresář';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled adresář';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config adresář';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail složka pro konfigurace';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter cesta';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter skript';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini cesta';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI cesta k adresáři kde je umístěn php.ini';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI děti';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. požadavků';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI bin';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI cesta k binarnímu balíčku';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Cesta k mail adresáři';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Cesta k domácímu adresáři';
......@@ -32,15 +32,15 @@ $wb['message_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti zprávy';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['netmask_txt'] = 'Maska';
$wb['gateway_txt'] = 'Brána';
$wb['hostname_txt'] = 'Hostname';
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery';
$wb['hostname_txt'] = 'Název hostitele (hostname)';
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery (DNS)';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Konfigurace sítě';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Neplatný formát IP adresy.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Neplatný formát síťové masky.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Neplatný formát brány.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele (hostname) je prázdný.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný.';
$wb['config_dir_txt'] = 'Vlogger config adresář';
$wb['config_dir_txt'] = 'Vlogger cesta k vlogger-dbi.conf';
$wb['init_script_txt'] = 'Název cron init skriptu';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Cesta k individuálním cron tabulkám';
$wb['wget_txt'] = 'Cesta k wget programu';
......@@ -54,7 +54,7 @@ $wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost doména';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND uživatel';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND skupina';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND adresář se zónovými soubory';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf cesta';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf cesta k souboru';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND uživatel je prázdný.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND skupina je prázdná.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND adresář se zónovými soubory je prázdný.';
......@@ -63,37 +63,37 @@ $wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local cesta je práz
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Syntaxe mailového filtru';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP démon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir ije prázdný.';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir je prázdný.';
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride je prázdný.';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf folder';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl script';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats složka pro konfigurace';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats složka pro data';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl cesta ke skriptu';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl cesta ke skriptu';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Adresář pro zálohy';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local path';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'CGI php.ini path';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Apache php.ini path';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Test apache configuration on restart';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Enable';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Manage Builtin Rules';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Enable IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Default Input Policy';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local cesta k souboru';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'Cesta k CGI php.ini';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Cesta k Apache php.ini';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Provést test konfigurace apache před restartováním';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA cesta';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA heslo';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Aktivovat';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Správa vestavěných pravidel';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Aktivovat IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Standardní vstupní politika';
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Úroveň logování';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Možnost konfigurace sítě je k dispozici pouze pro Debian a Ubuntu servery. Nepoužívejte tuto volbu, pokud vaše síťové rozhraní není eth0.';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['server_type_txt'] = 'Server Type';
$wb['server_type_txt'] = 'Typ serveru';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Backup directory is empty.';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Adresář se zálohou je prázdný.';
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path is empty.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path is empty.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID is empty.';
......@@ -143,11 +143,11 @@ $wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL sledování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail sledování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> If you want to shut down mysql you have to select the Disable MySQL monitor checkbox and then wait 2-3 minutes.<br>if you do not wait 2-3 minutes, rescue will try to restart mysql!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD sledování';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
......@@ -159,20 +159,24 @@ $wb['backup_mode_userzip'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jak
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel root';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Samostatná RBL se odděluje čárkou)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Settings';
$wb['permissions_txt'] = 'Permissions';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Settings';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Settings';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Settings';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Nastavení';
$wb['permissions_txt'] = 'Nastavit oprávnění';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Nastavení';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Nastavení';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Nastavení';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Statistika kvóty poštovní schránky';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Aktivovat IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení adminovi';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_wrong'] = 'Invalid v6 Netmask format.';
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Check system php.ini files for changes each';
$wb['php_ini_check_minutes_info_txt'] = 'minutes (0 disables checking)';
$wb['php_ini_check_minutes_error_empty'] = 'Invalid value for php.ini checking.';
$wb['sendmail_path_txt'] = 'Sendmail Path';
$wb['sendmail_path_error_empty'] = 'Sendmail Path is empty.';
?>
......@@ -3,4 +3,3 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -10,4 +10,3 @@ $wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['error_port_syntax'] = 'Invalid chars in port field, please enter only comma separated numbers. Example: 80,443';
?>
......@@ -9,4 +9,3 @@ $wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -12,4 +12,3 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -15,4 +15,3 @@ $wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Start Installation';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -4,9 +4,8 @@ $wb['installed_txt'] = 'Stav';
$wb['package_title_txt'] = 'Balíček';
$wb['package_description_txt'] = 'Popis';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Packages';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Update package list';
$wb['package_id_txt'] = 'local App-ID';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Balíčky';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Aktualizace seznamu balíků';
$wb['package_id_txt'] = 'místní App-ID';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
?>
......@@ -46,6 +46,8 @@ $wb['use_combobox_txt'] = 'Use jQuery UI Combobox';
$wb['use_loadindicator_txt'] = 'Use Load Indicator';
$wb['f5_to_reload_js_txt'] = 'If you change this, you might have to press F5 to make the browser reload JavaScript libraries or empty your browser cache.';
$wb['client_username_web_check_disabled_txt'] = 'Disable client username check for the word \'web\'.';
$wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Show Autoresponder tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Show Mail Filter tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox detail';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment