diff --git a/server/conf/index/standard_index.html_bg b/server/conf/index/standard_index.html_bg new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4e303d88b59b05901c20d37076b867d960c8bafe --- /dev/null +++ b/server/conf/index/standard_index.html_bg @@ -0,0 +1,60 @@ + + + + Привет! + + + + + + +
+ +
+

Това е страницата по подразбиране за вашият уеб сайт.

+

Този файл може да бъде изтрит или презаписан с друг без никакъв проблем. Виждате съдържанието на файла index.html в web директорията.

+

Ако имате въпроси или проблеми може да се свържете с поддръжката.

+
+ +
+ +