se.lng 2.7 KB
Newer Older
karailiev's avatar
karailiev committed
1
<?php
redray's avatar
redray committed
2 3 4 5 6
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
7 8 9
$wb['number_format_decimals'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = '';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
10 11 12 13 14
$wb['error_301'] = 'Modulen r ej tillten fr nuvarande anvndare.';
$wb['error_302'] = 'Modulen r ogiltig.';
$wb['error_1001'] = 'Anvndarnamn och lsenord fr ej vara tomma!';
$wb['error_1002'] = 'Anvndarnamnet och/eller lsenordet r felaktigt!';
$wb['error_1003'] = 'Detta anvndarnamn r deaktiverat!';
karailiev's avatar
karailiev committed
15 16 17
$wb['delete_confirmation'] = 'Vill du verkligen ta bort detta inlgg?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Du har ej behrighet att se detta inlgg eller s existerar den ej!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Du har ej behrighet att ta bort detta inlgg!';
fantu's avatar
fantu committed
18 19 20 21 22 23 24 25 26
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new record';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
27
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Tools';
Fantu's avatar
Fantu committed
28
$wb['page_and_txt'] = 'and';
29 30 31 32 33 34 35 36
$wb['top_menu_system'] = 'System';
$wb['top_menu_client'] = 'Client';
$wb['top_menu_email'] = 'Email';
$wb['top_menu_monitor'] = 'Monitor';
$wb['top_menu_sites'] = 'Sites';
$wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
$wb['top_menu_tools'] = 'Tools';
$wb['top_menu_help'] = 'Help';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
37 38 39
$wb['top_menu_billing'] = 'Billing';
$wb['top_menu_domain'] = 'Domains';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'Home';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
40
$wb['latest_news_txt'] = 'Latest news';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
41
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
$wb['daynamesmin_su'] = 'Su';
$wb['daynamesmin_mo'] = 'Mo';
$wb['daynamesmin_tu'] = 'Tu';
$wb['daynamesmin_we'] = 'We';
$wb['daynamesmin_th'] = 'Th';
$wb['daynamesmin_fr'] = 'Fr';
$wb['daynamesmin_sa'] = 'Sa';
$wb['daynames_sunday'] = 'Sunday';
$wb['daynames_monday'] = 'Monday';
$wb['daynames_tuesday'] = 'Tuesday';
$wb['daynames_wednesday'] = 'Wednesday';
$wb['daynames_thursday'] = 'Thursday';
$wb['daynames_friday'] = 'Friday';
$wb['daynames_saturday'] = 'Saturday';
$wb['monthnamesshort_jan'] = 'Jan';
$wb['monthnamesshort_feb'] = 'Feb';
$wb['monthnamesshort_mar'] = 'Mar';
$wb['monthnamesshort_apr'] = 'Apr';
$wb['monthnamesshort_may'] = 'May';
$wb['monthnamesshort_jun'] = 'Jun';
$wb['monthnamesshort_jul'] = 'Jul';
$wb['monthnamesshort_aug'] = 'Aug';
$wb['monthnamesshort_sep'] = 'Sep';
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Oct';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
70
$wb['logout_txt'] = 'LOGOUT';
71
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
karailiev's avatar
karailiev committed
72
?>