Commit 2066766a authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated Czech translation

parents 6c9bc3ea 9adf496f
......@@ -150,3 +150,4 @@ $wb['weak_password_length_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zás
$wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:';
$wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
?>
......@@ -48,3 +48,4 @@ $wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
<?php
$wb['login_1_txt'] = 'Chcete se přihlásit jako klient';
$wb['login_2_txt'] = 'Pokud se přihlásíte jako klient, zpět do sekce Administrátora se vratíte kliknutím na odhlášení klienta.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Ano, přihlásit se jako klient';
$wb['btn_back_txt'] = 'Ne, zpět na seznam klientů';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Odděleny čárkou';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -242,3 +242,4 @@ $wb['cron_init_script_error_regex'] = 'Invalid cron init script.';
$wb['crontab_dir_error_regex'] = 'Invalid crontab directory.';
$wb['cron_wget_error_regex'] = 'Invalid cron wget path.';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['package_key_txt'] = 'Package Key';
$wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
$wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Softwarové zdroje, které mohou obsahovat addony nebo aktualizace';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -69,3 +69,4 @@ $wb['No'] = 'Ne';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minimální délka hesla';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimální síla hesla';
?>
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -32,3 +32,4 @@ $wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -24,3 +24,4 @@ $wb['error_domain_in webuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v pou
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
?>
......@@ -116,7 +116,7 @@ $wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python - dostupná volba pro klienta';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC - povinné pro klienta';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Vlastní Error (chybové) dokumenty';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_wildcard_txt'] = '(*.) automatická subdoména - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL - dostupná volba pro klienta';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Číslo účtu';
$wb['bank_code_txt'] = 'Kód banky';
......@@ -154,3 +154,4 @@ $wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['parent_client_id_txt'] = 'Přiřazení klienta k distributorovi (prodejci)';
$wb['none_txt'] = 'Žádný';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Jste si jisti, že chcete smazat tohoto klienta ?';
?>
......@@ -18,3 +18,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['variables_description_txt'] = 'Proměnné uživatelské jméno a heslo jsou k dispozici (funkční) jako volba pouze v uvítacím e-mailu.';
$wb['duplicate_welcome_error'] = 'There can be only one default welcome email template. Please edit the existing template instead of adding a new one.';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['list_head_txt'] = 'E-mailové šablony';
$wb['template_type_txt'] = 'Zpráva pro';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
?>
......@@ -65,8 +65,8 @@ $wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové konference mus
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. počet virtuálních serverů';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Povinná šablona pro virtuální server';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'Limit pro virtuální servery musí být číslo.';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Options';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Možnosti';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Možnosti';
$wb['template_type_txt'] = 'Typ šablony';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI - dostupná volba pro klienta';
......@@ -76,7 +76,7 @@ $wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python - dostupná volba pro klienta';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC - povinné pro klienta';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Vlastní Error (chybové) dokumenty';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_wildcard_txt'] = '(*.) automatická subdoména - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL - dostupná volba pro klienta';
$wb['web_limits_txt'] = 'Webové limity';
$wb['email_limits_txt'] = 'E-mailové limity';
......@@ -90,3 +90,4 @@ $wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['template_type_txt'] = 'Typ';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['template_id_txt'] = 'ID šablony';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat klienta';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'Doména již existuje';
$wb['domain_error_regex'] = 'Toto doménové jméno je zakázáno';
$wb['Domain'] = 'Doména';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou doménu';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['user_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -116,7 +116,7 @@ $wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python - dostupná volba pro klienta';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC - povinné pro klienta';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Vlastní Error (chybové) dokumenty';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_wildcard_txt'] = '(*.) automatická subdoména - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL - dostupná volba pro klienta';
$wb['web_limits_txt'] = 'Webové limity';
$wb['email_limits_txt'] = 'E-mailové limity';
......@@ -159,3 +159,4 @@ $wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'Nelze nastavit vlastní limity, pokud chtete nastavit vlatní limity musí být \\"hlavní šablona\\" nastavena na volbu \\"Custom\\".';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat distributora';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s';
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -28,3 +28,4 @@ $wb['limit_client_txt'] = 'Počet klientů';
$wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['used_txt'] = 'Využité místo';
$wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['no_email_accounts_txt'] = 'Nenalezeny žádné e-mailové účty.';
?>
<?php
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['hard_txt'] = 'Kvóta max. obsazení';
$wb['soft_txt'] = 'Kvóta pro upozornění';
$wb['no_sites_txt'] = 'Nenalezeny žádné webové stránky.';
?>
......@@ -20,3 +20,4 @@ $wb['Templates'] = 'Šablony DNS';
$wb['Secondary Zones'] = 'Sekundární DNS zóny';
$wb['Import Zone File'] = 'Importovat vybraný DNS zonový soubor';
?>
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['page_txt'] = 'Stránka';
$wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['delete_confirmation'] = 'Skutečně chcete smazat tento záznam ?';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Cílový Hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový Hostname má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['data_error_regex'] = 'Cílový hostname má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu nebo CNAME-záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Informace o hostovi je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Informace o hostovi má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['title'] = 'Importovat soubory zón';
$wb['no_file_uploaded_error'] = 'Nelze odeslat DNS zonový soubor';
$wb['zone_file_import_txt'] = 'Importovat vybraný DNS zonový soubor';
?>
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['data_error_regex'] = 'Hostname e-mailového serveru má chybný formát';
$wb['duplicate_mx_record_txt'] = 'Duplicitní MX záznam.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Jmenný server má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Kanonický hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Kanonického hostname má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Odpovědná osoba je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Odpovědná osoba má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['ipv4_form_txt'] = 'IPV4 formát, např. 1.2.3.4';
$wb['secondary_zone_txt'] = 'Sekundární DNS zóna';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou Sekundarní DNS-Zónu';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['sys_groupid_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat sekundární DNS zónu';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
?>
......@@ -36,3 +36,4 @@ $wb['minimum_range_error'] = 'Minimální doba je 60 sekund.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL čas je 60 sekund.';
$wb['xfer_error_regex'] = 'Také oznámí: Prosím, použijte IP adresu.';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment