Commit 43b345ca authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Merged revisions from 3.0.5 stable branch: 3758-3768, 3769 shall not be merged to trunk.

parent 2de9fd78
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Uživatelé';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient ID';
$wb['client_id_txt'] = 'Client ID';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
<?php
$wb['Client'] = 'Klient';
$wb['Address'] = 'Adresa';
$wb['Limits'] = 'Limity';
$wb['Add Client'] = 'Přidat klienta';
......@@ -7,19 +8,20 @@ $wb['Clients'] = 'Klienti';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Upravit klientské šablony';
$wb['Add Reseller'] = 'Přidat distributora';
$wb['Edit Reseller'] = 'Upravit distributora';
$wb['Resellers'] = 'Distributoři';
$wb['Resellers'] = 'Distributoři (prodejci)';
$wb['error_has_clients'] = 'Distributor má klienty. Nejdříve smažte tyto klienty.';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Add additional template';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Delete additional template';
$wb['Messaging'] = 'Messaging';
$wb['Send email'] = 'Send Email';
$wb['Edit Client Circle'] = 'Edit Client Circle';
$wb['Domains'] = 'Domains';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Přidat dodatečnou šablonu';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Smazat dodatečnou šablonu';
$wb['Messaging'] = 'Odesílání zpráv';
$wb['Send email'] = 'Odeslat e-mail';
$wb['Edit Client Circle'] = 'Upravit skupinu klientů';
$wb['Domains'] = 'Domény';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['error_domain_in mailuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as mail-domain';
$wb['error_domain_in webuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as web-domain';
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'You cannot add a new domain';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'You have to select a customer<br>';
$wb['Client'] = 'Client';
$wb['error_domain_in mailuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v používána jako poštovní doména';
$wb['error_domain_in webuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v používána jako webová doména';
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
?>
......@@ -8,11 +8,11 @@ $wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet emailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet emailových směrování';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet emailových filtrů';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtů externího získávání emailů';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Kvóty poštovních schránek';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox kvóta';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových bílých / černých listinových filtrů';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet spamflitrových uživatelů';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových politik';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Výchozí e-mailserver';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Výchozí mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Název společnosti';
$wb['contact_name_txt'] = 'Název kontaktu';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
......@@ -28,7 +28,7 @@ $wb['country_txt'] = 'Země';
$wb['telephone_txt'] = 'Telefon';
$wb['mobile_txt'] = 'Mobilní telefon';
$wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['email_txt'] = 'Kontaktní e-mail na klienta';
$wb['email_txt'] = 'Kontaktní email na klienta';
$wb['internet_txt'] = 'WWW stránky klienta';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['notes_txt'] = 'Poznámky';
......@@ -54,7 +54,7 @@ $wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Max. počet webových subdomén';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Max. počet FTP uživatelů';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Výchozí DNS server';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Max. počet DNS zón';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. number of secondary DNS zones';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. počet sekundárních zón DNS';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Max. počet DNS záznamů';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. počet shell uživatelů';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klientů';
......@@ -88,18 +88,18 @@ $wb['username_error_regex'] = 'Uživatelské jméno obsahuje neplatné znaky.';
$wb['template_master_txt'] = 'Hlavní šablona';
$wb['template_additional_txt'] = 'Addon šablona';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH chroot volby';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP - dostupné volby pro klienta';
$wb['limit_client_error'] = 'Max. počet klientů dosažen.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Webová kvóta';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP volby';
$wb['limit_client_error'] = 'Max. počet kleintů dosažen.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web kvóta';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Přenosová kvóta';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Přenosová kvót musí být číslo.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. počet WebDAV uživatelů';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'Limit pro WebDAV uživatele musí být číslo.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['vat_id_txt'] = 'DIČ';
$wb['required_fields_txt'] = '* Povinná pole';
$wb['company_id_txt'] = 'IČO';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. počet e-mailovových konferencí (mailinglist)';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. number of mailing lists';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record limit must be a number.';
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. number of virtual servers';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Force virtual server template';
......@@ -107,37 +107,39 @@ $wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server limit must be a number
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one SSH option.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Přidat další šablonu';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Odstranit další šablonu';
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python - dostupná volba pro klienta';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC - vynucená volba u klienta';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Přidat dodatečnou šablonu';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Smazat dodatečnou šablonu';
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI available';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI available';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl available';
$wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby available';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python available';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC forced';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Custom error docs available';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL - dostupná volba pro klienta';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Číslo bankovního účtu';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL available';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Číslo účtu';
$wb['bank_code_txt'] = 'Kód banky';
$wb['bank_name_txt'] = 'Název banky';
$wb['bank_account_iban_txt'] = 'IBAN';
$wb['bank_account_swift_txt'] = 'BIC / Swift';
$wb['web_limits_txt'] = 'Web nastavení limitů';
$wb['email_limits_txt'] = 'E-mail nastavení limitů ';
$wb['database_limits_txt'] = 'Databáze nastavení limitů';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron úlohy nastavení limitů';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS nastavení limitů';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualizace nastavení limitů';
$wb['web_limits_txt'] = 'Web Limits';
$wb['email_limits_txt'] = 'Email Limits';
$wb['database_limits_txt'] = 'Database Limits';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron Job Limits';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS Limits';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualization Limits';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['active_template_additional_txt'] = 'Active Addons';
$wb['bank_account_owner_txt'] = 'Bankovní účet vlastníka';
$wb['email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'Číslo zákazníka musí být unikátní (nebo prázdné).';
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou PayPal e-mailovou adresu.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal E-mail';
$wb['email_error_isemail'] = 'Please enter a valid email address.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'The customer no. must be unique (or empty).';
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Please enter a valid PayPal email address.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal Email';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \"custom\" is selected.';
?>
<?php
$wb['Client Circle'] = 'Klient Circle';
$wb['Circle'] = 'Circle';
$wb['circle_txt'] = 'Circle';
$wb['circle_name_txt'] = 'Circle Name';
$wb['client_ids_txt'] = 'Clients/Resellers';
$wb['description_txt'] = 'Description';
$wb['Client Circle'] = 'Skupina klientů';
$wb['Circle'] = 'Skupina';
$wb['circle_txt'] = 'Skupina';
$wb['circle_name_txt'] = 'Název skupiny';
$wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Client Circles';
$wb['circle_id_txt'] = 'Circle ID';
$wb['circle_name_txt'] = 'Circle Name';
$wb['description_txt'] = 'Description';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new circle';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['list_head_txt'] = 'Skupiny klientů';
$wb['circle_id_txt'] = 'ID skupiny';
$wb['circle_name_txt'] = 'Název skupiny';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou skupinu';
$wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['delete_explanation'] = 'Tato akce smaže následující počet záznamů p
$wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
?>
......@@ -5,14 +5,16 @@ $wb['sender_txt'] = 'E-mailová adresa odesílatele';
$wb['subject_txt'] = 'Předmět';
$wb['message_txt'] = 'Zpráva';
$wb['form_legend_client_txt'] = 'Poslat e-mailovou zprávu všem klientům.';
$wb['form_legend_admin_txt'] = 'Poslat e-mailovou zprávu všem klientům a prodejcům.';
$wb['sender_invalid_error'] = 'Odesílatel e-mailu je neplatný.';
$wb['form_legend_admin_txt'] = 'Poslat e-mailovou zprávu všem klientům a distributorům (prodejcům).';
$wb['sender_invalid_error'] = 'E-mail odesílatele je neplatný.';
$wb['subject_invalid_error'] = 'Předmět je prázdný.';
$wb['message_invalid_error'] = 'Zpráva je prázdný.';
$wb['email_sent_to_txt'] = 'E-mail poslat na adresu:';
$wb['page_head_txt'] = 'Poslat informace zákazníkovi';
$wb['recipient_txt'] = 'Příjemce';
$wb['all_clients_resellers_txt'] = 'Všichni klienti a prodejci';
$wb['message_invalid_error'] = 'Zpráva je prázdná.';
$wb['email_sent_to_txt'] = 'E-mail byl odeslán:';
$wb['page_head_txt'] = 'Poslat informace zákazníkovi (klientovi)';
$wb['recipient_txt'] = 'Příjemce (adresát)';
$wb['all_clients_resellers_txt'] = 'Všichni klienti a distributoři (prodejci)';
$wb['all_clients_txt'] = 'Všichni klienti';
$wb['variables_txt'] = 'Výběr:';
$wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
?>
......@@ -9,7 +9,7 @@ $wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet emailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet emailových směrování';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet emailových filtrů';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtů externího získávání emailů';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Kvóty poštovních schránek';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox kvóta';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových bílých / černých listinových filtrů';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet spamflitrových uživatelů';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových politik';
......@@ -25,10 +25,10 @@ $wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Max. počet webových alias domén';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Max. počet webových subdomén';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Max. počet FTP uživatelů';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Max. počet DNS zón';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. number of secondary DNS zones';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. počet sekundárních zón DNS';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Max. počet DNS záznamů';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. počet shell uživatelů';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klient';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klientů';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit pro email doménu musí být číslo.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Limit pro mailboxy musí být číslo.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit pro emailové aliasy musí být číslo.';
......@@ -66,22 +66,24 @@ $wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. number of virtual servers';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Force virtual server template';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server limit must be a number.';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP - dostupné volby pro klienta';
$wb['template_type_txt'] = 'Typ šablony';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python - dostupná volba pro klienta';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC - vynucená volba u klienta';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Options';
$wb['template_type_txt'] = 'Template type';
$wb['template_name_txt'] = 'Template name';
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI available';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI available';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl available';
$wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby available';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python available';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC forced';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Custom error docs available';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL - dostupná volba pro klienta';
$wb['web_limits_txt'] = 'Web nastavení limitů';
$wb['email_limits_txt'] = 'E-mail nastavení limitů';
$wb['database_limits_txt'] = 'Databáze nastavení limitů';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron úlohy nastavení limitů';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS nastavení limitů';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualizace nastavení limitů';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL available';
$wb['web_limits_txt'] = 'Web Limits';
$wb['email_limits_txt'] = 'Email Limits';
$wb['database_limits_txt'] = 'Database Limits';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron Job Limits';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS Limits';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualization Limits';
?>
......@@ -3,3 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Klientské šablony';
$wb['template_type_txt'] = 'Typ';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
?>
......@@ -6,6 +6,8 @@ $wb['contact_name_txt'] = 'Název kontaktu';
$wb['city_txt'] = 'Město';
$wb['country_txt'] = 'Stát';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat klienta';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['username_txt'] = 'Username';
$wb['customer_no_txt'] = 'Customer No.';
?>
<?php
$wb['domain_error_empty'] = 'Doménové jméno je prázdné';
$wb['domain_error_unique'] = 'Doména již existuje';
$wb['domain_error_regex'] = 'Toto doménové jméno není dovoleno';
$wb['domain_error_empty'] = 'The domain-name is empty';
$wb['domain_error_unique'] = 'The domain already exists';
$wb['domain_error_regex'] = 'This domain-name is not allowed';
$wb['Domain'] = 'Doména';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Domény';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou doménu';
$wb['list_head_txt'] = 'Domains';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Domain';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['user_txt'] = 'Klient';
?>
<?php
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Max. počet e-mailových domén';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Max. počet emailových domén';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Max. počet mailboxů';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. počet e-mailových aliasů';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. počet e-mailových předávání';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet e-mailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet e-mailových směrování';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet e-mailových filtrů';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. počet emailových aliasů';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. počet emailových předávání';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet emailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet emailových směrování';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet emailových filtrů';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtů externího získávání emailů';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Kvóty poštovních schránek';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox kvóta';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových bílých / černých listinových filtrů';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet spamflitrových uživatelů';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových politik';
......@@ -53,10 +53,10 @@ $wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Max. počet webových subdomén';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Max. počet FTP uživatelů';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Výchozí DNS server';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Max. počet DNS zón';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. number of secondary DNS zones';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. počet sekundárních zón DNS';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Max. počet DNS záznamů';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. počet shell uživatelů';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klient';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klientů';
$wb['username_error_empty'] = 'Uživatelské jméno je prázdné.';
$wb['username_error_unique'] = 'Uživatelské jméno musí být unikátní.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit pro email doménu musí být číslo.';
......@@ -96,9 +96,9 @@ $wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['vat_id_txt'] = 'DIČ';
$wb['required_fields_txt'] = '* Povinná pole';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. počet WebDAV uživatelů';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. počet e-mailovových konferencí (mailinglist)';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. number of mailing lists';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. number of domain aliases';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record limit must be a number.';
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. number of virtual servers';
......@@ -107,8 +107,8 @@ $wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server limit must be a number
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one SSH option.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Add additional template';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Delete additional template';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Přidat dodatečnou šablonu';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Smazat dodatečnou šablonu';
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI available';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI available';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl available';
......@@ -128,15 +128,17 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'Číslo zákazníka musí být unikátní (nebo prázdné).';
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou PayPal e-mailovou adresu.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal E-mail';
$wb['company_id_txt'] = 'Firma / podnikatel ID';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Číslo bankovního účtu';
$wb['bank_account_owner_txt'] = 'Bankovní účet vlastníka';
$wb['bank_code_txt'] = 'Kód banky';
$wb['bank_name_txt'] = 'Název banky';
$wb['email_error_isemail'] = 'Please enter a valid email address.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'The customer no. must be unique (or empty).';
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Please enter a valid PayPal email address.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal Email';
$wb['company_id_txt'] = 'Company/Entrepreneur ID';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Bank account no.';
$wb['bank_account_owner_txt'] = 'Bank account owner';
$wb['bank_code_txt'] = 'Bank code';
$wb['bank_name_txt'] = 'Bank name';
$wb['bank_account_iban_txt'] = 'IBAN';
$wb['bank_account_swift_txt'] = 'BIC / Swift';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Distributoři';
$wb['list_head_txt'] = 'Distributoři (prodejci)';
$wb['client_id_txt'] = 'ID';
$wb['company_name_txt'] = 'Název společnosti';
$wb['contact_name_txt'] = 'Název kontaktu';
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat distributora';
$wb['customer_no_txt'] = 'Customer No.';
$wb['username_txt'] = 'Username';
?>
......@@ -2,3 +2,5 @@
$wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s';
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -28,3 +28,5 @@ $wb['limit_client_txt'] = 'Počet klientů';
$wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí';
?>
<?php
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -22,3 +22,5 @@ $wb['auth_preset_perm_user_txt'] = 'Opr. Uživatel';
$wb['auth_preset_perm_group_txt'] = 'Opr. Skupina';
$wb['auth_preset_perm_other_txt'] = 'Opr. Ostatní';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['title_txt'] = 'Titulek';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment