Commit 43b345ca authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Merged revisions from 3.0.5 stable branch: 3758-3768, 3769 shall not be merged to trunk.

parent 2de9fd78
......@@ -19,8 +19,8 @@ $wb['origin_error_empty'] = 'Zóna je prázdná.';
$wb['origin_error_unique'] = 'Záznam pro tuto zónu již existuje.';
$wb['origin_error_regex'] = 'Zóna má chybný formát.';
$wb['ns_error_regex'] = 'NS má chybný formát.';
$wb['mbox_error_empty'] = 'Email je prázdný.';
$wb['mbox_error_regex'] = 'Email má chybný formát.';
$wb['mbox_error_empty'] = 'E-mail je prázdný.';
$wb['mbox_error_regex'] = 'E-mail má chybný formát.';
$wb['also_notify_txt'] = 'Také upozornit';
$wb['also_notify_error_regex'] = 'Prosím, použijte IP adresu.';
$wb['update_acl_txt'] = 'Aktualizovat ACL';
......@@ -35,3 +35,5 @@ $wb['expire_range_error'] = 'Min. Expire time is 60 seconds.';
$wb['minimum_range_error'] = 'Min. Minimum time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -8,3 +8,5 @@ $wb['mbox_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat DNS zónu (SOA záznam)';
$wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Přidat DNS zónu (dle šablony)';
?>
......@@ -8,7 +8,7 @@ $wb['weight_txt'] = 'Weight';
$wb['port_txt'] = 'Port';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní­';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální­ počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální­ počet DNS záznamú pro Váš Účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění­ přidat záznam do této zóny.';
$wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
......@@ -17,3 +17,5 @@ $wb['data_error_regex'] = 'Záznam serveru má chybný formát';
$wb['srv_error_regex'] = 'Neplatný formát záznamu serveru. Záznam serveru musí­ obsahovat 3 textové řetězce oddělené mezerami.';
$wb['aux_txt'] = 'Priority';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['fields_txt'] = 'Pole';
$wb['template_txt'] = 'Šablona';
$wb['visible_txt'] = 'Viditelný';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['visible_txt'] = 'Viditelný';
$wb['name_txt'] = 'Název';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Text je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Text má chybný formát';
?>
......@@ -18,21 +18,23 @@ $wb['error_expire_empty'] = 'Expire je prázdný.';
$wb['error_minimum_empty'] = 'Minimum je prázdný.';
$wb['error_ttl_empty'] = 'TTL je prázdný.';
$wb['error_domain_empty'] = 'Doména je prázdná';
$wb['error_ip_empty'] = 'IP je prázdná.';
$wb['error_ip_empty'] = 'IP adresa je prázdná.';
$wb['error_ns1_empty'] = 'NS1 je prázdný.';
$wb['error_ns2_empty'] = 'NS2 je prázdný.';
$wb['error_email_empty'] = 'EMail je prázdný.';
$wb['error_email_empty'] = 'E-mail je prázdný.';
$wb['error_domain_regex'] = 'Doména obsahuje neplatné znaky.';
$wb['error_ns1_regex'] = 'NS1 obsahuje neplatné znaky.';
$wb['error_ns2_regex'] = 'NS2 obsahuje neplatné znaky.';
$wb['error_email_regex'] = 'Email neobsahuje platnou emailovou adresu.';
$wb['dns_zone_txt'] = 'DNS Zóna';
$wb['error_email_regex'] = 'E-mail neobsahuje platnou e-mailovou adresu.';
$wb['dns_zone_txt'] = 'DNS zóna';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'z';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'výsledky';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Žádné výsledky.';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 výsledků';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Hledat';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Návrhy';
$wb['list_head_txt'] = 'DNS Průvodce vytvořením zóny';
$wb['list_desc_txt'] = 'Vytvoření zóny DNS pomocí průvodce';
$wb['list_head_txt'] = 'Průvodce vytvořením DNS zóny';
$wb['list_desc_txt'] = 'Vytvoření DNS zóny pomocí průvodce';
?>
......@@ -12,3 +12,5 @@ $wb['Manage Sections'] = 'Spravovat sekce';
$wb['Manage Questions'] = 'Spravovat dotazy';
$wb['Add a Question & Answer Pair'] = 'Přidat otázku a odpověď';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['faq_question_txt'] = 'Otázka';
$wb['faq_answer_txt'] = 'Odpověď';
$wb['faq_section_txt'] = 'Sekce';
?>
......@@ -7,3 +7,5 @@ $wb['faq_sections_txt'] = 'Sekce';
$wb['faq_faq_questions_txt'] = 'Často kladené dotazy';
$wb['faq_new_question_txt'] = 'Přidat nový dotaz';
?>
<?php
$wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['edit_txt'] = 'Edit';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['faq_sections_txt'] = 'Sekce';
$wb['faq_faq_sections_txt'] = 'Sekce FAQ';
$wb['faq_new_section_txt'] = 'Přidat novou sekci';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['message_txt'] = 'Zpráva';
$wb['tstamp_txt'] = 'Časové razítko';
$wb['reply_txt'] = 'Odpovědět';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['sender_id_txt'] = 'Odesílatel';
$wb['subject_txt'] = 'Předmět';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit zprávu pro podporu';
?>
......@@ -4,7 +4,7 @@ $wb['error_user_password_incorrect'] = 'Uživatelské jméno nebo heslo je špat
$wb['error_user_blocked'] = 'Uživatel blokován.';
$wb['error_user_too_many_logins'] = 'Příliš mnoho nesprávných přihlášení, zkuste to za 15 minut znova';
$wb['pass_reset_txt'] = 'Bude Vám vygenerováno a zasláno nové heslo na e-mail, pokud Vaše adresa zadaná níže odpovídá adrese ve Vašem klientském nastavení.';
$wb['pw_reset'] = 'Heslo bylo resetováno a zasláno na Váš email.';
$wb['pw_reset'] = 'Heslo bylo resetováno a zasláno na Váš e-mail.';
$wb['pw_error'] = 'Uživatelské jméno nebo e-mail neodpovídá.';
$wb['pw_error_noinput'] = 'Prosím zadejte uživatelské jméno a e-mail.';
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'Vaše heslo do ISPConfigu bylo resetováno. Nové heslo je: ';
......@@ -22,3 +22,5 @@ $wb['pw_button_txt'] = 'Znovu odeslat heslo';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['theme_not_compatible'] = 'Zvolené téma není kompatibilní s aktuální verzí ISPConfig. Zkontrolujte prosím, zda není nová verze tématu.<br />Výchozí motiv byl aktivován automaticky.';
?>
<?php
$wb['Email Alias'] = 'E-mailový alias';
$wb['Email Blacklist'] = 'E-mail černá listina';
$wb['Email Blacklist'] = 'Email černá listina';
$wb['Blacklist'] = 'Černá listina';
$wb['Mail Content Filter'] = 'Obsahový filtr';
$wb['Filter'] = 'Filtr';
$wb['Mail Domain'] = 'Doména e-mailů';
$wb['Domain'] = 'Domény';
$wb['Email Catchall'] = 'E-mailový koš';
$wb['Email Forward'] = 'Přesměrování e-mailů';
$wb['Get Email'] = 'Získat e-mail';
$wb['Spamfilter'] = 'Spamové filtry';
$wb['Get Email'] = 'Získat externí e-maily';
$wb['Spamfilter'] = 'Spamfiltr';
$wb['Email Routing'] = 'Směrování';
$wb['Email transport'] = 'Transport';
$wb['Mailbox'] = 'Mailbox';
......@@ -18,30 +19,32 @@ $wb['Custom Rules'] = 'Vlastní pravidla';
$wb['Email filter'] = 'E-mailový filtr';
$wb['Email Whitelist'] = 'E-mail bílá listina';
$wb['Whitelist'] = 'Bílá listina';
$wb['Spamfilter blacklist'] = 'Spamový filter černá listina';
$wb['Spamfilter Config'] = 'Konfigurace spamového filtru';
$wb['Spamfilter blacklist'] = 'Spamfiltr černá listina';
$wb['Spamfilter Config'] = 'Konfigurace spamfiltru';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Spamfilter policy'] = 'Politika spamového filtru';
$wb['Spamfilter policy'] = 'Spamfiltr politika';
$wb['Policy'] = 'Politika';
$wb['Quarantine'] = 'Karanténa';
$wb['Tag-Level'] = 'Tag úroveň';
$wb['Other'] = 'Jiný';
$wb['Spamfilter users'] = 'Uživatelé spamového filtru';
$wb['Spamfilter users'] = 'Spamfiltr uživatelé';
$wb['Users'] = 'Uživatelé';
$wb['Spamfilter Whitelist'] = 'Spamový filtr bílá listina';
$wb['Spamfilter Whitelist'] = 'Spamfiltr bílá listina';
$wb['Email'] = 'E-mail';
$wb['Email Mailbox'] = 'E-mailové schránky';
$wb['Email Accounts'] = 'Nastavení e-mailů';
$wb['Email Accounts'] = 'E-mail účty';
$wb['User / Domain'] = 'Uživatel / Doména';
$wb['Server Settings'] = 'Nastavení serveru';
$wb['Fetchmail'] = 'Externí získávání e-mailů';
$wb['Fetchmail'] = 'Externí získávání emailů';
$wb['Mailbox traffic'] = 'Přenesená data';
$wb['Postfix Whitelist'] = 'Postfix bílá listina';
$wb['Postfix Blacklist'] = 'Postfix černá listina';
$wb['Content Filter'] = 'Obsahový filtr';
$wb['Global Filters'] = 'Globální e-mailové filtry';
$wb['Domain Alias'] = 'Alias e-mailové domény';
$wb['Global Filters'] = 'Globální filtry';
$wb['Domain Alias'] = 'Alias domény';
$wb['Relay Recipients'] = 'Relay adresáti';
$wb['Statistics'] = 'Statistiky';
$wb['Domain'] = 'E-mailová doména';
$wb['Email'] = 'E-mail';
$wb['Mailbox quota'] = 'Mailbox kvóta';
?>
......@@ -2,13 +2,15 @@
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['destination_txt'] = 'Cíl';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.';
$wb['email_error_isemail'] = 'E-mail adresa je chybná.';
$wb['email_error_unique'] = 'Duplikování e-mail adresy.';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Cílová e-mail adresa je chybná.';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Dosažen maximální počet e-mail aliasů pro Váš účet.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'Mailbox s touto e-mail adresou již existuje';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'Mailbox s touto adresou již existuje';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['duplicate_email_alias_txt'] = 'Tento e-mailový alias již existuje.';
$wb['duplicate_email_alias_txt'] = 'Tento e-mail alias již existuje.';
$wb['source_txt'] = 'Alias';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['destination_txt'] = 'Cíl';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat nový e-mailový alias';
?>
......@@ -3,9 +3,11 @@ $wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['destination_txt'] = 'Cíl';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Dosažen maximální počet e-mailových doménových aliasů pro Váš účet.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Dosažen maximální počet emailových doménových aliasů pro Váš účet.';
$wb['source_destination_identical_txt'] = 'Zdrojová a cílová doména jsou stejné.';
$wb['source_error_empty'] = 'Zdrojová doména je prázdná.';
$wb['source_error_unique'] = 'Duplikování zdrojové domény.';
$wb['source_error_regex'] = 'Chybná zdrojová doména.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['destination_txt'] = 'Cíl';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat doménový alias';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment