Commit 6647bed1 authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

updated Finnish translation

parent 128b2a8c
......@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['email_txt'] = 'Sähköposti';
$wb['destination_txt'] = 'Vastaanottajan sähköposti';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Käyttäjätunnuksella on jo sallittu määrä edelleenlähetysosoitteita.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'There is already a mailbox with this email address';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'Edelleenlähetyssääntö osoitteelle on jo olemassa.';
?>
......@@ -8,8 +8,8 @@ $wb['source_delete_txt'] = 'Poista sähköpostit noudettavasta laatikosta noudon
$wb['destination_txt'] = 'Kohdepostilaatikko';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Käyttäjätunnuksella on jo sallittu määrä noudettavia osoitteita.';
$wb['source_server_error_isempty'] = 'Server is empty.';
$wb['source_username_error_isempty'] = 'Username is empty.';
$wb['source_password_error_isempty'] = 'Password is empty.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'No destination selected.';
$wb['source_server_error_isempty'] = 'Palvelin-kenttä on tyhjä.';
$wb['source_username_error_isempty'] = 'Käyttäjänimi on tyjä.';
$wb['source_password_error_isempty'] = 'Salasana-kenttä on tyhjä.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Ei kohdetta valittuna.';
?>
......@@ -17,16 +17,16 @@ $wb['maildir_txt'] = 'Postikansio';
$wb['postfix_txt'] = 'Salli vastaanotto';
$wb['access_txt'] = 'Salli yhteys';
$wb['policy_txt'] = 'Roskapostisuodatin';
$wb['no_policy'] = '- ei Käytössä -';
$wb['no_policy'] = '- ei käytössä -';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Tilisi sallittu postilaatikoiden määrä on ylitetty.';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Tilisi sallittu postilaatikoiden koko on ylitetty. Vapaa tila megatavuina on';
$wb['welcome_mail_fromname_txt'] = 'ISPConfig3';
$wb['welcome_mail_fromemail_txt'] = 'webmaster@localhost.tld';
$wb['welcome_mail_fromname_txt'] = 'Antenniserveri';
$wb['welcome_mail_fromemail_txt'] = 'postmaster@anteniserveri.fi';
$wb['welcome_mail_subject'] = 'Tervetuloa käyttämään uutta sähköpotitiliäsi.';
$wb['welcome_mail_message'] = 'Tervetuloa käyttämään uutta sähköpotitiliäsi toivottaa Webmaster';
$wb['welcome_mail_message'] = 'Tervetuloa käyttämään uutta sähköpotitiliäsi toivottaa Postmaster';
$wb['disableimap_txt'] = 'Estä IMAP';
$wb['disablepop3_txt'] = 'Estä POP3';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['duplicate_alias_or_forward_txt'] = 'There is already an alias or forwrd with this email address.';
$wb['quota_error_value'] = 'Invalid quota value. Allowed values are: 0 for unlimited or numbers > 1';
$wb['duplicate_alias_or_forward_txt'] = 'Alias- tai edelleenlähetys tälle osoitteelle on jo olemassa.';
$wb['quota_error_value'] = 'Väärä quota-arvo. Sallittuja ovat numerot > 1 tai 0 rajoittamattomalle.';
?>
<?php
$wb['rulename_txt'] = 'Suodatussäännön nimi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi suodatussääntö';
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['delete_confirmation'] = 'Do you really want to Delete the mailfilter?';
$wb['page_txt'] = 'Sivu';
$wb['page_of_txt'] = '/';
$wb['delete_confirmation'] = 'Tahdotko varmasti poistaa tämän suodattimen?';
?>
......@@ -6,5 +6,5 @@ $wb['source_txt'] = 'Luotettu osoite';
$wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['recipient_txt'] = 'Vastaanottaja';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi luotettu osoite';
$wb['access_txt'] = 'yhteys';
$wb['access_txt'] = 'Yhteys';
?>
......@@ -5,5 +5,5 @@ $wb['rid_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['priority_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'The max. number of White- or Blacklist records for your account is reached.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Käyttäjätunnuksesi sallima määrä estettyjä tai sallittuja osoitteita on saavutettu.';
?>
......@@ -5,5 +5,5 @@ $wb['rid_txt'] = 'Käyttäjä';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['priority_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'The max. number of White- or Blacklist records for your account is reached.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Käyttäjätunnuksesi sallima määrä estettyjä tai sallittuja osoitteita on saavutettu.';
?>
......@@ -13,5 +13,5 @@ $wb['FTP'] = 'FTP';
$wb['Shell-User'] = 'Shell-käyttäjä';
$wb['Shell'] = 'Shell';
$wb['Websites'] = 'Verkkotunnukset';
$wb['Stats'] = 'Statistics';
$wb['Stats'] = 'Tilastot';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Parent website';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['client_txt'] = 'Client';
$wb['run_min_txt'] = 'Minutes';
$wb['run_hour_txt'] = 'Hours';
$wb['run_mday_txt'] = 'Days of month';
$wb['run_month_txt'] = 'Months';
$wb['run_wday_txt'] = 'Days of week';
$wb['command_txt'] = 'Command to run (commands are executed via sh, urls via wget)';
$wb['limit_cron_txt'] = 'The maximum number of allowed cron jobs was reached.';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'The cron job frequency exceeds the allowed limit.';
$wb['run_min_error_format'] = 'Invalid format for minutes.';
$wb['run_hour_error_format'] = 'Invalid format for hours.';
$wb['run_mday_error_format'] = 'Invalid format for days of month.';
$wb['run_month_error_format'] = 'Invalid format for months.';
$wb['run_wday_error_format'] = 'Invalid format for days of the week.';
$wb['command_error_format'] = 'Invalid command format. Please note that in case of an url call only http/https is allowed.';
$wb['unknown_fieldtype_error'] = 'An unknown field type has been used.';
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['parent_domain_id_txt'] = 'Omistava verkkotunnus';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['client_txt'] = 'Asiakas';
$wb['run_min_txt'] = 'Minuutit';
$wb['run_hour_txt'] = 'Tunnit';
$wb['run_mday_txt'] = 'Päivämäärät';
$wb['run_month_txt'] = 'Kuukaudet';
$wb['run_wday_txt'] = 'Viikonpäivät';
$wb['command_txt'] = 'Suoritettava komento (komennot suoritetaan käyttäen ohjelmaa sh, url-tehtävät ohjelmalla wget)';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Käyttäjätunnuksen sallittu ajastettujen tehtävien määrä on saavutettu.';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien suoritusväli on pienenmpi kuin sallittu.';
$wb['run_min_error_format'] = 'Minuutti-asetus on vääranlainen.';
$wb['run_hour_error_format'] = 'Tunti-asetus on vääranlainen';
$wb['run_mday_error_format'] = 'Päivämäärä-asetus on vääranlainen';
$wb['run_month_error_format'] = 'Kuukausi-asetus on vääranlainen';
$wb['run_wday_error_format'] = 'Viikonpäivä-asetus on vääranlainen';
$wb['command_error_format'] = 'Komento-asetus on vääranlainen. Huomaa että url-komennoissa vain http/https-osoitteet ovat sallittuja.';
$wb['unknown_fieldtype_error'] = 'Käytetty tuntematonta kenttätyyppiä.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Cron Jobs';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['run_min_txt'] = 'Minute';
$wb['run_hour_txt'] = 'Hour';
$wb['run_mday_txt'] = 'Day of month';
$wb['run_month_txt'] = 'Month';
$wb['run_wday_txt'] = 'Day of week';
$wb['command_txt'] = 'Command';
$wb['add_new_cron_txt'] = 'Add new Cron job';
$wb['list_head_txt'] = 'Ajastetut tehtävät';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['run_min_txt'] = 'Minuutit';
$wb['run_hour_txt'] = 'Tunnit';
$wb['run_mday_txt'] = 'Päivämäärät';
$wb['run_month_txt'] = 'Kuukaudet';
$wb['run_wday_txt'] = 'Viikonpäivät';
$wb['command_txt'] = 'Suoritettava komento';
$wb['add_new_cron_txt'] = 'Lisää uusi ajastettu tehtävä';
?>
......@@ -18,8 +18,8 @@ $wb['database_name_change_txt'] = 'Tietokannan nimeä ei voi vaihtaa';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['database_charset_txt'] = 'Tietokannan merkistö';
$wb['database_charset_change_txt'] = 'Tietokannan merkistöä ei voi vaihtaa';
$wb['remote_ips_txt'] = 'Remote Access IPs (separate by , and leave blank for <i>any</i>)';
$wb['database_remote_error_ips'] = 'At least one of the entered ip addresses is invalid.';
$wb['database_name_error_len'] = 'Database name - {db} - too long. The max. database name length incl. prefix is 64 chars.';
$wb['database_user_error_len'] = 'Database username - {user}- too long. The max. database username length incl. prefix is 16 chars.';
$wb['remote_ips_txt'] = 'Etäkäytön ip-osoittteet (pilkulla erotettu lista, jätä tyhjäksi jos haluat sallia <i>kaikki</i>)';
$wb['database_remote_error_ips'] = 'Ainakin yksi annetuista ip-osoitteista on väärin.';
$wb['database_name_error_len'] = 'Tietokannan nimi on liian pitkä. Nimen enimmäispituus etuliite mukaanlukien on 64 merkkiä.';
$wb['database_user_error_len'] = 'Tietokanan käyttäjän nimi on liian pitkä. Nimen enimmäispituus etuliite mukaanlukien on 16 merkkiä.';
?>
......@@ -21,7 +21,7 @@ $wb['quota_size_error_empty'] = 'Levytila-kenttä on tyhjä.';
$wb['uid_error_empty'] = 'Käyttäjäryhmä-kenttä on tyhjä.';
$wb['directory_error_empty'] = 'Kotihakemisto-kenttä on tyhjä.';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['quota_files_unity_txt'] = 'Files';
$wb['directory_error_notinweb'] = 'Directory not inside of web root directory.';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'No website selected.';
$wb['quota_files_unity_txt'] = 'Tiedostot';
$wb['directory_error_notinweb'] = 'Kansio ei ole www-juurikansion sisällä.';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'Ei www-sivua valittuna.';
?>
......@@ -18,5 +18,5 @@ $wb['uid_error_empty'] = 'Käyttäjä-ID-kenttä on tyhjä.';
$wb['directory_error_empty'] = 'Kansio-kenttä on tyhjä.';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Shell-käyttäjien määrä on ylitetty.';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'No website selected.';
$wb['parent_domain_id_error_empty'] = 'Ei www-sivua valittuna.';
?>
......@@ -44,6 +44,6 @@ $wb['error_ssl_locality_empty'] = 'SSL-lokaali-kenttä on tyhjä.';
$wb['error_ssl_organisation_empty'] = 'SSL-organisaatio-kenttä on tyhjä.';
$wb['error_ssl_organisation_unit_empty'] = 'SSL-organisaatioyksikkö-kenttä on tyhjä.';
$wb['error_ssl_country_empty'] = 'SSL-maa-kenttä on tyhjä.';
$wb['client_group_id_txt'] = 'Client';
$wb['stats_password_txt'] = 'Webstatistics password';
$wb['client_group_id_txt'] = 'Asiakas';
$wb['stats_password_txt'] = 'Tilastoinnin salasana';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Sähköpostiliikenne';
$wb['domain_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['list_head_txt'] = 'Liikennemäärät';
$wb['domain_txt'] = 'Verkkotunnus';
$wb['this_month_txt'] = 'Tässä kuussa';
$wb['last_month_txt'] = 'Viime kuussa';
$wb['this_year_txt'] = 'Tänä vuonna';
......
......@@ -35,5 +35,5 @@ $wb['apache_directives_txt'] = 'Apachen direktiivit';
$wb['domain_error_empty'] = 'Verkkotunnus-kenttä on tyhjä.';
$wb['domain_error_unique'] = 'Tämä verkkotunnus on jo olemassa.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Verkkotunnus on vääränlainen.';
$wb['host_txt'] = 'Host';
$wb['host_txt'] = 'Isäntä';
?>
<?php
$wb['User Settings'] = 'Käyttäjän asetukset';
$wb['Settings'] = 'Aetukset';
$wb['Settings'] = 'Asetukset';
$wb['ISPConfig Tools'] = 'ISPConfig-työkalut';
$wb['Password and Language'] = 'Salasanat ja kielet';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment