Commit 8a3cd236 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

- Updated czech translation

- Merged language files
parent 56fda89e
...@@ -145,7 +145,7 @@ $wb['strength_2'] = 'Sådär'; ...@@ -145,7 +145,7 @@ $wb['strength_2'] = 'Sådär';
$wb['strength_3'] = 'Bra'; $wb['strength_3'] = 'Bra';
$wb['strength_4'] = 'Starkt'; $wb['strength_4'] = 'Starkt';
$wb['strength_5'] = 'Väldigt starkt'; $wb['strength_5'] = 'Väldigt starkt';
$wb['weak_password_txt'] = 'The chosen password does not match the security guidelines. It has to be at least {chars} chars in length and have a strength of \"{strength}\".'; $wb['weak_password_txt'] = 'The chosen password does not match the security guidelines. It has to be at least {chars} chars in length and have a strength of \\"{strength}\\".';
$wb['weak_password_length_txt'] = 'The chosen password does not match the security guidelines. It has to be at least {chars} chars in length.'; $wb['weak_password_length_txt'] = 'The chosen password does not match the security guidelines. It has to be at least {chars} chars in length.';
$wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:'; $wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:';
$wb['security_check2_txt'] = 'failed.'; $wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
......
...@@ -34,7 +34,7 @@ $wb['Interface Config'] = 'Hlavní konfigurace'; ...@@ -34,7 +34,7 @@ $wb['Interface Config'] = 'Hlavní konfigurace';
$wb['Domains'] = 'Domény'; $wb['Domains'] = 'Domény';
$wb['Misc'] = 'Různé'; $wb['Misc'] = 'Různé';
$wb['Software'] = 'Software'; $wb['Software'] = 'Software';
$wb['Repositories'] = 'Repozitáře'; $wb['Repositories'] = 'Zdroje repozitářů';
$wb['Packages'] = 'Balíčky'; $wb['Packages'] = 'Balíčky';
$wb['Updates'] = 'Aktualizace'; $wb['Updates'] = 'Aktualizace';
$wb['Language Editor'] = 'Jazykový editor'; $wb['Language Editor'] = 'Jazykový editor';
......
<?php <?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář'; $wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL'; $wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)'; $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)'; $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
......
...@@ -2,9 +2,9 @@ ...@@ -2,9 +2,9 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server'; $wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci'; $wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.'; $wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"aptitude -y\\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>'; $wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"aptitude -y\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru'; $wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"ISPConfig 3\\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>'; $wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"ISPConfig 3\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení'; $wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
$wb['select_all_server'] = 'Všechny servery'; $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci'; $wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
......
...@@ -145,10 +145,10 @@ $wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdn ...@@ -145,10 +145,10 @@ $wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdn
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání'; $wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování'; $wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování'; $wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL monitorování zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!'; $wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL monitorování zatrhněte políčko \"Zakázat MySQL monitorování\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)'; $wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování'; $wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update'; $wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Nastavení oprávnění složky při aktualizaci';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group'; $wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid'; $wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect'; $wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect';
......
<?php <?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář'; $wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL'; $wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)'; $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)'; $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Software Repository which may contain addons or updates'; $wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Softwarové zdroje, které mohou obsahovat addony nebo aktualizace';
?> ?>
<?php <?php
$wb['list_head_txt'] = 'Repozitář'; $wb['list_head_txt'] = 'Zdroje repozitářů';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář'; $wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL'; $wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?> ?>
...@@ -64,7 +64,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Zákaznické číslo šablony obs ...@@ -64,7 +64,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Zákaznické číslo šablony obs
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Zákaznické číslo - počáteční hodnota'; $wb['customer_no_start_txt'] = 'Zákaznické číslo - počáteční hodnota';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Zákaznické číslo - čítač'; $wb['customer_no_counter_txt'] = 'Zákaznické číslo - čítač';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Časový limit relace (minuty)'; $wb['session_timeout_txt'] = 'Časový limit relace (minuty)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Enable \\"stay logged in\\"'; $wb['session_allow_endless_txt'] = 'Povolit - zůstat přihlášen';
$wb['No'] = 'Ne'; $wb['No'] = 'Ne';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minimální délka hesla'; $wb['min_password_length_txt'] = 'Minimální délka hesla';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimální síla hesla'; $wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimální síla hesla';
......
...@@ -64,7 +64,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Kundnummermallen innehåller otil ...@@ -64,7 +64,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Kundnummermallen innehåller otil
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Kundnummer startvärde'; $wb['customer_no_start_txt'] = 'Kundnummer startvärde';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Kundnummer räknare'; $wb['customer_no_counter_txt'] = 'Kundnummer räknare';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Session timeout (minuter)'; $wb['session_timeout_txt'] = 'Session timeout (minuter)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Aktivera \"håll mig inloggad\"'; $wb['session_allow_endless_txt'] = 'Aktivera \\"håll mig inloggad\\"';
$wb['No'] = 'Nej'; $wb['No'] = 'Nej';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minsta lösenordslängd'; $wb['min_password_length_txt'] = 'Minsta lösenordslängd';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minsta lösenordsstyrka'; $wb['min_password_strength_txt'] = 'Minsta lösenordsstyrka';
......
...@@ -139,7 +139,7 @@ $wb['email_error_isemail'] = 'Vänligen ange en giltig epostadress'; ...@@ -139,7 +139,7 @@ $wb['email_error_isemail'] = 'Vänligen ange en giltig epostadress';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'The customer no. must be unique (or empty).'; $wb['customer_no_error_unique'] = 'The customer no. must be unique (or empty).';
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Please enter a valid PayPal email address.'; $wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Please enter a valid PayPal email address.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal epostadress'; $wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal epostadress';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \"custom\" is selected.'; $wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits'; $wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances'; $wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.'; $wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
......
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'Secondary DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'Secondary DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Secondary DNS-Zone'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Secondary DNS-Zone';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.'; $wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email'; $wb['mbox_txt'] = 'Email';
$wb["add_new_record_wizard_txt"] = 'Add new DNS Zone with Wizard'; $wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Add new DNS Zone with Wizard';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DNS Zone manually'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new DNS Zone manually';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'Secondary DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'Secondary DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Secondary DNS-Zone'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Secondary DNS-Zone';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.'; $wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email'; $wb['mbox_txt'] = 'Email';
$wb["add_new_record_wizard_txt"] = 'Add new DNS Zone with Wizard'; $wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Add new DNS Zone with Wizard';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DNS Zone manually'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new DNS Zone manually';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'Secondary DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'Secondary DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Secondary DNS-Zone'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Secondary DNS-Zone';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.'; $wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email'; $wb['mbox_txt'] = 'Email';
$wb["add_new_record_wizard_txt"] = 'Add new DNS Zone with Wizard'; $wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Add new DNS Zone with Wizard';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DNS Zone manually'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new DNS Zone manually';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'Secondary DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'Sekundární DNS-Zóny';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zóna';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Secondary DNS-Zone'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou Sekundar DNS-Zónu';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.'; $wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Klient';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'DNS-Zóny';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zóna';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email'; $wb['mbox_txt'] = 'E-mail';
$wb["add_new_record_wizard_txt"] = 'Add new DNS Zone with Wizard'; $wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Přidat novou DNS zónu pomocí průvodce';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DNS Zone manually'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou DNS zónu manuálně';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Klient';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'Secondary DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'Secondary DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Secondary DNS-Zone'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Secondary DNS-Zone';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.'; $wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email'; $wb['mbox_txt'] = 'Email';
$wb["add_new_record_wizard_txt"] = 'Add new DNS Zone with Wizard'; $wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Add new DNS Zone with Wizard';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DNS Zone manually'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new DNS Zone manually';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'Secondary DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'Secondary DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Secondary DNS-Zone'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Secondary DNS-Zone';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.'; $wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email'; $wb['mbox_txt'] = 'Email';
$wb["add_new_record_wizard_txt"] = 'Add new DNS Zone with Wizard'; $wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Add new DNS Zone with Wizard';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DNS Zone manually'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new DNS Zone manually';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'Secondary DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'Secondary DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Secondary DNS-Zone'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Secondary DNS-Zone';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.'; $wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email'; $wb['mbox_txt'] = 'Email';
$wb["add_new_record_wizard_txt"] = 'Add new DNS Zone with Wizard'; $wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Add new DNS Zone with Wizard';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DNS Zone manually'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new DNS Zone manually';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'Secondary DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'Secondary DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Secondary DNS-Zone'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Secondary DNS-Zone';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.'; $wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email'; $wb['mbox_txt'] = 'Email';
$wb["add_new_record_wizard_txt"] = 'Add new DNS Zone with Wizard'; $wb['add_new_record_wizard_txt'] = 'Add new DNS Zone with Wizard';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new DNS Zone manually'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new DNS Zone manually';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'Secondary DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'Secondary DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Secondary DNS-Zone'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new Secondary DNS-Zone';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.'; $wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld.';
$wb["sys_groupid_txt"] = 'Client'; $wb['sys_groupid_txt'] = 'Client';
?> ?>
<?php <?php
$wb["list_head_txt"] = 'DNS-Zones'; $wb['list_head_txt'] = 'DNS-Zones';
$wb["active_txt"] = 'Active'; $wb['active_txt'] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb["origin_txt"] = 'Zone'; $wb['origin_txt'] = 'Zone';
$wb["ns_txt"] = 'NS'; $wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'Email'; $wb['mbox_txt'] = 'Email';
$wb[