Commit a5c46913 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Added Czech translation.

parent 8c70bd0f
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = "Y-d-m";
$wb['conf_format_datelong'] = "l dS of F Y";
$wb['conf_format_timeshort'] = "H:i";
$wb['conf_format_timelong'] = "H:i:s";
$wb['conf_format_datetime'] = "Y-d-m H:i";
$wb['301'] = "Modul není povolen pro současného uživatele.";
$wb['302'] = "Neplatný modul.";
$wb['1001'] = "Uživatelské jméno a heslo nemohou být prázdné !";
$wb['1002'] = "Uživatelské jméno a/nebo heslo nejsou správné !";
$wb['1003'] = "Uživatelské jméno je neaktivní!";
$wb['delete_confirmation'] = "Skutečně chcete smazat tento záznam?";
$wb['error_no_view_permission'] = "Záznam neexistuje nebo nemáte oprávnění jej zobrazit!";
$wb['error_no_delete_permission'] = "Nemáte oprávnění smazat tento záznam!";
$wb['page_txt'] = "Stránka";
$wb['page_of_txt'] = "z";
$wb['page_and_txt'] = "a";
$wb['page_next_txt'] = "Další";
$wb['page_back_txt'] = "Zpět";
$wb['delete_txt'] = "Smazat";
$wb['filter_txt'] = "Filtrovat";
$wb['add_new_record_txt'] = "Přidat záznam";
$wb['btn_save_txt'] = "Uložit";
$wb['btn_cancel_txt'] = "Zpět";
$wb['top_menu_system'] = "Systém";
$wb['top_menu_client'] = "Klient";
$wb['top_menu_email'] = "Email";
$wb['top_menu_monitor'] = "Monitor";
$wb['top_menu_sites'] = "Stránky";
$wb['top_menu_dns'] = "DNS";
$wb['top_menu_tools'] = "Nástroje";
$wb['top_menu_help'] = "Pomoc";
$wb['toolsarea_head_txt'] = "Nástroje";
?>
<?php
$wb[1001] = "Uživatelské jméno nebo heslo je prázdné.";
$wb[1002] = "Uživatelské jméno nebo heslo je špatně.";
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Skupiny';
$wb['groups_description'] = 'Úprava skupin systémových uživatelů.';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Services'] = 'Služby';
$wb['Config'] = 'Konigurace';
$wb['Server Config'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'Systém';
$wb['Add user'] = 'Přidat uživatele';
$wb['Edit user'] = 'Upravit uživatele';
$wb['CP Users'] = 'CP uživatelé';
$wb['Add group'] = 'Přidat skupinu';
$wb['Edit group'] = 'Upravit skupinu';
$wb['Groups'] = 'Skupiny';
$wb['Edit server'] = 'Upravit server';
$wb['Edit Server IP'] = 'IP adresy server';
$wb['Servers'] = 'Servery';
$wb['Sync. Now'] = 'Synch. nyní';
$wb['DB Sync.'] = 'DB synch.';
$wb['Languages'] = 'Jazyky';
$wb['New Language'] = 'Nový jazyk';
$wb['Export'] = 'Exportovat';
$wb['Import'] = 'Importovat';
$wb['Language Editor'] = 'Editor jazyků';
$wb['Software'] = 'Software';
$wb['Repositories'] = 'Repozitáře';
$wb['Server Services'] = 'Služby serveru';
$wb['Interface Config'] = 'Konfigurace rozhraní';
$wb['Packages'] = 'Balíčky';
$wb['Updates'] = 'Aktualizace';
$wb['Merge'] = 'Sloučit';
$wb['Remote Users'] = 'Vzdálení uživatelé';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Otevřené TCP porty';
$wb["udp_port_txt"] = 'Otevřené UDP porty';
$wb["tcp_port_help_txt"] = 'Oddelěné čárkou';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Oddelěné čárkou';
$wb["active_txt"] = 'Aktivní';
$wb["firewall_error_unique"] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu.';
$wb["active_txt"] = 'Aktivní';
$wb["tcp_ports_error_regex"] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, ":" a ",".';
$wb["udp_ports_error_regex"] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, ":" a ",".';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Firewall';
$wb["active_txt"] = 'Aktivní';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Otevřené TCP porty';
$wb["udp_port_txt"] = 'Otevřené UDP porty';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Přidat záznam';
?>
<?php
$wb["description_txt"] = 'Popis';
$wb["name_txt"] = 'Skupina';
$wb["name_err"] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Skupiny systémových uživatelů';
$wb["description_txt"] = 'Popis';
$wb["name_txt"] = 'Skupina';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Přidat skupinu';
$wb["warning_txt"] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Přidat jazyk';
$wb["language_select_txt"] = 'Vybrat jazykový základ';
$wb["language_new_txt"] = 'Nový jazyk';
$wb["language_new_hint_txt"] = '2 znakové ISO 639-1 jazykiové kódy (viz http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit nový jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Sloučit jazyk';
$wb["list_desc_txt"] = 'Sloučit vybraný jazykový soubor s hlavním anglickým jazykovým souborem. <br />Toto přidá chybějící řetězce z anglického hlavního souboru do vybraného souboru.';
$wb["language_select_txt"] = 'Vybrat jazyk';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit soubory';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Editor jazykového souboru';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Exportovat jazykové soubory';
$wb["language_select_txt"] = 'Vybrat jazyk;
$wb['btn_save_txt'] = 'Exportovat vybraný jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Importovat jazykový soubor';
$wb["language_import_txt"] = 'Vybrat jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Importovat vybraný jazykový soubor';
$wb["language_overwrite_txt"] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Editor jazykového souboru';
$wb["language_select_txt"] = 'Vybrat jazyk';
$wb["module_txt"] = 'Modul';
$wb["lang_file_txt"] = 'Jazykový soubor';
$wb["lang_file_date_txt"] = 'Poslední úprava';
?>
<?php
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno:';
$wb['password_txt'] = 'Heslo:';
$wb['function_txt'] = 'Funkce:';
$wb['username_error_unique'] = 'Uživatelské jméno musí být unikátní';
$wb['username_error_empty'] = 'Uživatelské jméno nemůže být prázdné';
$wb['password_error_empty'] = 'Heslo nemůže být prázdné';
$wb['password_strength_txt'] = 'Bezpečnost hesla:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Funkce mailové domény';
$wb['Mail user functions'] = 'Funkce mailového uživatele';
$wb['Mail alias functions'] = 'Funkce mailového aliasu';
$wb['Mail forward functions'] = 'Funkce mailového předávání';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Funkce mailového koše';
$wb['Mail transport functions'] = 'Funkce mailového transportu';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Funkce mailové bílé listiny';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Funkce mailové černé listiny';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Funkce mailového spamfiltr uživatele';
$wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Funkce mailové spamfiltr politiky';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Funkce mailové externí získávání emailů';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Funkce mailového filtru uživatelů';
$wb['Mail filter functions'] = 'Funkce mailového filtru';
$wb['Client functions'] = 'Klientské funkce';
$wb['Sites cron functions'] = 'Funkce cronů';
$wb['Sites database functions'] = 'Funkce databází';
$wb['Sites FTP-User functions'] = 'Funkce FTP uživatelů';
$wb['Sites Shell-User functions'] = 'Funkce shell uživatelů';
$wb['Sites Domain functions'] = 'Funkce domén';
$wb['Sites Aliasdomain functions'] = 'Fnkce alias domén';
$wb['Sites Subdomain functions'] = 'Funkce subdomén';
$wb['DNS zone functions'] = 'Funkce DNS zóny';
$wb['DNS a functions'] = 'Funkce DNS A';
$wb['DNS aaaa functions'] = 'Funkce DNS AAAA';
$wb['DNS alias functions'] = 'Funkce DNS ALIAS';
$wb['DNS cname functions'] = 'Funkce DNS CNAME';
$wb['DNS hinfo functions'] = 'Funkce DNS HINFO';
$wb['DNS mx functions'] = 'Funkce DNS MX';
$wb['DNS ns functions'] = 'Funkce DNS NS';
$wb['DNS ptr functions'] = 'Funkce DNS PTR';
$wb['DNS rp functions'] = 'Funkce DNS RP';
$wb['DNS srv functions'] = 'Funkce DNS SRV';
$wb['DNS txt functions'] = 'Funkce DNS TXT';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = "Vzdálený uživatel";
$wb['list_desc_txt'] = "";
$wb['add_new_record_txt'] = "Přidat uživatele";
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = "Uživatel";
?>
<?php
$wb["config_txt"] = 'Konfigurace';
$wb["server_name_txt"] = 'Název serveru';
$wb["mail_server_txt"] = 'Mail server';
$wb["web_server_txt"] = 'Web server';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS server';
$wb["file_server_txt"] = 'Souborový server';
$wb["db_server_txt"] = 'DB server';
$wb["vserver_server_txt"] = 'VServer server';
$wb["active_txt"] = 'Aktivní';
$wb["mirror_server_id_txt"] = 'Je zrcadlem serveru';
$wb["- None -"] = '- Žádný -';
?>
<?php
$wb["jailkit_chroot_home_txt"] = 'Jailkit chroot adresář';
$wb["jailkit_chroot_app_sections_txt"] = 'Jailkit chroot app sekce';
$wb["jailkit_chroot_app_programs_txt"] = 'Jailkit chrootované aplikace';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrootované aplikace';
$wb["website_path_txt"] = 'Website cesta';
$wb["website_symlinks_txt"] = 'Website symlinky';
$wb["website_basedir_txt"] = 'Website config adresář';
$wb["vhost_conf_dir_txt"] = 'Vhost config adresář';
$wb["vhost_conf_enabled_dir_txt"] = 'Vhost config enabled adresář';
$wb["getmail_config_dir_txt"] = 'Getmail config adresář';
$wb["fastcgi_starter_path_txt"] = 'FastCGI starter cesta';
$wb["fastcgi_starter_script_txt"] = 'FastCGI starter skript';
$wb["fastcgi_alias_txt"] = 'FastCGI alias';
$wb["fastcgi_phpini_path_txt"] = 'FastCGI php.ini cesta';
$wb["fastcgi_children_txt"] = 'FastCGI děti';
$wb["fastcgi_max_requests_txt"] = 'FastCGI max. požadavků';
$wb["fastcgi_bin_txt"] = 'FastCGI bin';
$wb["module_txt"] = 'Modul';
$wb["maildir_path_txt"] = 'Cesta k mail adresáři';
$wb["homedir_path_txt"] = 'Cesta k domácímu adresáři';
$wb["mailuser_uid_txt"] = 'Mail uživatel UID';
$wb["mailuser_gid_txt"] = 'Mail uživatel GID';
$wb["mailuser_name_txt"] = 'Mail uživatel jméno';
$wb["mailuser_group_txt"] = 'Mail uživatel skupina';
$wb["relayhost_txt"] = 'Relayhost';
$wb["relayhost_user_txt"] = 'Relayhost uživatel';
$wb["relayhost_password_txt"] = 'Relayhost heslo';
$wb["mailbox_size_limit_txt"] = 'Limit velikosti mailboxu';
$wb["message_size_limit_txt"] = 'Limit velikosti zprávy';
$wb["ip_address_txt"] = 'IP adresa';
$wb["netmask_txt"] = 'Maska';
$wb["gateway_txt"] = 'Brána';
$wb["hostname_txt"] = 'Hostname';
$wb["nameservers_txt"] = 'Jmenné servery';
$wb["auto_network_configuration_txt"] = 'Konfigurace sítě';
$wb["ip_address_error_wrong"] = 'Neplatný formát IP adresy.';
$wb["netmask_error_wrong"] = 'Neplatný formát síťové masky.';
$wb["gateway_error_wrong"] = 'Neplatný formát brány.';
$wb["hostname_error_empty"] = 'Hostname je prázdný.';
$wb["nameservers_error_empty"] = 'Jmenný server je prázdný.';
$wb["config_dir_txt"] = 'Konfigurační adresář';
$wb["init_script_txt"] = 'Název cron init skriptu';
$wb["crontab_dir_txt"] = 'Cesta k individuálním cron tabulkám';
$wb["wget_txt"] = 'Cesta k wget programu';
$wb["web_user_txt"] = 'Apache uživatel';
$wb["web_group_txt"] = 'Apache skupina';
$wb["security_level_txt"] = 'Úroveň bezpečnosti';
$wb["loglevel_txt"] = 'Úroveň logování';
$wb["apps_vhost_port_txt"] = 'Apps-vhost port';
$wb["apps_vhost_ip_txt"] = 'Apps-vhost IP';
$wb["apps_vhost_servername_txt"] = 'Apps-vhost doména';
$wb["bind_user_txt"] = 'BIND uživatel';
$wb["bind_group_txt"] = 'BIND skupina';
$wb["bind_zonefiles_dir_txt"] = 'BIND adresář se zónovými soubory';
$wb["named_conf_path_txt"] = 'BIND named.conf cesta';
$wb["bind_user_error_empty"] = 'BIND uživatel je prázdný.';
$wb["bind_group_error_empty"] = 'BIND skupina je prázdná.';
$wb["bind_zonefiles_dir_error_empty"] = 'BIND adresář se zónovými soubory je prázdný.';
$wb["named_conf_path_error_empty"] = 'BIND named.conf cesta je prázdná.';
$wb["named_conf_local_path_error_empty"] = 'BIND named.conf.local cesta je prázdná.';
$wb["mail_filter_syntax_txt"] = 'Syntaxe mailového filtru';
$wb["pop3_imap_daemon_txt"] = 'POP3/IMAP démon';
$wb["php_open_basedir_txt"] = 'PHP open_basedir';
$wb["php_open_basedir_error_empty"] = 'PHP open_basedir ije prázdný.';
$wb["htaccess_allow_override_txt"] = '.htaccess AllowOverride';
$wb["htaccess_allow_override_error_empty"] = '.htaccess AllowOverride je prázdný.';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Konfigurace serveru';
$wb["server_name_txt"] = 'Server';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["ip_address_txt"] = 'IP adresa';
$wb["virtualhost_txt"] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb["ip_error_wrong"] = 'IP adresa je neplatná';
$wb["ip_error_unique"] = 'IP adresa musí být unikátní';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'IP adresy';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["ip_address_txt"] = 'IP adresa';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Přidat IP adresu';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Server';
$wb["server_name_txt"] = 'Jméno';
$wb["mail_server_txt"] = 'Mail';
$wb["web_server_txt"] = 'Web';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS';
$wb["file_server_txt"] = 'Souborový';
$wb["db_server_txt"] = 'DB';
$wb["vserver_server_txt"] = 'VServer';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Přidat server';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Softwarové balíčky';
$wb['installed_txt'] = 'Stav';
$wb['package_title_txt'] = 'Balíček';
$wb['package_description_txt'] = 'Popis';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
?>
<?php
$wb["repo_name_txt"] = 'Repozitář';
$wb["repo_url_txt"] = 'URL';
$wb["repo_username_txt"] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb["repo_password_txt"] = 'Heslo (volitelné)';
$wb["active_txt"] = 'Aktivní';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Repozitář';
$wb["active_txt"] = 'Aktivní';
$wb["repo_name_txt"] = 'Repozitář';
$wb["repo_url_txt"] = 'URL';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Softwarové aktualizace';
$wb['server_select_txt'] = 'Vybrat server';
$wb['installed_txt'] = 'Akce';
$wb['update_title_txt'] = 'Aktualizovat';
$wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
?>
<?php
$wb['warning'] = 'Upravujte tyto údaje opatrne! Neodstraňujte prefixy na systémech s více, než jedním klientem.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Prefix názvu databáze';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Prefix uživatele databáze';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Prefix shell uživatele';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'Prefix FTP uživatele';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu databázovém názvu.';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu databázového uživatele.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu FTP uživatele.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu shell uživatele.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Odkaz na apolikaci PHPMyAdmin v DB seznamu';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci Webmail v Mailbox seznamu';
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin URL';
?>
<?php
$wb["username_txt"] = 'Uživatelské jméno';
$wb["username_err"] = 'Uživatelské jméno je příliš dlouhé nebo obsahuje neplatné znaky.';
$wb["username_empty"] = 'Uživatelské jméno je prázdné.';
$wb["username_unique"] = 'Toto uživatelské jméno již existuje.';
$wb["passwort_txt"] = 'Heslo';
$wb["password_strength_txt"] = 'Bezpečnost hesla';
$wb["modules_txt"] = 'Modul';
$wb["startmodule_txt"] = 'Výchozí modul';
$wb["app_theme_txt"] = 'Design';
$wb["typ_txt"] = 'Typ';
$wb["active_txt"] = 'Aktivní';
$wb["language_txt"] = 'Jazyk';
$wb["name_txt"] = 'Jméno';
$wb["vorname_txt"] = 'Příjmení';
$wb["unternehmen_txt"] = 'Společnost';
$wb["strasse_txt"] = 'Ulice';
$wb["ort_txt"] = 'Město';
$wb["plz_txt"] = 'PSČ';
$wb["land_txt"] = 'Stát';
$wb["email_txt"] = 'Email';
$wb["url_txt"] = 'URL';
$wb["telefon_txt"] = 'Telefon';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["groups_txt"] = 'Skupiny';
$wb["default_group_txt"] = 'Výchozí skupina';
$wb["startmodule_err"] = 'Výchozí modul nenalezen v modulech.';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Uživatelé';
$wb["username_txt"] = 'Uživatelské jméno';
$wb["name_txt"] = 'Jméno';
$wb["vorname_txt"] = 'Příjmení';
$wb["ort_txt"] = 'Město';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Přidat uživatele';
$wb["warning_txt"] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
<?php
$wb['Client'] = 'Klient';
$wb['Address'] = 'Aresa';
$wb['Limits'] = 'Limity';
$wb['Add Client'] = 'Přidat klienta';
$wb['Edit Client'] = 'Upravit klienta';
$wb['Clients'] = 'Klienti';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Upravit klientské šablony';
$wb['Add Reseller'] = 'Přidat distributora';
$wb['Edit Reseller'] = 'Upravit distributora';
$wb['Resellers'] = 'Distributoři';
$wb["error_has_clients"] = 'Distributor má klienty. Nejdříve smažte tyto klienty.';
?>
<?php
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Max. počet emailových domén';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Max. počet mailboxů';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Max. počet emailových aliasů';
$wb["limit_mailaliasdomain_txt"] = 'Max. počet doménových aliasů';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Max. počet emailových předavačů';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Max. počet emailových košů';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Max. počet emailových směrování';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Max. počet emailových filtrů';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Max. počet účtů externího získávání emailů';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Mailbox kvóta';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Max. počet spamfiltrových bílých / černých listinových filtrů';
$wb["limit_spamfilter_user_txt"] = 'Max. počet spamflitrových uživatelů';
$wb["limit_spamfilter_policy_txt"] = 'Max. počet spamfiltrových politik';
$wb["default_mailserver_txt"] = 'Výchozí mailserver';
$wb["company_name_txt"] = 'Název společnosti';
$wb["contact_name_txt"] = 'Název kontaktu';
$wb["username_txt"] = 'Uživatelské jméno';
$wb["password_txt"] = 'Heslo';
$wb["password_strength_txt"] = 'Bezpečnost hesla';
$wb["language_txt"] = 'Jazyk';
$wb["usertheme_txt"] = 'Téma';
$wb["street_txt"] = 'Ulice';
$wb["zip_txt"] = 'PSČ';
$wb["city_txt"] = 'Město';
$wb["state_txt"] = 'Stát';
$wb["country_txt"] = 'Země';
$wb["telephone_txt"] = 'Telefon';
$wb["mobile_txt"] = 'Mobilní telefon';
$wb["fax_txt"] = 'Fax';
$wb["email_txt"] = 'Email';
$wb["internet_txt"] = 'Internet';
$wb["icq_txt"] = 'ICQ';
$wb["notes_txt"] = 'Poznámky';
$wb["company_txt"] = 'Společnost';
$wb["title_txt"] = 'Titul';
$wb["firstname_txt"] = 'Jméno';
$wb["surname_txt"] = 'Příjmení';
$wb["limit_domain_txt"] = 'limit_domain';
$wb["limit_subdomain_txt"] = 'limit_subdomain';
$wb["limit_webquota_txt"] = 'limit_webquota';
$wb["limit_database_txt"] = 'limit_database';
$wb["limit_cron_txt"] = 'Max. počet cron úloh';
$wb["limit_cron_type_txt"] = 'Max. typů cron úloh';
$wb["limit_cron_frequency_txt"] = 'Min. zpoždění mezi provedeními';
$wb["ip_address_txt"] = 'ip_address';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit klientů není číslo.';
$wb["firstname_error_empty"] = 'Jméno je prázdné.';
$wb["contact_error_empty"] = 'Kontakt je prázdný.';
$wb["default_webserver_txt"] = 'Výchozí webserver';
$wb["limit_web_domain_txt"] = 'Max. počet webových domén';
$wb["limit_web_aliasdomain_txt"] = 'Max. počet webových alias domén';
$wb["limit_web_subdomain_txt"] = 'Max. počet webových subdomén';
$wb["limit_ftp_user_txt"] = 'Max. počet FTP uživatelů';
$wb["default_dnsserver_txt"] = 'Výchozí DNS server';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Max. počet DNS zón';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Max. počet DNS záznamů';
$wb["limit_shell_user_txt"] = 'Max. počet shell uživatelů';
$wb["limit_client_txt"] = 'Max. počet klientů';
$wb["username_error_empty"] = 'Uživatelské jméno je prázdné.';
$wb["username_error_unique"] = 'Uživatelské jméno musí být unikátní.';
$wb["limit_maildomain_error_notint"] = 'Limit pro email doménu musí být číslo.';
$wb["limit_mailbox_error_notint"] = 'Limit pro mailboxy musí být číslo.';
$wb["limit_mailalias_error_notint"] = 'Limit pro emailové aliasy musí být číslo.';
$wb["limit_mailaliasdomain_error_notint"] = 'Limit pro emailové doménové aliasy musí být číslo.';
$wb["limit_mailforward_error_notint"] = 'Limit pro emailové předavače musí být číslo.';
$wb["limit_mailcatchall_error_notint"] = 'Limit pro emailové koše musí být číslo.';
$wb["limit_mailrouting_error_notint"] = 'Limit pro emailová směrování musí být číslo.';
$wb["limit_mailfilter_error_notint"] = 'Limit pro emailové filtry limit musí být číslo.';
$wb["limit_mailfetchmail_error_notint"] = 'Limit pro externí získávání emailů musí být číslo.';
$wb["limit_mailquota_error_notint"] = 'Limit pro emailovou kvótu musí být číslo.';
$wb["limit_spamfilter_wblist_error_notint"] = 'Limit pro spamfiltrové bílé / černé listiny musí být číslo.';
$wb["limit_spamfilter_user_error_notint"] = 'Limit spamfiltrových uživatelů musí být číslo.';
$wb["limit_spamfilter_policy_error_notint"] = 'Limit spamfiltrových politik musí být číslo.';
$wb["limit_web_domain_error_notint"] = 'Limit webových stránek musí být číslo.';
$wb["limit_web_aliasdomain_error_notint"] = 'Limit webových alias domén musí být číslo.';
$wb["limit_web_subdomain_error_notint"] = 'Limit webových subdomén musí být číslo.';
$wb["limit_ftp_user_error_notint"] = 'Limit FTP uživatelů musí být číslo.';
$wb["limit_shell_user_error_notint"] = 'Limit shell uživatelů musí být číslo.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit DNS zón musí být číslo.';
$wb["limit_dns_zone_error_notint"] = 'Limit DNS záznamů musí být číslo.';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Limit sub klientů musí být číslo.';
$wb["default_dbserver_txt"] = 'Výchozí databázový server';
$wb["limit_database_txt"] = 'Max. počet databází';
$wb["limit_database_error_notint"] = 'Limit databází musí být číslo.';
$wb["limit_cron_error_notint"] = 'Limit cronu musí být číslo.';
$wb["limit_cron_error_frequency"] = 'Limit cron frekvence musí být číslo.';
$wb["username_error_regex"] = 'Uživatelské jméno obsahuje neplatné znaky.';
$wb["template_master_txt"] = 'Hlavní šablona';
$wb["template_additional_txt"] = 'Addon šablona';
$wb["ssh_chroot_txt"] = 'SSH chroot volby';
$wb["web_php_options_txt"] = 'PHP volby';