Commit 3b89fe0b authored by tbrehm's avatar tbrehm

Updated Czech language files.

parent 682b4a5d
......@@ -71,7 +71,7 @@ $wb['datepicker_prevText'] = 'Předchozí';
$wb['logout_txt'] = 'Odhlášení';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Opravdu chcete provést tuto akci ?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-malový uživatel';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-mail. uživ.';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'z';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'výsledky';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Žádné výsledky.';
......@@ -134,3 +134,5 @@ $wb['login_as_txt'] = 'Přihlaste se jako';
$wb['no_domain_perm'] = 'You have no permission for this domain.';
$wb['no_destination_perm'] = 'You have no permission for this destination.';
?>
......@@ -48,3 +48,5 @@ $wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -7,3 +7,5 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,5 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,3 +11,5 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this serv
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -10,3 +10,5 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,3 +45,5 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -171,11 +171,11 @@ $wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attribu
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení adminovi';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Send quota warnings to admin';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Send quota warnings to client';
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót adminovi';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót uživateli';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Send quota ok message to client';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Send quota warning each X days';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = send message just once, no repeated messages';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Poslat varování o kvótách každý X dní';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = poslat zprávu pouze jednou, žádné opakované zprávy';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Send email to admin starting with the following level';
$wb['no_notifications_txt'] = 'No Notifications';
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
......@@ -189,3 +189,5 @@ $wb['munin_password_txt'] = 'Munin Password';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
?>
......@@ -2,3 +2,5 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -8,3 +8,5 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -11,3 +11,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,3 +14,5 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
<?php
$wb["package_title_txt"] = 'Package Title';
$wb["package_key_txt"] = 'Package Key';
$wb["Software Package"] = 'Software Package';
$wb['package_title_txt'] = 'Package Title';
$wb['package_key_txt'] = 'Package Key';
$wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?>
\ No newline at end of file
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -11,3 +11,5 @@ $wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
$wb['edit_txt'] = 'Edit';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Software Repository which may contain addons or updates';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -7,3 +7,5 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -53,3 +53,5 @@ $wb['webmail_url_error_regex'] = 'Invalid webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
?>
......@@ -16,3 +16,5 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -31,3 +31,5 @@ $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
?>
......@@ -7,3 +7,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -23,3 +23,5 @@ $wb['error_domain_in webuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v pou
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
?>
......@@ -8,7 +8,7 @@ $wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet e-mailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet e-mailových směrování';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet e-mailových filtrů';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtů externího získávání e-mailů';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox kvóta';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Kvóta e-mailové schránky';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových bílých / černých listinových filtrů';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet spamflitrových uživatelů';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových politik';
......@@ -145,3 +145,5 @@ $wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
?>
......@@ -7,3 +7,5 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -8,3 +8,5 @@ $wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Are you sure you want to delete this client?';
?>
......@@ -16,3 +16,5 @@ $wb['all_clients_resellers_txt'] = 'Všichni klienti a distributoři (prodejci)'
$wb['all_clients_txt'] = 'Všichni klienti';
$wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
?>
......@@ -9,7 +9,7 @@ $wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet e-mailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet e-mailových směrování';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet e-mailových filtrů';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtů externího získávání e-mailů';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox kvóta';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Kvóta e-mailové schránky';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových bílých / černých listinových filtrů';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet spamflitrových uživatelů';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových politik';
......@@ -88,3 +88,5 @@ $wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['template_type_txt'] = 'Typ';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['template_id_txt'] = 'Template ID';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat klienta';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'The domain already exists';
$wb['domain_error_regex'] = 'This domain-name is not allowed';
$wb['Domain'] = 'Doména';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou doménu';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['user_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -7,7 +7,7 @@ $wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet e-mailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet e-mailových směrování';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet e-mailových filtrů';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtů externího získávání e-mailů';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox kvóta';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Kvóta e-mailové schránky';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových bílých / černých listinových filtrů';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet spamflitrových uživatelů';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových politik';
......@@ -144,3 +144,5 @@ $wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat distributora';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
?>
......@@ -2,3 +2,5 @@
$wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s';
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -28,3 +28,5 @@ $wb['limit_client_txt'] = 'Počet klientů';
$wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí';
?>
<?php
$wb["mailquota_txt"] = 'Mailbox Quota';
$wb["email_txt"] = 'Email Address';
$wb["name_txt"] = 'Name';
$wb["used_txt"] = 'Used Space';
$wb["quota_txt"] = 'Quota';
$wb["no_email_accounts_txt"] = 'No email accounts found.';
?>
\ No newline at end of file
$wb['mailquota_txt'] = 'Kvóta e-mailové schránky';
$wb['email_txt'] = 'E-mailové adresy';
$wb['name_txt'] = 'Jméno';
$wb['used_txt'] = 'Využité místo';
$wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['no_email_accounts_txt'] = 'Nenalezeny žádné e-mailové účty.';
?>
<?php
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
<?php
$wb["quota_txt"] = 'Website Harddisk Quota';
$wb["domain_txt"] = 'Domain / Website';
$wb["used_txt"] = 'Used space';
$wb["hard_txt"] = 'Hard limit';
$wb["soft_txt"] = 'Soft limit';
$wb["no_sites_txt"] = 'No web sites found.';
?>
\ No newline at end of file
$wb['quota_txt'] = 'Kvóty HDD pro webové stránky';
$wb['domain_txt'] = 'Doména / Webové stránky';
$wb['used_txt'] = 'Využité místo';
$wb['hard_txt'] = 'Kvóta max. obsazení';
$wb['soft_txt'] = 'Kvóta pro upozornění';
$wb['no_sites_txt'] = 'Nenalezeny žádné webové stránky.';
?>
......@@ -22,3 +22,5 @@ $wb['auth_preset_perm_user_txt'] = 'Opr. Uživatel';
$wb['auth_preset_perm_group_txt'] = 'Opr. Skupina';
$wb['auth_preset_perm_other_txt'] = 'Opr. Ostatní';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['title_txt'] = 'Titulek';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
?>
......@@ -16,3 +16,5 @@ $wb['module_del_txt'] = 'Delete the module and all subdirectories?';
$wb['menu_del_txt'] = 'Delete menu with all menuitems?';
$wb['item_del_txt'] = 'Delete menuitem?';
?>
......@@ -20,3 +20,5 @@ $wb['description_txt'] = '
<b>Rada:</b> Všechny cesty jsou relativně k adresáři web web.
';
?>
......@@ -3,3 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Backend modul';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['title_txt'] = 'Titulek';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['header_txt'] = 'Navi vlastnosti';
$wb['save_txt'] = 'Uložit';
$wb['cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['header_txt'] = 'Navi properties';
$wb['save_txt'] = 'Uložit';
$wb['cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -14,3 +14,5 @@ $wb['module_del_txt'] = 'Wollen Sie das Modul und alle im Modul angelegten Datei
$wb['menu_del_txt'] = 'Wollen Sie das Menü mit allen Untereinträgen löschen?';
$wb['item_del_txt'] = 'Wollen Sie den Menüeintrag löschen?';
?>
......@@ -20,3 +20,5 @@ $wb['Templates'] = 'Šablony DNS';
$wb['Secondary Zones'] = 'Sekundární DNS zóny';
$wb['Import Zone File'] = 'Importovat vybraný DNS zonový soubor';
?>
......@@ -14,3 +14,5 @@ $wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['page_txt'] = 'Stránka';
$wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['delete_confirmation'] = 'Skutečně chcete smazat tento záznam ?';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Cílový Hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový Hostname má chybný formát';
?>
......@@ -14,3 +14,5 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Cílový hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový hostname má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu nebo CNAME-záznamu';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Informace o hostovi je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Informace o hostovi má chybný formát';
?>