Commit 9f7ff78b authored by Till Brehm's avatar Till Brehm

Updated Czech language files and improved language file import script.

parent 84914a00
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = 'd. m. Y';
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-d-m';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'd. m. Y H:i';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-d-m H:i';
$wb['number_format_decimals'] = '4';
$wb['number_format_decimals_client'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = '.';
......@@ -69,7 +69,7 @@ $wb['monthnamesshort_dec'] = 'Pro';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Další';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Předchozí';
$wb['logout_txt'] = 'Odhlášení';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'dd. mm. yyyy';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Opravdu chcete provést tuto akci ?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-mail. uživ.';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'z';
......@@ -150,12 +150,12 @@ $wb['weak_password_length_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zás
$wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:';
$wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Šablony částí prog. kódu';
$wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets';
$wb['datalog_status_i_xmpp_domain'] = 'Create XMPP domain';
$wb['datalog_status_u_xmpp_domain'] = 'Update XMPP domain';
$wb['datalog_status_d_xmpp_domain'] = 'Delete XMPP domain';
$wb['datalog_status_i_xmpp_user'] = 'Create XMPP user';
$wb['datalog_status_u_xmpp_user'] = 'Update XMPP user';
$wb['datalog_status_d_xmpp_user'] = 'Delete XMPP user';
$wb['datalog_status_i_xmpp_domain'] = 'Vytvořit XMPP doménu';
$wb['datalog_status_u_xmpp_domain'] = 'Aktualizovat XMPP doménu';
$wb['datalog_status_d_xmpp_domain'] = 'Smazat XMPP doménu';
$wb['datalog_status_i_xmpp_user'] = 'Vytvořit XMPP uživatele';
$wb['datalog_status_u_xmpp_user'] = 'Aktualizovat XMPP uživatele';
$wb['datalog_status_d_xmpp_user'] = 'Smazat XMPP uživatele';
?>
......@@ -152,6 +152,7 @@ if(isset($_FILES['file']['name']) && is_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'
if(is_array($parts) && count($parts) > 0 && $parts[0] == '--') {
// Write language file, if its not the first file
if($buffer != '' && $langfile_path != '') {
$buffer = trim($buffer)."\n";
if(@$_REQUEST['overwrite'] != 1 && @is_file($langfile_path)) {
$error .= "File exists, not written: $langfile_path<br />";
} else {
......
......@@ -46,7 +46,7 @@ $wb['Import'] = 'Nahrát jazykový soubor';
$wb['Remote Actions'] = 'Vzdálené akce';
$wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['Directive Snippets'] = 'Šablony částí prog. kódu';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS';
?>
<?php
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['Directive Snippets'] = 'Šablony částí prog. kódu';
$wb['name_txt'] = 'Název části prog. kódu';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['snippet_txt'] = 'Snippet';
$wb['snippet_txt'] = 'Část programového kódu';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Dostupná volba pro klienta';
$wb['required_php_snippets_txt'] = 'Requiered PHP Snippet';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['list_head_txt'] = 'Šablony částí prog. kódu';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['name_txt'] = 'Název části prog. kódu';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Dostupná volba pro klienta';
?>
......@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Skupiny systémových uživatelů';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Použijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
<?php
$wb['login_1_txt'] = 'Chcete se přihlásit jako klient';
$wb['login_2_txt'] = 'Pokud se přihlásíte jako klient, zpět do sekce Administrátora se vratíte kliknutím na odhlášení klienta.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Ano, přihlásit se jako klient';
$wb['btn_back_txt'] = 'Ne, zpět na seznam klientů';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Odděleny čárkou';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
?>
......@@ -143,7 +143,7 @@ $wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdn
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL monitorování zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL službu zatrhněte políčko "Zakázat MySQL monitorování" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování nastartuje službu MySQL automaticky znovu !';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Nastavení oprávnění složky při aktualizaci';
......@@ -170,7 +170,7 @@ $wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených d
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót adminovi';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót uživateli';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót klientovi';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Poslat zprávu klientovi, že kvóta je již v pořádku';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Poslat varování o kvótách každý X dní';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = poslat zprávu pouze jednou, žádné opakované zprávy';
......@@ -198,7 +198,7 @@ $wb['mailuser_group_name_error_regex'] = 'Invalid mailuser group name.';
$wb['mailuser_uid_error_range'] = 'Mailuser uid must be >= 2000';
$wb['mailuser_gid_error_range'] = 'Mailuser gid must be >= 2000';
$wb['getmail_config_dir_error_regex'] = 'Invalid getmail config directory.';
$wb['website_basedir_error_regex'] = 'Invalid website basedir or path too short, min. length 5 chars.';
$wb['website_basedir_error_regex'] = 'Invalid website basedir.';
$wb['website_symlinks_error_regex'] = 'Invalid website symlinks.';
$wb['vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Invalid vhost config directory.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Invalid vhost conf enabled directory.';
......@@ -248,29 +248,29 @@ $wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
$wb['reject_sender_login_mismatch_txt'] = 'Reject sender and login mismatch';
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Disable MongoDB monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Zakázat MongoDB monitorování';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_length'] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Odstranit zálohy pokud byla smazána doména/webové stránky';
$wb['overquota_db_notify_admin_txt'] = 'Send DB quota warnings to admin';
$wb['overquota_db_notify_client_txt'] = 'Send DB quota warnings to client';
$wb['php_handler_txt'] = 'Default PHP Handler';
$wb['overquota_db_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání DB kvót adminovi';
$wb['overquota_db_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání DB kvót klientovi';
$wb['php_handler_txt'] = 'Výchozí PHP obslužná rutina';
$wb['disabled_txt'] = 'Vypnuto';
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Check php.ini every X minutes for changes';
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Provádět kontrolu změny obsahu souboru php.ini každých X minut';
$wb['php_ini_check_minutes_error_empty'] = 'Please specify a value how often php.ini should be checked for changes.';
$wb['php_ini_check_minutes_info_txt'] = '0 = no check';
$wb['enable_spdy_txt'] = 'Makes SPDY available';
$wb['web_settings_txt'] = 'Web Server';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
$wb['xmpp_use_ipv6_txt'] = 'Use IPv6';
$wb['xmpp_use_ipv6_txt'] = 'Použít IPv6';
$wb['xmpp_bosh_max_inactivity_txt'] = 'Max. BOSH inactivity time';
$wb['xmpp_bosh_timeout_range_wrong'] = 'Please enter a bosh timeout range between 15 - 360';
$wb['xmpp_module_saslauth'] = 'saslauth';
$wb['xmpp_server_admins_txt'] = 'Server Admins (JIDs)';
$wb['xmpp_modules_enabled_txt'] = 'Serverwide enabled plugins (one per line)';
$wb['xmpp_ports_txt'] = 'Component ports';
$wb['xmpp_ports_txt'] = 'Porty služeb';
$wb['xmpp_port_http_txt'] = 'HTTP';
$wb['xmpp_port_https_txt'] = 'HTTPS';
$wb['xmpp_port_pastebin_txt'] = 'Pastebin';
......
......@@ -4,6 +4,6 @@ $wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient ID';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Použijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -25,5 +25,5 @@ $wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
$wb['error_domain_in dnsuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as dns zone';
$wb['error_domain_in dnsslaveuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as secondary dns zone';
$wb['Email-Templates'] = 'Email-Templates';
$wb['Email-Templates'] = 'E-mailové šablony';
?>
......@@ -192,13 +192,13 @@ $wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být
$wb['reseller_txt'] = 'Distributor (prodejce)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['invalid_vat_id'] = 'The VAT ID is invalid.';
$wb['invalid_vat_id'] = 'ID DPH je neplatný.';
$wb['email_error_empty'] = 'E-mail je prázdný';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Lets Encrypt SSL - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Výběr configurace webového serveru - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být číslo.';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Pro nastavení klikni zde';
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.';
$wb['Limits'] = 'Limits';
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'Limit DNS záznamů musí být číslo.';
$wb['Limits'] = 'Limity';
?>
......@@ -114,11 +114,11 @@ $wb['limit_xmpp_vjud_txt'] = 'VJUD user directory available';
$wb['limit_xmpp_proxy_txt'] = 'Bytestream proxy available';
$wb['limit_xmpp_status_txt'] = 'Status host available';
$wb['dns_servers_txt'] = 'DNS servery';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Lets Encrypt SSL - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Výběr configurace webového serveru - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů';
$wb['web_servers_txt'] = 'Webové servery';
$wb['db_servers_txt'] = 'Databázové servery';
$wb['mail_servers_txt'] = 'E-mailové servery';
$wb['Limits'] = 'Limits';
$wb['Limits'] = 'Limity';
?>
......@@ -192,16 +192,16 @@ $wb['limit_xmpp_anon_txt'] = 'Anonymous host available';
$wb['limit_xmpp_vjud_txt'] = 'VJUD user directory available';
$wb['limit_xmpp_proxy_txt'] = 'Bytestream proxy available';
$wb['limit_xmpp_status_txt'] = 'Status host available';
$wb['invalid_vat_id'] = 'The VAT ID is invalid.';
$wb['invalid_vat_id'] = 'ID DPH je neplatný.';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['email_error_empty'] = 'E-mail je prázdný';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Lets Encrypt SSL - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Výběr configurace webového serveru - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být číslo.';
$wb['limit_database_quota_txt'] = 'Databázové kvóty';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být číslo.';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Pro nastavení klikni zde';
$wb['Limits'] = 'Limits';
$wb['Limits'] = 'Limity';
?>
<?php
$wb['products_txt'] = 'My Products';
$wb['name_txt'] = 'Name';
$wb['price_txt'] = 'Price';
$wb['products_txt'] = 'Mé produkty';
$wb['name_txt'] = 'Název';
$wb['price_txt'] = 'Cena';
$wb['next_payment_date_txt'] = 'Next Invoice';
$wb['no_products_txt'] = 'No products found.';
$wb['no_products_txt'] = 'Nebyly nalezeny žádné produkty.';
$wb['edit_txt'] = 'Editovat';
$wb['cancellation_date_txt'] = 'Cancelled by';
?>
<?php
$wb['shop_txt'] = 'Order';
$wb['name_txt'] = 'Name';
$wb['price_txt'] = 'Price';
$wb['name_txt'] = 'Název';
$wb['price_txt'] = 'Cena';
$wb['setup_fee_txt'] = 'Setup Fee';
$wb['no_products_txt'] = 'No products found.';
$wb['no_products_txt'] = 'Nebyly nalezeny žádné produkty.';
$wb['order_txt'] = 'Order';
?>
......@@ -12,6 +12,6 @@ $wb['origin_error_unique'] = 'Pro tuto zónu již existuje záznam.';
$wb['origin_error_regex'] = 'Zóna má neplatný formát.';
$wb['ns_error_regex'] = 'NS má neplatný formát.';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['ipv4_form_txt'] = 'Separate multiple IPs with commas';
$wb['ipv4_form_txt'] = 'IPV4 formát, např. 1.2.3.4';
$wb['secondary_zone_txt'] = 'Sekundární DNS zóna';
?>
......@@ -37,7 +37,7 @@ $wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL čas je 60 sekund.';
$wb['xfer_error_regex'] = 'Také oznámí: Prosím, použijte IP adresu.';
$wb['dnssec_info_txt'] = 'DNSSEC DS-Data for registry';
$wb['dnssec_wanted_txt'] = 'Podepsat zónu (DNSSEC)';
$wb['dnssec_wanted_info'] = 'When disabling DNSSEC keys are not going to be deleted if DNSSEC was enabled before and keys already have been generated but the zone will no longer be delievered in signed format afterwards.';
$wb['dnssec_wanted_info'] = 'Když deaktivujete DNSSEC klíče nebudou odstraněny, ale DNS záznamy (zóna) již nebudou propagovány v podepsaném formátu.';
$wb['error_not_allowed_server_id'] = 'The selected server is not allowed for this account.';
$wb['soa_cannot_be_changed_txt'] = 'Die Zone (SOA) kann nicht verändert werden. Bitte kontaktieren Sie ihren Administrator, um die Zone zu ändern.';
$wb['configuration_error_txt'] = 'CONFIGURATION ERROR';
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ $wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['management_method_txt'] = 'Management of user accounts';
$wb['public_registration_txt'] = 'Enable public registration';
$wb['registration_url_txt'] = 'Registration URL';
$wb['registration_message_txt'] = 'Registration Message';
$wb['registration_message_txt'] = 'Zpráva při registraci';
$wb['domain_admins_txt'] = 'Domain Admins (JIDs)';
$wb['use_pubsub_txt'] = 'Enable Pubsub';
$wb['use_proxy_txt'] = 'Enable Bytestream Proxy';
......
......@@ -45,5 +45,5 @@ $wb['database_client_differs_txt'] = 'Klient mateřského webu a databáze se ne
$wb['database_user_missing_txt'] = 'Prosím vyberte uživatele databáze pro tuto databázi.';
$wb['limit_database_quota_txt'] = 'Kvóta databáze';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být číslo.';
$wb['limit_database_quota_free_txt'] = 'Max. available DB quota ';
$wb['limit_database_quota_free_txt'] = 'Max. dostupná DB kvóta je ';
?>
......@@ -6,5 +6,5 @@ $wb['last_month_txt'] = 'Minulý měsíc';
$wb['this_year_txt'] = 'Tento rok';
$wb['sum_txt'] = 'Součet (Stažení + Odeslání)';
$wb['in_out_txt'] = 'DL/UL';
$wb['last_year_txt'] = 'Last year';
$wb['last_year_txt'] = 'Minulý rok';
?>
......@@ -31,5 +31,5 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['expires_txt'] = 'Expire at';
$wb['expires_txt'] = 'Vyprší v';
?>
......@@ -10,5 +10,5 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['no_folder_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto složku.';
$wb['error_user_exists_already_txt'] = 'There is already a record for this user.';
$wb['error_user_exists_already_txt'] = 'Záznam pro tohoto uživatele již existuje .';
?>
......@@ -12,18 +12,18 @@ $wb['btn_start_txt'] = 'Zahájit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['resync_client_txt'] = 'Evidence klientů a distributorů';
$wb['resync_all_txt'] = 'Všechny služby';
$wb['resync_webdav_txt'] = 'WebDAV-Users';
$wb['resync_webdav_txt'] = 'WebDAV-Uživatelé';
$wb['resync_mail_txt'] = 'E-mailové domény';
$wb['resync_mailfilter_txt'] = 'E-mailové filtry';
$wb['resync_mailinglist_txt'] = 'E-mailové konference';
$wb['resync_vserver_txt'] = 'vServer';
$wb['all_active_txt'] = 'All active server';
$wb['all_active_mail_txt'] = 'All active Mail-Server';
$wb['all_active_web_txt'] = 'All active Web-Server';
$wb['all_active_dns_txt'] = 'All active DNS-Server';
$wb['all_active_file_txt'] = 'All active File-Server';
$wb['all_active_db_txt'] = 'All active Database-Server';
$wb['all_active_vserver_txt'] = 'All active vServer';
$wb['all_active_txt'] = 'Aktivní servery';
$wb['all_active_mail_txt'] = 'Aktivní E-mailové servery';
$wb['all_active_web_txt'] = 'Aktivní Webové servery';
$wb['all_active_dns_txt'] = 'Aktivní DNS servery';
$wb['all_active_file_txt'] = 'Aktivní Souborové servery';
$wb['all_active_db_txt'] = 'Aktivní Databázové servery';
$wb['all_active_vserver_txt'] = 'Všechny aktivní vServery';
$wb['do_sites_txt'] = 'Proběhla resynchronizace webových stránek';
$wb['do_ftp_txt'] = 'Proběhla resynchronizace FTP uživatelů';
$wb['do_webdav_txt'] = 'Proběhla resynchronizace WebDav uživatelů';
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment