cz_mail_user_filter.lng 394 Bytes
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?php
$wb["rulename_txt"] = 'Název';
$wb["action_txt"] = 'Akce';
$wb["target_txt"] = 'Složka';
$wb["active_txt"] = 'Aktivní';
$wb["rulename_error_empty"] = 'Název je prázdný.';
$wb["searchterm_is_empty"] = 'Vyhledávací žádek je prázdný.';
$wb["source_txt"] = 'Zdroj';
$wb["target_error_regex"] = 'Cíl může obsahovat jen tyto znaky: a-z, 0-9, -, ., _, a {mezeru}';
?>