bg.lng 1.93 KB
Newer Older
1
<?php
tbrehm's avatar
tbrehm committed
2
3
4
5
6
7
8
9
$wb['conf_format_dateshort'] = "Y-m-d";
$wb['conf_format_datelong'] = "l dS of F Y";
$wb['conf_format_timeshort'] = "H:i";
$wb['conf_format_timelong'] = "H:i:s";
$wb['conf_format_datetime'] = "Y-m-d H:i";
$wb['number_format_decimals'] = "2";
$wb['number_format_dec_point'] = ".";
$wb['number_format_thousands_sep'] = "";
tbrehm's avatar
tbrehm committed
10
11
12
13
14
$wb['error_301'] = "Този модул не е разрешен за текущия потреител.";
$wb['error_302'] = "Невалиден модул.";
$wb['error_1001'] = "Потребителското име и паролата не могат да бъдат празни!";
$wb['error_1002'] = "Грешно потребителско име и/или парола!";
$wb['error_1003'] = "Потребителят не е активен!";
tbrehm's avatar
tbrehm committed
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
$wb['delete_confirmation'] = "Наистина ли желате да изтриете този запис?";
$wb['error_no_view_permission'] = "Нямате право да видите този запис или записът не съществува!";
$wb['error_no_delete_permission'] = "Нямате право да изтриете този запис!";
$wb['page_txt'] = "Page";
$wb['page_of_txt'] = "of";
$wb['page_next_txt'] = "Next";
$wb['page_back_txt'] = "Back";
$wb['delete_txt'] = "Delete";
$wb['filter_txt'] = "Filter";
$wb['add_new_record_txt'] = "Add new record";
$wb['btn_save_txt'] = "Save";
$wb['btn_cancel_txt'] = "Cancel";
$wb['toolsarea_head_txt'] = "Tools";
$wb['page_and_txt'] = "and";
$wb['top_menu_system'] = "System";
$wb['top_menu_client'] = "Client";
$wb['top_menu_email'] = "Email";
$wb['top_menu_monitor'] = "Monitor";
$wb['top_menu_sites'] = "Сайтове";
$wb['top_menu_dns'] = "DNS";
$wb['top_menu_tools'] = "Инструменти";
$wb['top_menu_help'] = "Помощ";
$wb['top_menu_billing'] = "Billing";
$wb['top_menu_domain'] = "Domains";
$wb['top_menu_dashboard'] = "Начало";
$wb['latest_news_txt'] = "Последни новини";
41
?>
tbrehm's avatar
tbrehm committed
42