cz_server_config.lng 12.9 KB
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1
<?php
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot adresář';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app sekce';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrootované aplikace';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrootované aplikace';
$wb['website_path_txt'] = 'Website cesta';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Website symlinky';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website config adresář';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config adresář';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled adresář';
12
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail složka pro konfigurace';
13
14
15
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter cesta';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter skript';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI alias';
16
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI cesta k adresáři kde je umístěn php.ini';
17
18
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI děti';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. požadavků';
19
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI cesta k binarnímu balíčku';
20
21
22
23
24
25
26
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Cesta k mail adresáři';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Cesta k domácímu adresáři';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mail uživatel UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mail uživatel GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mail uživatel jméno';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mail uživatel skupina';
27
28
29
30
31
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
32
33
34
35
36
37
38
39
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost uživatel';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost heslo';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti mailboxu';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti zprávy';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['netmask_txt'] = 'Maska';
$wb['gateway_txt'] = 'Brána';
40
41
$wb['hostname_txt'] = 'Název hostitele (hostname)';
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery (DNS)';
42
43
44
45
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Konfigurace sítě';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Neplatný formát IP adresy.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Neplatný formát síťové masky.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Neplatný formát brány.';
46
$wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele (hostname) je prázdný.';
47
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný.';
48
$wb['config_dir_txt'] = 'Vlogger cesta k vlogger-dbi.conf';
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
$wb['init_script_txt'] = 'Název cron init skriptu';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Cesta k individuálním cron tabulkám';
$wb['wget_txt'] = 'Cesta k wget programu';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache uživatel';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache skupina';
$wb['security_level_txt'] = 'Úroveň bezpečnosti';
$wb['loglevel_txt'] = 'Úroveň logování';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost port';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost doména';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND uživatel';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND skupina';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND adresář se zónovými soubory';
62
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf cesta k souboru';
63
64
65
66
67
68
69
70
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND uživatel je prázdný.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND skupina je prázdná.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND adresář se zónovými soubory je prázdný.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf cesta je prázdná.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local cesta je prázdná.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Syntaxe mailového filtru';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP démon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
71
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir je prázdný.';
72
73
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride je prázdný.';
74
75
76
77
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats složka pro konfigurace';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats složka pro data';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl cesta ke skriptu';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl cesta ke skriptu';
78
$wb['backup_dir_txt'] = 'Adresář pro zálohy';
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local cesta k souboru';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'Cesta k CGI php.ini';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Cesta k Apache php.ini';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Provést test konfigurace apache před restartováním';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA cesta';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA heslo';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Aktivovat';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Správa vestavěných pravidel';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Aktivovat IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Standardní vstupní politika';
89
90
91
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
92
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Úroveň logování';
93
94
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Možnost konfigurace sítě je k dispozici pouze pro Debian a Ubuntu servery. Nepoužívejte tuto volbu, pokud vaše síťové rozhraní není eth0.';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
95
$wb['server_type_txt'] = 'Typ serveru';
96
97
98
99
100
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
101
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Adresář se zálohou je prázdný.';
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path is empty.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path is empty.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID is empty.';
$wb['mailuser_gid_error_empty'] = 'Mailuser GID is empty.';
$wb['mailuser_name_error_empty'] = 'Mailuser Name is empty.';
$wb['mailuser_group_error_empty'] = 'Mailuser Group is empty.';
$wb['getmail_config_dir_error_empty'] = 'Getmail config dir is empty.';
$wb['website_basedir_error_empty'] = 'Website basedir is empty.';
$wb['website_path_error_empty'] = 'Website path is empty.';
$wb['website_symlinks_error_empty'] = 'Website symlinks is empty.';
$wb['vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Vhost config dir is empty.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['apache_user_error_empty'] = 'Apache user is empty.';
$wb['apache_group_error_empty'] = 'Apache group is empty.';
$wb['nginx_user_error_empty'] = 'Nginx user is empty.';
$wb['nginx_group_error_empty'] = 'Nginx group is empty.';
$wb['php_ini_path_apache_error_empty'] = 'Apache php.ini path is empty.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_empty'] = 'CGI php.ini path is empty.';
$wb['nginx_cgi_socket_empty'] = 'Nginx CGI Socket is empty.';
$wb['apps_vhost_port_error_empty'] = 'Apps-vhost port is empty.';
$wb['apps_vhost_ip_error_empty'] = 'Apps-vhost IP is empty.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_empty'] = 'FastCGI starter path is empty.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_empty'] = 'FastCGI starter script is empty.';
$wb['fastcgi_alias_error_empty'] = 'FastCGI Alias is empty.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_empty'] = 'FastCGI php.ini Path is empty.';
$wb['fastcgi_children_error_empty'] = 'FastCGI Children is empty.';
$wb['fastcgi_max_requests_error_empty'] = 'FastCGI max. Requests is empty.';
$wb['fastcgi_bin_error_empty'] = 'FastCGI Bin is empty.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_empty'] = 'Jailkit chroot home is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_empty'] = 'Jailkit chroot app sections is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_empty'] = 'Jailkit chrooted applications is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applications is empty.';
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Config directory is empty.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name is empty.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program is empty.';
140
141
142
143
144
145
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM název init skriptu';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM název init skriptu je prázdny';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM cesta k php.ini';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM cesta k php.ini je prázdná';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM adresář pro pool';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro pool je prázdny.';
146
147
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
148
149
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM adresář pro socket';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdny.';
150
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
151
152
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
153
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL monitorování zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
154
155
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect';
$wb['website_autoalias_txt'] = 'Website auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Placeholders:';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Režim zálohování';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel vlastnící web adresář do souboru zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel root';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Samostatná RBL se odděluje čárkou)';
167
168
169
170
171
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Nastavení';
$wb['permissions_txt'] = 'Nastavit oprávnění';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Nastavení';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Nastavení';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Nastavení';
172
173
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Statistika kvóty poštovní schránky';
174
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Aktivovat IP wildcard (*)';
175
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
176
177
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení adminovi';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
178
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
179
180
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót adminovi';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót uživateli';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
181
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Poslat zprávu klientovi, že kvóta je již v pořádku';
182
183
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Poslat varování o kvótách každý X dní';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = poslat zprávu pouze jednou, žádné opakované zprávy';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
184
185
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Poslat e-mail uživateli admin s následující úrovní';
$wb['no_notifications_txt'] = 'Žádné upozornění';
186
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
187
188
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit uživatel';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit heslo';
189
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Invalid Monit URL';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
190
191
$wb["dkim_path_txt"] = 'DKIM Path';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Delete backups on domain/website delete';
192
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
193
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
194
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
195
196
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin uživatel';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin heslo';
197
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
198
199
200
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Připojit adresář pro zálohy ?';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Příkaz připojení, pokud adresář pro zálohy není připojen .  (např. mount ...)';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
201
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Kontrolovat aktualizace Linuxu';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
202
?>