Commit a7019967 authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

Updated finnish language. Currently complete on for 3.0.2.2.

parent 52a04e70
...@@ -31,12 +31,12 @@ $wb['Import'] = 'Asenna'; ...@@ -31,12 +31,12 @@ $wb['Import'] = 'Asenna';
$wb['Language Editor'] = 'Kielimuokkain'; $wb['Language Editor'] = 'Kielimuokkain';
$wb['Software'] = 'Ohjelmat'; $wb['Software'] = 'Ohjelmat';
$wb['Repositories'] = 'Ohjelmapakettien varastot'; $wb['Repositories'] = 'Ohjelmapakettien varastot';
$wb['Server Services'] = 'Server Services'; $wb['Server Services'] = 'Palvelimen palvelut';
$wb['Interface Config'] = 'Interface Config'; $wb['Interface Config'] = 'Käyttöliittynän asetukset';
$wb['Packages'] = 'Packages'; $wb['Packages'] = 'Paketit';
$wb['Updates'] = 'Updates'; $wb['Updates'] = 'Päivitykset';
$wb['Merge'] = 'Merge'; $wb['Merge'] = 'Yhdistä';
$wb['Remote Users'] = 'Remote Users'; $wb['Remote Users'] = 'Etäkäyttäjät';
$wb['Remote Actions'] = 'Remote Actions'; $wb['Remote Actions'] = 'Remote Actions';
$wb['Do OS-Update'] = 'Do OS-Update'; $wb['Do OS-Update'] = 'Do OS-Update';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Do ISPConfig-Update'; $wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Do ISPConfig-Update';
......
...@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Käyttäryhmät'; ...@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Käyttäryhmät';
$wb['description_txt'] = 'Ryhmien kuvaukset'; $wb['description_txt'] = 'Ryhmien kuvaukset';
$wb['name_txt'] = 'Käyttäjäryhmä'; $wb['name_txt'] = 'Käyttäjäryhmä';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['warning_txt'] = '<b>WARNING:</b> Do not edit or modify any user settings here. Use the Client- and Reseller settings in the Client module instead. Modifying or changing Users or groups here may cause data loss!'; $wb['warning_txt'] = '<b>VAROITUS:</b> Aälä muokkaa mitään käyttäjäasetuksia täällä. Käytä Asiakas- ja Jälleenmyyjä-asetuksia Asiakkaat-moduulissa. Käyttäjien tai ryhmien muokkaus tässä voi aiheuttaa tietojen katoamista!';
?> ?>
...@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Yhdistä valittu kielitiedosto englanninkielisen pääti ...@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Yhdistä valittu kielitiedosto englanninkielisen pääti
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse täydennettävä kieli'; $wb['language_select_txt'] = 'Valitse täydennettävä kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Yhdistä kielitiedostot nyt'; $wb['btn_save_txt'] = 'Yhdistä kielitiedostot nyt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
$wb['list_desc_txt'] = 'Yhdistää valitun kielitiedoston englannin kielisen päätiedoston kanssa. <br />Tämä lisää puuttuvat käännöstiedot valittuun kielitiedostoon.'; $wb['list_desc_txt'] = 'Yhdistää valitun kielitiedoston englannin kielisen päätiedoston kanssa. <br />Tämä lisää puuttuvat käännöskohdat valittuun kielitiedostoon.';
?> ?>
...@@ -4,5 +4,5 @@ $wb['language_import_txt'] = 'Valitse asennettava kielitiedosto'; ...@@ -4,5 +4,5 @@ $wb['language_import_txt'] = 'Valitse asennettava kielitiedosto';
$wb['btn_save_txt'] = 'Asenna valittu kielitiedosto'; $wb['btn_save_txt'] = 'Asenna valittu kielitiedosto';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Ylikirjoitetaan tiedostot, jos ne on jo olemassa.'; $wb['language_overwrite_txt'] = 'Ylikirjoitetaan tiedostot, jos ne on jo olemassa.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Skip ISPConfig version check'; $wb['ignore_version_txt'] = 'Ohita ISPConfigin version tarkistus';
?> ?>
...@@ -6,37 +6,37 @@ $wb['username_error_unique'] = 'Käyttäjätunnusen pitää olla yksilöllinen'; ...@@ -6,37 +6,37 @@ $wb['username_error_unique'] = 'Käyttäjätunnusen pitää olla yksilöllinen';
$wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus ei voi olla tyhjä'; $wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus ei voi olla tyhjä';
$wb['password_error_empty'] = 'Salasana ei voi olla tyhjä'; $wb['password_error_empty'] = 'Salasana ei voi olla tyhjä';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus:'; $wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Mail domain functions'; $wb['Mail domain functions'] = 'Postiverkkotunnuksen toiminnot';
$wb['Mail user functions'] = 'Mail user functions'; $wb['Mail user functions'] = 'Postin käyttäjän toiminnot';
$wb['Mail alias functions'] = 'Mail alias functions'; $wb['Mail alias functions'] = 'Postin alias-toiminnot';
$wb['Mail forward functions'] = 'Mail forward functions'; $wb['Mail forward functions'] = 'Postin edelleenlähetystoiminnot';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Mail catchall functions'; $wb['Mail catchall functions'] = 'Postin catchall-toiminnot';
$wb['Mail transport functions'] = 'Mail transport functions'; $wb['Mail transport functions'] = 'Postin välitystoiminnot';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Mail whitelist functions'; $wb['Mail whitelist functions'] = 'Postin whitelist-toiminnot';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Mail blacklist functions'; $wb['Mail blacklist functions'] = 'Postin blacklist-toiminnot';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Mail spamfilter user functions'; $wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Postisuodattimien käyttäjän toiminnot';
$wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Mail spamfilter policy functions'; $wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Roskapostin kohtelutavan toiminnot';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Mail fetchmail functions'; $wb['Mail fetchmail functions'] = 'Postin noutamisen toiminnot';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Mail user filter functions'; $wb['Mail user filter functions'] = 'Postin suodattimien käyttäjätoiminnot';
$wb['Mail filter functions'] = 'Mail filter functions'; $wb['Mail filter functions'] = 'Postin suodattimien toiminnot';
$wb['Client functions'] = 'Client functions'; $wb['Client functions'] = 'ASiakastoiminnot';
$wb['Sites cron functions'] = 'Sites cron functions'; $wb['Sites cron functions'] = 'Ajastettujen tehtävien toiminnot';
$wb['Sites database functions'] = 'Sites database functions'; $wb['Sites database functions'] = 'Tietokantojen toiminnot';
$wb['Sites FTP-User functions'] = 'Sites FTP-User functions'; $wb['Sites FTP-User functions'] = 'FTP-käyttäjien toiminnot';
$wb['Sites Shell-User functions'] = 'Sites Shell-User functions'; $wb['Sites Shell-User functions'] = 'Shell-käyttäjien toiminnot';
$wb['Sites Domain functions'] = 'Sites Domain functions'; $wb['Sites Domain functions'] = 'Verkkotunnustoiminnot';
$wb['Sites Aliasdomain functions'] = 'Sites Aliasdomain functions'; $wb['Sites Aliasdomain functions'] = 'Aliasverkkotunnustoiminnot';
$wb['Sites Subdomain functions'] = 'Sites Subdomain functions'; $wb['Sites Subdomain functions'] = 'Aliverkkotunnustoiminnot';
$wb['DNS zone functions'] = 'DNS zone functions'; $wb['DNS zone functions'] = 'DNS-aluetoiminnot';
$wb['DNS a functions'] = 'DNS a functions'; $wb['DNS a functions'] = 'DNS a-tietuetoiminnot';
$wb['DNS aaaa functions'] = 'DNS aaaa functions'; $wb['DNS aaaa functions'] = 'DNS aaaa-tietuetoiminnot';
$wb['DNS alias functions'] = 'DNS alias functions'; $wb['DNS alias functions'] = 'DNS alias-tietuetoiminnot';
$wb['DNS cname functions'] = 'DNS cname functions'; $wb['DNS cname functions'] = 'DNS cname-tietuetoiminnot';
$wb['DNS hinfo functions'] = 'DNS hinfo functions'; $wb['DNS hinfo functions'] = 'DNS hinfo-tietuetoiminnot';
$wb['DNS mx functions'] = 'DNS mx functions'; $wb['DNS mx functions'] = 'DNS mx-tietuetoiminnot';
$wb['DNS ns functions'] = 'DNS ns functions'; $wb['DNS ns functions'] = 'DNS ns-tietuetoiminnot';
$wb['DNS ptr functions'] = 'DNS ptr functions'; $wb['DNS ptr functions'] = 'DNS ptr-tietuetoiminnot';
$wb['DNS rp functions'] = 'DNS rp functions'; $wb['DNS rp functions'] = 'DNS rp-tietuetoiminnot';
$wb['DNS srv functions'] = 'DNS srv functions'; $wb['DNS srv functions'] = 'DNS srv-tietuetoiminnot';
$wb['DNS txt functions'] = 'DNS txt functions'; $wb['DNS txt functions'] = 'DNS txt-tietuetoiminnot';
?> ?>
...@@ -8,6 +8,6 @@ $wb['file_server_txt'] = 'FTP-palvelin'; ...@@ -8,6 +8,6 @@ $wb['file_server_txt'] = 'FTP-palvelin';
$wb['db_server_txt'] = 'Tietokantapalvelin'; $wb['db_server_txt'] = 'Tietokantapalvelin';
$wb['vserver_server_txt'] = 'Virtuaalipalvelin'; $wb['vserver_server_txt'] = 'Virtuaalipalvelin';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä'; $wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['mirror_server_id_txt'] = 'Is mirror of Server'; $wb['mirror_server_id_txt'] = 'Peilinä palvelimelle';
$wb['- None -'] = '- None -'; $wb['- None -'] = '- Ei mikään -';
?> ?>
...@@ -46,25 +46,25 @@ $wb['wget_txt'] = 'Wget-binäärin polku'; ...@@ -46,25 +46,25 @@ $wb['wget_txt'] = 'Wget-binäärin polku';
$wb['security_level_txt'] = 'Turvallisuustaso'; $wb['security_level_txt'] = 'Turvallisuustaso';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache-käyttäjä'; $wb['web_user_txt'] = 'Apache-käyttäjä';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache-ryhmä'; $wb['web_group_txt'] = 'Apache-ryhmä';
$wb['loglevel_txt'] = 'Loglevel'; $wb['loglevel_txt'] = 'Logitaso';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost port'; $wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-virtuaali-isännän portti';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP'; $wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-virtuaali-isännän IP-osoite';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost Domain'; $wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-virtuaali-isännän verkkotunnus';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND User'; $wb['bind_user_txt'] = 'BIND-käyttäjä';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND Group'; $wb['bind_group_txt'] = 'BIND-ryhmä';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND zonefiles directory'; $wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND-aluetiedostojen polku';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf path'; $wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND-asetustiedoston polku';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND user is empty.'; $wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND-käyttäjä on tyhjä.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND group is empty.'; $wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND-ryhmä on tyhjä.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND zonefiles directory is empty.'; $wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND-aluetiedostojen kansio on tyhjä.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf path is empty.'; $wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND-asetustiedoston polku on tyhjä.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local path is empty.'; $wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND:in paikallisen asetustiedoston polku on tyhjä.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Mailfilter Syntax'; $wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Postisuodattimien syntaksi';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP Daemon'; $wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP-ohjelma';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir'; $wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP:een avoin peruskansio';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir is empty.'; $wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP:een avoin peruskansio on tyhjä.';
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride'; $wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride is empty.'; $wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride on tyhjä.';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf folder'; $wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf folder';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder'; $wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script'; $wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
......
...@@ -10,8 +10,8 @@ $wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'FTP-käyttäjätunnuksen etuliite on väär ...@@ -10,8 +10,8 @@ $wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'FTP-käyttäjätunnuksen etuliite on väär
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Shell-käyttäjätunnuksen etuliite on vääränlainen.'; $wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Shell-käyttäjätunnuksen etuliite on vääränlainen.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Linkki phpMyAdminiin tietokantalistassa'; $wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Linkki phpMyAdminiin tietokantalistassa';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Linkki internetpostiin postilaatikkolistassa'; $wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Linkki internetpostiin postilaatikkolistassa';
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail URL'; $wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail-osoite';
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin URL'; $wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin-osoite';
$wb['use_domain_module_txt'] = 'Use the domain-module to add new domains'; $wb['use_domain_module_txt'] = 'Use the domain-module to add new domains';
$wb['use_domain_module_hint'] = 'If you use this module, your customers can only select one of the domains the admin creates for them. They can not free edit the domain-field.You have to re-login after changing this value, to make the changes visible.'; $wb['use_domain_module_hint'] = 'If you use this module, your customers can only select one of the domains the admin creates for them. They can not free edit the domain-field.You have to re-login after changing this value, to make the changes visible.';
$wb['new_domain_txt'] = 'HTML to create a new domain'; $wb['new_domain_txt'] = 'HTML to create a new domain';
......
...@@ -5,5 +5,5 @@ $wb['name_txt'] = 'Etunimi'; ...@@ -5,5 +5,5 @@ $wb['name_txt'] = 'Etunimi';
$wb['vorname_txt'] = 'Sukunimi'; $wb['vorname_txt'] = 'Sukunimi';
$wb['ort_txt'] = 'Kaupunki'; $wb['ort_txt'] = 'Kaupunki';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi käyttäjä'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi käyttäjä';
$wb['warning_txt'] = '<b>WARNING:</b> Do not edit or modify any user settings here. Use the Client- and Reseller settings in the Client module instead. Modifying or changing Users or groups here may cause data loss!'; $wb['warning_txt'] = '<b>VAROITUS:</b> Aälä muokkaa mitään käyttäjäasetuksia täällä. Käytä Asiakas- ja Jälleenmyyjä-asetuksia Asiakkaat-moduulissa. Käyttäjien tai ryhmien muokkaus tässä voi aiheuttaa tietojen katoamista!';
?> ?>
...@@ -6,8 +6,8 @@ $wb['Add Client'] = 'Lisää asiakas'; ...@@ -6,8 +6,8 @@ $wb['Add Client'] = 'Lisää asiakas';
$wb['Edit Client'] = 'Muokkaa asiakkaan tietoja'; $wb['Edit Client'] = 'Muokkaa asiakkaan tietoja';
$wb['Clients'] = 'Asiakkaat'; $wb['Clients'] = 'Asiakkaat';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Muokkaa asiakasmalleja'; $wb['Edit Client-Templates'] = 'Muokkaa asiakasmalleja';
$wb['Add Reseller'] = 'Add Reseller'; $wb['Add Reseller'] = 'Lisää uusi jälleenmyyjä';
$wb['Edit Reseller'] = 'Edit Reseller'; $wb['Edit Reseller'] = 'Muokkaa jälleenmyyjää';
$wb['Resellers'] = 'Resellers'; $wb['Resellers'] = 'Jälleenmyyjät';
$wb['error_has_clients'] = 'This reseller has clients. Delete the clients of the reseller first.'; $wb['error_has_clients'] = 'Tällä jälleenmyyjällä on asiakkaita, poista ne ensin.';
?> ?>
...@@ -50,7 +50,7 @@ $wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Aliverkkotunnuksien määrä'; ...@@ -50,7 +50,7 @@ $wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Aliverkkotunnuksien määrä';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'FTP-käyttäjätunnuksien määrä'; $wb['limit_ftp_user_txt'] = 'FTP-käyttäjätunnuksien määrä';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Oletusnimipavelin'; $wb['default_dnsserver_txt'] = 'Oletusnimipavelin';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'DNS-alueiden määrä'; $wb['limit_dns_zone_txt'] = 'DNS-alueiden määrä';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. number of secondary DNS zones'; $wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Sukundäärisetn DNS-alueiden määrän rajan pitää olla numeerinen';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'DNS-tietuieden määrä'; $wb['limit_dns_record_txt'] = 'DNS-tietuieden määrä';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Shell-käyttäjien määrä'; $wb['limit_shell_user_txt'] = 'Shell-käyttäjien määrä';
$wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus on tyhjä'; $wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus on tyhjä';
...@@ -73,7 +73,7 @@ $wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Aliverkkotunnuksien raja-arvon pitä ...@@ -73,7 +73,7 @@ $wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Aliverkkotunnuksien raja-arvon pitä
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Ftp-käyttäjätunnuksien raja-arvon pitää olla numero.'; $wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Ftp-käyttäjätunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Shell-käyttäjätunnuksien raja-arvon pitää olla numero.'; $wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Shell-käyttäjätunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'DNS-tietueiden raja-arvon pitää olla numero.'; $wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'DNS-tietueiden raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a number.'; $wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'DNS-orja-alueiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Oletustietokantapalvelin'; $wb['default_dbserver_txt'] = 'Oletustietokantapalvelin';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen raja-arvon pitää olla numero.'; $wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['username_error_regex'] = 'Käyttäjätunnus sisältää virheellisiä merkkejä.'; $wb['username_error_regex'] = 'Käyttäjätunnus sisältää virheellisiä merkkejä.';
...@@ -81,18 +81,18 @@ $wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus'; ...@@ -81,18 +81,18 @@ $wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['template_master_txt'] = 'Perusmalli'; $wb['template_master_txt'] = 'Perusmalli';
$wb['template_additional_txt'] = 'Lisämalli'; $wb['template_additional_txt'] = 'Lisämalli';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options'; $wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Options'; $wb['web_php_options_txt'] = 'PHP-asetukset';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. number of cron jobs'; $wb['limit_cron_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien enimmäismäärä';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)'; $wb['limit_cron_type_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien tyyppien enimmäismäärä (chrooted ja täysi sisältää url-tyypit)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions'; $wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Vähimmäisaika suoritusten välillä';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron limit must be a number.'; $wb['limit_cron_error_notint'] = 'Ajastettujen tehtävien rajan pitää olle numeerinen.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency limit must be a number.'; $wb['limit_cron_error_frequency'] = 'Vähimmäisajan rajan pitää olle numeerinen.';
$wb['limit_client_error'] = 'The max. number of clients is reached.'; $wb['limit_client_error'] = 'Asiakkaiden enimmäismäärä on käytössä.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. number of domain aliases'; $wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Aliasverkkotunnusten enimmäismäärä';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'The email domain alias limit must be a number.'; $wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'Sähköpostin aliasverkkotunnusten rajan pitää olle numeerinen.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web Quota'; $wb['limit_web_quota_txt'] = 'WWW-levytila';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Traffic Quota'; $wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Liikenneraja';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Traffic Quota must be a number.'; $wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Liikennerajan pitää olle numeerinen.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users'; $wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Webdav-käyttäjien enimmäismäärä';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.'; $wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'Webdav-käyttäjien rajan pitää olla numeerinen.';
?> ?>
<?php <?php
$wb['confirm_action_txt'] = 'Confirm action'; $wb['confirm_action_txt'] = 'Vahvista toiminto';
$wb['delete_explanation'] = 'This action will delete the following number of records associated with this client'; $wb['delete_explanation'] = 'Tämä toiminto alla olevan määrän tämän asiakkaan tietueita';
$wb['btn_save_txt'] = 'Delete the client'; $wb['btn_save_txt'] = 'Poista käyttäjä';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel without deleting the client'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä poistamatta asiakasta';
?> ?>
...@@ -47,17 +47,17 @@ $wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a n ...@@ -47,17 +47,17 @@ $wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a n
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.'; $wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen raja-arvon pitää olla numero.'; $wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['error_template_name_empty'] = 'Anna mallilomakkeen nimi'; $wb['error_template_name_empty'] = 'Anna mallilomakkeen nimi';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. number of cron jobs'; $wb['limit_cron_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien enimmäismäärä';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)'; $wb['limit_cron_type_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien tyyppien enimmäismäärä (chrooted ja täysi sisältää url-tyypin)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions'; $wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Vähimmäisaika suorotusten välillä';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron limit must be a number.'; $wb['limit_cron_error_notint'] = 'Ajastettujen tehtävien rajan pitää olla numeerinen';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency limit must be a number.'; $wb['limit_cron_error_frequency'] = 'Ajastettujen tehtävien vähimmäisajan rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. number of domain aliases'; $wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Aliasverkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'The email domain alias limit must be a number.'; $wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'Sähköpostiverkkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web Quota'; $wb['limit_web_quota_txt'] = 'WWW-levytila';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Traffic Quota'; $wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Liikenneraja';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Traffic Quota must be a number.'; $wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Liikennerajan pitää olla numeerinen.';
$wb['template_del_aborted_txt'] = 'Delete aborted. There is still a client which has this template selected.'; $wb['template_del_aborted_txt'] = 'Poistaminen keskeytetty. Jollakin asiakkaalla on tämä malli valittuna.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users'; $wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.'; $wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
?> ?>
<?php <?php
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Max. number of email domains'; $wb['limit_maildomain_txt'] = 'Sähköpostiverkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Max. number of mailboxes'; $wb['limit_mailbox_txt'] = 'Sähköpostilaatikoiden enimmäismäärä';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. number of email aliases'; $wb['limit_mailalias_txt'] = 'Sähköpostin aliastunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. number of email forwarders'; $wb['limit_mailforward_txt'] = 'Edelleenlähetettävien sähköpostitunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. number of email catchall accounts'; $wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Sähköpostin catchall-tilien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. number of email routes'; $wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Sähköpostireitityksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. number of email filters'; $wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Sähköpostisuodattimien enimmäismäärä';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts'; $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Noudettavien sähköpotilaatikoiden enimmäismäärä';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota'; $wb['limit_mailquota_txt'] = 'Sähköpostilaatikoiden levytila';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters'; $wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Roskapostisuodatimen estetty / sallittu-suodattimien enimmäismäärä';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users'; $wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Roskapostisuodattimen käyttäjien enimmäismäärä';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys'; $wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Roskapostin kohtelutapojen enimmäismäärä';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver'; $wb['default_mailserver_txt'] = 'Oletuspostipalvelin';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name'; $wb['company_name_txt'] = 'Yrityksen nimi';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name'; $wb['contact_name_txt'] = 'Yhteyshenkilö';
$wb['username_txt'] = 'Username'; $wb['username_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['password_txt'] = 'Password'; $wb['password_txt'] = 'Salasana';
$wb['password_strength_txt'] = 'Password strength'; $wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['language_txt'] = 'Language'; $wb['language_txt'] = 'Kieli';
$wb['usertheme_txt'] = 'Theme'; $wb['usertheme_txt'] = 'Teema';
$wb['street_txt'] = 'Street'; $wb['street_txt'] = 'Katu';
$wb['zip_txt'] = 'ZIP'; $wb['zip_txt'] = 'Postinumero';
$wb['city_txt'] = 'City'; $wb['city_txt'] = 'Kaupunki';
$wb['state_txt'] = 'State'; $wb['state_txt'] = 'Lääni';
$wb['country_txt'] = 'Country'; $wb['country_txt'] = 'Maa';
$wb['telephone_txt'] = 'Telephone'; $wb['telephone_txt'] = 'Puhelin';
$wb['mobile_txt'] = 'Mobile'; $wb['mobile_txt'] = 'Matkapuhelin';
$wb['fax_txt'] = 'Fax'; $wb['fax_txt'] = 'Faksi';
$wb['email_txt'] = 'Email'; $wb['email_txt'] = 'Sähköposti';
$wb['internet_txt'] = 'Internet'; $wb['internet_txt'] = 'Internet-osoite';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ'; $wb['icq_txt'] = 'ICQ-tunnus';
$wb['notes_txt'] = 'Notes'; $wb['notes_txt'] = 'Muistiinpanot';
$wb['company_txt'] = 'Company'; $wb['company_txt'] = 'Yritys';
$wb['title_txt'] = 'Title'; $wb['title_txt'] = 'Titteli';
$wb['firstname_txt'] = 'Firstname'; $wb['firstname_txt'] = 'Etunimi';
$wb['surname_txt'] = 'Surname'; $wb['surname_txt'] = 'Sukunimi';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domain'; $wb['limit_domain_txt'] = 'Verkkotunnusraja';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomain'; $wb['limit_subdomain_txt'] = 'Aliverkkotunnusraja';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_webquota'; $wb['limit_webquota_txt'] = 'WWW-levytila';
$wb['limit_database_txt'] = 'Max. number of Databases'; $wb['limit_database_txt'] = 'Tietokantojen enimmäismäärä';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. number of cron jobs'; $wb['limit_cron_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien enimmäismäärä';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)'; $wb['limit_cron_type_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien tyyppien enimmäismäärä (chrooted ja täysi sisältää url-tyypin)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions'; $wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Vähimmäisaika suoritusten välillä';
$wb['ip_address_txt'] = 'ip_address'; $wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'The sub client limit must be a number.'; $wb['limit_client_error_notint'] = 'Aliasiakkaiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Firstname is empty.'; $wb['firstname_error_empty'] = 'Etunimi on tyhjä.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Contact name is empty.'; $wb['contact_error_empty'] = 'Yhteyshenkilö on tyhjä.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Default Webserver'; $wb['default_webserver_txt'] = 'Oletus WWW-palvelin';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Max. number of web domains'; $wb['limit_web_domain_txt'] = 'Verkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Max. number of web aliasdomains'; $wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Aliasverkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Max. number of web subdomains'; $wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Aliverkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Max. number of FTP users'; $wb['limit_ftp_user_txt'] = 'FTP-käyttäjien enimmäismäärä';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Default DNS Server'; $wb['default_dnsserver_txt'] = 'Oletusnimipalvelin';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Max. number of DNS zones'; $wb['limit_dns_zone_txt'] = 'DNS-alueiden enimmäismäärä';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. number of secondary DNS zones'; $wb['limit_dns_record_txt'] = 'DNS-tietueiden enimmäismäärä';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Max. number DNS records'; $wb['limit_shell_user_txt'] = 'Shell-käyttäjien enimmäismäärä';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. number of Shell users'; $wb['limit_client_txt'] = 'Asiakkaiden enimmäismäärä';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. number of Clients'; $wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus on tyhjä.';
$wb['username_error_empty'] = 'Username is empty.'; $wb['username_error_unique'] = 'Käyttäjätunnuksen pitää olla yksilöllinen.';
$wb['username_error_unique'] = 'The username must be unique.'; $wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Sähköpostiverkkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'The email domain limit must be a number.'; $wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Sähköpostilaatikoiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'The mailbox limit must be a number.'; $wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Sähköpostialiaksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'The email alias limit must be a number.'; $wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Sähköpostin edelleenlähetyksen rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'The email forward limit must be a number.'; $wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Catchall-tunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'The email catchall limit must be a number.'; $wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Sähköpostireittien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'The email routing limit must be a number.'; $wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Sähköpostisuodattimien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'The email filter limit must be a number.'; $wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Noudettavien laatikoiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'The fetchmail limit must be a number.'; $wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Sähköpostin levytilan rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'The email quota limit must be a number.'; $wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'The spamfilter white / blacklist limit must be a number.'; $wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimien käyttäjien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'The spamfilter user limit must be a number.'; $wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Roskapostin kohtelutapojen rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'The spamfilter policy limit must be a number.'; $wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Verkkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'The website limit must be a number.'; $wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Aliasverkkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'The website alias domain limit must be a number.'; $wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Aliverkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'The website subdomain limit must be a number.'; $wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'FTP-käyttäjien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'The ftp user limit must be a number.'; $wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Shell-käyttäjien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'The shell user limit must be a number.'; $wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Nimitietueiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a number.'; $wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a number.';
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.'; $wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server'; $wb['default_dbserver_txt'] = 'Oletustietokantapalvelin';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'The database limit must be a number.'; $wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantoje rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron limit must be a number.'; $wb['limit_cron_error_notint'] = 'Ajastettujen tehtävien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency limit must be a number.'; $wb['limit_cron_error_frequency'] = 'Ajastettujen tehtävien vähimmäisajan rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['username_error_regex'] = 'The Username contains invalid chracaters.'; $wb['username_error_regex'] = 'Käyttäjätunnus sisältää vääränlaisia merkkejä.';
$wb['template_master_txt'] = 'Master template'; $wb['template_master_txt'] = 'Päämalli';
$wb['template_additional_txt'] = 'Addon template'; $wb['template_additional_txt'] = 'Lisämalli';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options'; $wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot-valinnat';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Options'; $wb['web_php_options_txt'] = 'PHP-valinnat';
$wb['limit_client_error'] = 'The max. number of clients is reached.'; $wb['limit_client_error'] = 'Asiakkaiden enimmäismäärä on käytössä.';
$wb['limit_client_error_positive'] = 'The number of clients must be > 0'; $wb['limit_client_error_positive'] = 'Asiakkaiden määrän pitää olla nollaa suurempi';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web Quota'; $wb['limit_web_quota_txt'] = 'WWW-levytila';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Traffic Quota'; $wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Liikenneraja';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Traffic Quota must be a number.'; $wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Liikennerajan pitää olla numeerinen.';
?> ?>
<?php <?php
$wb['list_head_txt'] = 'Resellers'; $wb['list_head_txt'] = 'Jälleenmyyjät';
$wb['client_id_txt'] = 'ID'; $wb['client_id_txt'] = 'ID-tunnus';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name'; $wb['company_name_txt'] = 'Yritys';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name'; $wb['contact_name_txt'] = 'Yhteyshenkilö';
$wb['city_txt'] = 'City'; $wb['city_txt'] = 'Kaupunki';
$wb['country_txt'] = 'Country'; $wb['country_txt'] = 'Maa';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new reseller'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi jälleenmyyjä';
?> ?>
...@@ -14,7 +14,7 @@ $wb['Records'] = 'Tietueet'; ...@@ -14,7 +14,7 @@ $wb['Records'] = 'Tietueet';
$wb['DNS SRV'] = 'DNS SRV-tietue'; $wb['DNS SRV'] = 'DNS SRV-tietue';
$wb['DNS TXT Record'] = 'DNS TXT-tietue'; $wb['DNS TXT Record'] = 'DNS TXT-tietue';
$wb['DNS TXT'] = 'DNS TXT-tietue'; $wb['DNS TXT'] = 'DNS TXT-tietue';
$wb['DNS Wizard'] = 'DNS Wizard'; $wb['DNS Wizard'] = 'DNS-Velho';
$wb['Add DNS Zone'] = 'Add DNS Zone'; $wb['Add DNS Zone'] = 'Lisää DNS-alue';
$wb['Templates'] = 'Templates'; $wb['Templates'] = 'Mallit';
?> ?>
...@@ -7,7 +7,7 @@ $wb['name_txt'] = 'Nimi'; ...@@ -7,7 +7,7 @@ $wb['name_txt'] = 'Nimi';
$wb['data_txt'] = 'Data'; $wb['data_txt'] = 'Data';
$wb['type_txt'] = 'Tyyppi'; $wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['aux_txt'] = 'Tärkeysjärjestys'; $wb['aux_txt'] = 'Prioriteetti';
$wb['page_txt'] = 'Sivu'; $wb['page_txt'] = 'Sivu';
$wb['page_of_txt'] = '/'; $wb['page_of_txt'] = '/';
$wb['delete_confirmat