standard_index.html_bg 2.09 KB
Newer Older
Paco's avatar
Paco committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
  <title>Привет!</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
  <meta name="robots" content="noindex" />
	<style type="text/css"><!--
  body {
    color: #444444;
    background-color: #EEEEEE;
    font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;
    font-size: 80%;
  }
  h1 {}
  h2 { font-size: 1.2em; }
  #page{
    background-color: #FFFFFF;
    width: 60%;
    margin: 24px auto;
    padding: 12px;
  }
  #header{
    padding: 6px ;
    text-align: center;
  }
  .header{ background-color: #83A342; color: #FFFFFF; }
  #content {
    padding: 4px 0 24px 0;
  }
  #footer {
    color: #666666;
    background: #f9f9f9;
    padding: 10px 20px;
    border-top: 5px #efefef solid;
    font-size: 0.8em;
    text-align: center;
  }
  #footer a {
    color: #999999;
  }
  --></style>
</head>
<body>
  <div id="page">
    <div id="header" class="header">
      <h1>Добре дошли във <!--ADRESSE//-->вашият уеб сайт!<!--ADRESSE//--></h1>
    </div>
    <div id="content">
      <h2>Това е страницата по подразбиране за вашият уеб сайт.</h2>
      <p>Този файл може да бъде изтрит или презаписан с друг без никакъв проблем. Виждате съдържанието на файла <b>index.html</b> в <b>web</b> директорията.</p>
      <p>Ако имате въпроси или проблеми може да се свържете с <!--SUPPORT//-->поддръжката<!--SUPPORT//-->.</p>
    </div>
    <div id="footer">
      <p>Задвижван от <a href="http://www.ispconfig.org">ISPConfig</a></p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>