Commit 9545334c authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Merged language files

parent 3b0f4a4d
......@@ -295,4 +295,5 @@ $wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
?>
......@@ -4,4 +4,5 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new PHP version';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['name_txt'] = 'PHP Name';
$wb['active_txt'] = 'Active';
?>
......@@ -84,9 +84,10 @@ $wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server';
$wb['ca_name_txt'] = 'Name';
$wb['ca_issue_txt'] = 'Issue';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Use Wildcard';
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check'; //For future use. At this time, CA’s do not recognize any other flag values as described in RFC 6844
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check';
$wb['ca_iodef_txt'] = 'iodef';
$wb['active_txt'] = 'Aktive';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Handler (Apache only)';
?>
......@@ -295,4 +295,5 @@ $wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
?>
......@@ -4,4 +4,5 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new PHP version';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['name_txt'] = 'PHP Name';
$wb['active_txt'] = 'Active';
?>
......@@ -84,9 +84,10 @@ $wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server';
$wb['ca_name_txt'] = 'Name';
$wb['ca_issue_txt'] = 'Issue';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Use Wildcard';
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check'; //For future use. At this time, CA’s do not recognize any other flag values as described in RFC 6844
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check';
$wb['ca_iodef_txt'] = 'iodef';
$wb['active_txt'] = 'Aktive';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Handler (Apache only)';
?>
......@@ -294,4 +294,6 @@ $wb['log_retention_txt'] = 'Log retention (days)';
$wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
?>
......@@ -4,4 +4,5 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Servidor';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Adicionar nova versão do php';
$wb['client_id_txt'] = 'Cliente';
$wb['name_txt'] = 'Nome da versão do php';
$wb['active_txt'] = 'Active';
?>
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'O número do gabarito do cliente
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Valor inicial do código do cliente';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Contador de código do cliente';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Duração da sessão (minutos)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Habilitar \"Manter-me conectado\"';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Habilitar \\"Manter-me conectado\\"';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Comprimento mínimo da senha';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Dificuldade mínima da senha';
$wb['company_name_txt'] = 'Nome da empresa no título da página';
......@@ -82,19 +82,12 @@ $wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Servidor dns secundário padrão';
$wb['ca_name_txt'] = 'Name';
$wb['ca_issue_txt'] = 'Issue';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Use Wildcard';
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check'; //For future use. At this time, CA<E2><80><99>s do not recognize any other flag values as described in RFC 6844
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check';
$wb['ca_iodef_txt'] = 'iodef';
$wb['active_txt'] = 'Aktive';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Servidor de banco de dados padrão';
$wb['No'] = 'Não';
$wb['ca_name_txt'] = 'Name';
$wb['ca_issue_txt'] = 'Issue';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Use Wildcard';
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check'; //For future use. At this time, CA’s do not recognize any other flag values as described in RFC 6844
$wb['ca_iodef_txt'] = 'iodef';
$wb['active_txt'] = 'Aktive';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Handler (Apache only)';
?>
......@@ -295,4 +295,5 @@ $wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
?>
......@@ -4,4 +4,5 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new PHP version';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['name_txt'] = 'PHP Name';
$wb['active_txt'] = 'Active';
?>
......@@ -84,9 +84,10 @@ $wb['login_link_error_regex'] = 'Invalid Link for Custom Login';
$wb['ca_name_txt'] = 'Name';
$wb['ca_issue_txt'] = 'Issue';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Use Wildcard';
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check'; //For future use. At this time, CA’s do not recognize any other flag values as described in RFC 6844
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check';
$wb['ca_iodef_txt'] = 'iodef';
$wb['active_txt'] = 'Aktive';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Handler (Apache only)';
?>
......@@ -143,7 +143,7 @@ $wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdn
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL službu zatrhněte políčko \"Zakázat MySQL monitorování\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování nastartuje službu MySQL automaticky znovu !';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL službu zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování nastartuje službu MySQL automaticky znovu !';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Nastavení oprávnění složky při aktualizaci';
......@@ -295,4 +295,5 @@ $wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
?>
......@@ -4,4 +4,5 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
$wb['active_txt'] = 'Active';
?>
......@@ -84,9 +84,10 @@ $wb['login_link_error_regex'] = 'Neplatný formát URL pro vlastní odkaz na př
$wb['ca_name_txt'] = 'Name';
$wb['ca_issue_txt'] = 'Issue';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Use Wildcard';
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check'; //For future use. At this time, CA’s do not recognize any other flag values as described in RFC 6844
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check';
$wb['ca_iodef_txt'] = 'iodef';
$wb['active_txt'] = 'Aktive';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Handler (Apache only)';
?>
......@@ -84,7 +84,7 @@ $wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server';
$wb['ca_name_txt'] = 'Name';
$wb['ca_issue_txt'] = 'Issue';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Wildcard verwenden';
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strikte Überprüfung'; //For future use. At this time, CA’s do not recognize any other flag values as described in RFC 6844
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strikte Überprüfung';
$wb['ca_iodef_txt'] = 'iodef';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['btn_save_txt'] = 'Speichern';
......
......@@ -295,4 +295,5 @@ $wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
?>
......@@ -4,4 +4,5 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Tilføj ny PHP version';
$wb['client_id_txt'] = 'Kunde';
$wb['name_txt'] = 'PHP Navn';
$wb['active_txt'] = 'Active';
?>
......@@ -84,9 +84,10 @@ $wb['login_link_error_regex'] = 'Invalid Link for Custom Login';
$wb['ca_name_txt'] = 'Name';
$wb['ca_issue_txt'] = 'Issue';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Use Wildcard';
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check'; //For future use. At this time, CA’s do not recognize any other flag values as described in RFC 6844
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check';
$wb['ca_iodef_txt'] = 'iodef';
$wb['active_txt'] = 'Aktive';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Handler (Apache only)';
?>
......@@ -295,4 +295,5 @@ $wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment