cz_groups_list.lng 402 Bytes
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1
2
3
4
5
6
7
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Skupiny systémových uživatelů';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
8
9