Commit 49887bc8 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated Czech language files.

parent 521d36e1
......@@ -136,15 +136,16 @@ $wb['no_destination_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto destinaci.';
$wb['client_you_are_locked'] = 'Nemáte oprávnění měnit žádná nastavení.';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
$wb['client_cannot_be_deleted_because_of_billing_module_txt'] = 'This client has records in the billing module, therefore he cannot be deleted.';
$wb['client_cannot_be_deleted_because_of_billing_module_txt'] = 'Tento klient má záznamy v modulu fakturace, proto nemůže být odstraněn.';
$wb['yes_txt'] = 'Ano';
$wb['no_txt'] = 'Ne';
$wb['None'] = 'None';
$wb['strength_1'] = 'Slabé';
$wb['strength_2'] = 'Podprůměrné';
$wb['strength_3'] = 'Dobré';
$wb['strength_4'] = 'Silné';
$wb['strength_5'] = 'Velmi silné';
$wb['None'] = 'Žádná';
$wb['strength_1'] = 'Slabá';
$wb['strength_2'] = 'Podprůměrná';
$wb['strength_3'] = 'Dobrá';
$wb['strength_4'] = 'Silná';
$wb['strength_5'] = 'Velmi silná';
$wb['weak_password_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro tvorbu hesel. Heslo musí být alespoň {chars} znaků dlouhé a mající sílu \"{strength}\".';
$wb['weak_password_length_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro tvorbu hesel. Heslo musí být alespoň {chars} znaků dlouhé.';
?>
......@@ -48,3 +48,4 @@ $wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -190,5 +190,6 @@ $wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Připojit adresář pro zálohy ?';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Příkaz připojení, pokud adresář pro zálohy není připojen . (např. mount ...)';
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Check for Linux updates';
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Kontrolovat aktualizace Linuxu';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['package_key_txt'] = 'Package Key';
$wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
$wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Software Repository which may contain addons or updates';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -13,9 +13,9 @@ $wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci PHPMyAdmin v DB seznamu';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci Webmail v Mailbox seznamu';
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin URL';
$wb['dashboard_atom_url_admin_txt'] = 'Řídící panel novinky načítat z URL pro: (admina)';
$wb['dashboard_atom_url_reseller_txt'] = 'Řídící panel novinky načítat z URL pro: (prodejce)';
$wb['dashboard_atom_url_client_txt'] = 'Řídící panel novinky načítat z URL pro: (klienty)';
$wb['dashboard_atom_url_admin_txt'] = 'Nástěnka - novinky načítat z URL pro: (admina)';
$wb['dashboard_atom_url_reseller_txt'] = 'Nástěnka - novinky načítat z URL pro: (prodejce)';
$wb['dashboard_atom_url_client_txt'] = 'Nástěnka - novinky načítat z URL pro: (klienty)';
$wb['webdavuser_prefix_txt'] = 'Prefix webdav uživatele';
$wb['webdavuser_prefix_error_regex'] = 'Char not allowed in webdav user prefix.';
$wb['use_domain_module_txt'] = 'Použijte modul-domény pro přidání nových domén';
......@@ -52,13 +52,13 @@ $wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox det
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Neplatný webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['available_dashlets_note_txt'] = 'Available Dashlets:';
$wb['admin_dashlets_left_txt'] = 'Left Admin Dashlets';
$wb['admin_dashlets_right_txt'] = 'Right Admin Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_left_txt'] = 'Left Reseller Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_right_txt'] = 'Right Reseller Dashlets';
$wb['client_dashlets_left_txt'] = 'Left Client Dashlets';
$wb['client_dashlets_right_txt'] = 'Right Client Dashlets';
$wb['available_dashlets_note_txt'] = 'Dostupné moduly pro nástěnku:';
$wb['admin_dashlets_left_txt'] = 'Nástěnka - zobrazení modulů v lévé části pro: (admina)';
$wb['admin_dashlets_right_txt'] = 'Nástěnka - zobrazení modulů v pravé části pro: (admina)';
$wb['reseller_dashlets_left_txt'] = 'Nástěnka - zobrazení modulů v lévé části pro: (prodejce)';
$wb['reseller_dashlets_right_txt'] = 'Nástěnka - zobrazení modulů v pravé části pro: (prodejce)';
$wb['client_dashlets_left_txt'] = 'Nástěnka - zobrazení modulů v lévé části pro: (klienty)';
$wb['client_dashlets_right_txt'] = 'Nástěnka - zobrazení modulů v pravé části pro: (klienty)';
$wb['customer_no_template_txt'] = 'Zákaznické číslo - šablona';
$wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Zákaznické číslo šablony obsahuje neplatné znaky';
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Zákaznické číslo - počáteční hodnota';
......@@ -69,3 +69,4 @@ $wb['No'] = 'Ne';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minimální délka hesla';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimální síla hesla';
?>
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -32,3 +32,4 @@ $wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -24,3 +24,4 @@ $wb['error_domain_in webuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v pou
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
?>
......@@ -154,3 +154,4 @@ $wb['added_date_txt'] = 'Datum vytvoření účtu';
$wb['parent_client_id_txt'] = 'Přiřazení klienta k distributorovi (prodejci)';
$wb['none_txt'] = 'Žádný';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Jste si jisti, že chcete smazat tohoto klienta ?';
?>
......@@ -18,3 +18,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['variables_description_txt'] = 'Proměnné uživatelské jméno a heslo jsou k dispozici (funkční) jako volba pouze v uvítacím e-mailu.';
$wb['duplicate_welcome_error'] = 'There can be only one default welcome email template. Please edit the existing template instead of adding a new one.';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['list_head_txt'] = 'E-mailové šablony';
$wb['template_type_txt'] = 'Zpráva pro';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
?>
......@@ -90,3 +90,4 @@ $wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['template_type_txt'] = 'Typ';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['template_id_txt'] = 'ID šablony';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat klienta';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'Doména již existuje';
$wb['domain_error_regex'] = 'Toto doménové jméno je zakázáno';
$wb['Domain'] = 'Doména';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou doménu';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['user_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -159,3 +159,4 @@ $wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'Nelze nastavit vlastní limity, pokud chtete nastavit vlatní limity musí být \"hlavní šablona\" nastavena na volbu \"Custom\".';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat distributora';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s';
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -28,3 +28,4 @@ $wb['limit_client_txt'] = 'Počet klientů';
$wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['used_txt'] = 'Využité místo';
$wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['no_email_accounts_txt'] = 'Nenalezeny žádné e-mailové účty.';
?>
<?php
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['hard_txt'] = 'Kvóta max. obsazení';
$wb['soft_txt'] = 'Kvóta pro upozornění';
$wb['no_sites_txt'] = 'Nenalezeny žádné webové stránky.';
?>
......@@ -22,3 +22,4 @@ $wb['auth_preset_perm_user_txt'] = 'Opr. Uživatel';
$wb['auth_preset_perm_group_txt'] = 'Opr. Skupina';
$wb['auth_preset_perm_other_txt'] = 'Opr. Ostatní';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['title_txt'] = 'Titulek';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
?>
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['module_del_txt'] = 'Delete the module and all subdirectories?';
$wb['menu_del_txt'] = 'Delete menu with all menuitems?';
$wb['item_del_txt'] = 'Delete menuitem?';
?>
......@@ -8,15 +8,5 @@ $wb['tab_width_txt'] = 'Šířka záložky';
$wb['save_txt'] = 'Uložit';
$wb['cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['header_txt'] = 'Vlastnosti modulu';
$wb['description_txt'] = '
<b>Description</b>
<br><br>
<b>Modulename:</b> Name of the module directory. Only numbers, chars and underscore allowed.<br>
<b>Moduletitle:</b> Will be shown in the (upper) main navigation.<br>
<b>Template file:</b> Template file of the module. Currently available: module.tpl.htm and module_tree.tpl.htm. Default is module.tpl.htm.<br>
<b>NaviFrame:</b> If module_tree.tpl.htm selected as template file, enter here the path to the script file for the left frame.<br>
<b>Default page:</b> These page will be shown when the module is opened.<br>
<b>Tab width:</b> Width of the Tabs in the main navigation. The field is empty by default. You can enter values absolute in pixel (e.g 20) or relative (e.g 20%).<br>
<b>Hint:</b> All paths are relative to the directory \"web\".
';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Backend modul';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['title_txt'] = 'Titulek';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['header_txt'] = 'Navi vlastnosti';
$wb['save_txt'] = 'Uložit';
$wb['cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['header_txt'] = 'Navi properties';
$wb['save_txt'] = 'Uložit';
$wb['cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['module_del_txt'] = 'Wollen Sie das Modul und alle im Modul angelegten Datei
$wb['menu_del_txt'] = 'Wollen Sie das Menü mit allen Untereinträgen löschen?';
$wb['item_del_txt'] = 'Wollen Sie den Menüeintrag löschen?';
?>
......@@ -20,3 +20,4 @@ $wb['Templates'] = 'Šablony DNS';
$wb['Secondary Zones'] = 'Sekundární DNS zóny';
$wb['Import Zone File'] = 'Importovat vybraný DNS zonový soubor';
?>
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['page_txt'] = 'Stránka';
$wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['delete_confirmation'] = 'Skutečně chcete smazat tento záznam ?';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Cílový Hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový Hostname má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['data_error_regex'] = 'Cílový hostname má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu nebo CNAME-záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['data_error_empty'] = 'Informace o hostovi je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Informace o hostovi má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
?>
......@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['title'] = 'Importovat soubory zón';
$wb['no_file_uploaded_error'] = 'Nelze odeslat DNS zonový soubor';
$wb['zone_file_import_txt'] = 'Importovat vybraný DNS zonový soubor';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment