cz_server_ip.lng 512 Bytes
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1 2 3 4
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost';
5
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP adresa je neplatná nebo prázdná';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
6
$wb['ip_error_unique'] = 'IP adresa musí být unikátní';
7 8
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
9 10
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
11
?>
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
12