dk_server_config.lng 22.1 KB
Newer Older
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
1
<?php
2
$wb['server_config'] = 'Server Config';
Thom's avatar
Thom committed
3
$wb['config_for_txt'] = 'Configuration for';
4
5
$wb['server_config_error_not_updated'] = 'Error in Server Config: not updated';
$wb['server_config_error_section_not_updated'] = 'Error in Server Config: %s section not updated';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Enable';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Administrer Builtin Rules';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Enable IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Standard Input Politik';
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Standard Output Politik';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Standard Forward Politik';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Standard Application Politik';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot home';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app sektioner';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted applikationer';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applikationer';
$wb['website_path_txt'] = 'Webside sti';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Webside symlinks';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Lav relative symlinks';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Webside basedir';
$wb['website_autoalias_txt'] = 'Webside auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Pladsholdere:';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config dir';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled dir';
26
27
$wb['apache_init_script_txt'] = 'Apache init script';
$wb['apache_init_script_note_txt'] = 'Forlader denne tomme vilje automatisk registrering Apache init-script';
28
$wb['apache_init_script_error_regex'] = 'Ugyldigt Apache init-script.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config dir';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter path';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter script';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI Alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini Path';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI Children';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. Anmodninger';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI Bin';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Maildir Path';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Homedir Path';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mailbruger UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mailbruger GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mailbruger Navn';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mailbruger Gruppe';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost Bruger';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost Adgangskode';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Postboks Størrelse Begrænsning';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Meddelelse Størrelse Begrænsning';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Adresse';
$wb['netmask_txt'] = 'Netmask';
$wb['gateway_txt'] = 'Gateway';
$wb['hostname_txt'] = 'Værtsnavn';
$wb['nameservers_txt'] = 'Navneservere';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Netværkskonfiguration';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Ugyldigt IP adresse format.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Ugyldigt Netmask format.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Ugyldigt Gateway format.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Værtsnavn er tomt.';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Ugyldigt Værtsnavn.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Navneserver er tomt.';
$wb['config_dir_txt'] = 'Konfigurations mappe';
$wb['init_script_txt'] = 'Cron init script navn';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Path for individuel crontabs';
$wb['wget_txt'] = 'Sti til wget program';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache bruger';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache gruppe';
$wb['security_level_txt'] = 'Sikkerhedsniveau';
$wb['loglevel_txt'] = 'Logniveau';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost port';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost Domæne';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND Bruger';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND Gruppe';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND zonefiler mappe';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf path';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND bruger er tomt.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND gruppe er tomt.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND zonefiler mappe er tomt.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf path er tomt.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local path er tomt.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Mailfilter Syntax';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP Daemon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir er tomt.';
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride er tomt.';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf mapper';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data mapper';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl script';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Backup mappe';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local path';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'CGI php.ini path';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Apache php.ini path';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Test apache konfiguration ved genstart';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Netværkskonfigurationen indstilling er kun tilgængelig for Debian og Ubuntu Servere. Aktivere ikke denne indstilling, hvis din netværks-grænseflade ikke er eth0.';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Backup mode';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Backup webfiler ejet af web-bruger som zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Backup alle filer i web mappe som root-bruger';
103
104
$wb['backup_mode_borg_txt'] = 'BorgBackup: Sikkerhedskopier alle filer i vhost -bibliotek og databaser til inkrementelle lagre';
$wb['backup_missing_utils_txt'] = 'Følgende backup -tilstand kan ikke bruges, fordi de nødvendige værktøjer ikke er installeret:';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
$wb['server_type_txt'] = 'Server Type';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx bruger';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx gruppe';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Backup mappe er tomt.';
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path er tomt.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path er tomt.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailbruger UID er tomt.';
$wb['mailuser_gid_error_empty'] = 'Mailbruger GID er tomt.';
$wb['mailuser_name_error_empty'] = 'Mailbruger Navn er tomt.';
$wb['mailuser_group_error_empty'] = 'Mailbruger Gruppe er tomt.';
$wb['getmail_config_dir_error_empty'] = 'Getmail config dir er tomt.';
$wb['website_basedir_error_empty'] = 'Webside basedir er tomt.';
$wb['website_path_error_empty'] = 'Webside path er tomt.';
$wb['website_symlinks_error_empty'] = 'Webside symlinks er tomt.';
$wb['vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Vhost config dir er tomt.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Vhost config enabled dir er tomt.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config dir er tomt.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config enabled dir er tomt.';
$wb['apache_user_error_empty'] = 'Apache bruger er tomt.';
$wb['apache_group_error_empty'] = 'Apache gruppe er tomt.';
$wb['nginx_user_error_empty'] = 'Nginx bruger er tomt.';
$wb['nginx_group_error_empty'] = 'Nginx gruppe er tomt.';
$wb['php_ini_path_apache_error_empty'] = 'Apache php.ini path er tomt.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_empty'] = 'CGI php.ini path er tomt.';
$wb['nginx_cgi_socket_empty'] = 'Nginx CGI Socket er tomt.';
$wb['apps_vhost_port_error_empty'] = 'Apps-vhost port er tomt.';
$wb['apps_vhost_ip_error_empty'] = 'Apps-vhost IP er tomt.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_empty'] = 'FastCGI starter sti er tom.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_empty'] = 'FastCGI starter script er tomt.';
$wb['fastcgi_alias_error_empty'] = 'FastCGI Alias er tomt.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_empty'] = 'FastCGI php.ini sti er tom.';
$wb['fastcgi_children_error_empty'] = 'FastCGI Children er tom.';
$wb['fastcgi_max_requests_error_empty'] = 'FastCGI max. Anmodninger er tom.';
$wb['fastcgi_bin_error_empty'] = 'FastCGI Bin er tom.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_empty'] = 'Jailkit chroot home er tom.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_empty'] = 'Jailkit chroot app sektioner er tomme.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_empty'] = 'Jailkit chrooted applikationer er tomme.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applikationer er tomme.';
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Konfigurations mappe er tom.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name er tomt.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs er tomt.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program er tomt.';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM init script er tomt.';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM php.ini path';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM php.ini path er tomt.';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM pool mappe';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM pool mappe er tomt.';
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port er tomt.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket mappe';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket mappe er tomt.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Aktiver overvågnings service og genstarte ved fejl';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Deaktiver HTTPD monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Deaktiver MySQL monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Deaktiver E-mail monitoring';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
164
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> Hvis du ønsker nedlukning af mysql skal du vælge \\"Deaktiver MySQL monitor\\" afkrydsningsfeltet og derefter vente 2-3 minutter.<br>Hvis du ikke vente 2-3 minutter, vil redning forsøge at genstarte mysql!';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
165
166
167
168
169
170
171
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Indstil mappe tilladelser ved opdatering';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Tilføj web-brugere til -sshusers- gruppe';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Forbinde Linux brugerid til webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for brugerid/webid forbinde';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Adskille RBL\'er med kommaer)';
172
173
$wb['stress_adaptive_txt'] = 'Adapt to temporary load spikes';
$wb['tooltip_stress_adaptive_txt'] = 'Enables Postfix stress-adaptive behavior.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Indstillinger';
$wb['permissions_txt'] = 'Tilladelser';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Indstillinger';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Indstillinger';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Indstillinger';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Postboks kvota statistik';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Gør web mapper immume (udvidede attributter)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send over-trafik meddelelse til admin';
184
$wb['overtraffic_notify_reseller_txt'] = 'Send overtraffic notification to reseller';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
185
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send over-trafik meddelelse til kunde';
186
$wb['overtraffic_disable_web_txt'] = 'Disable websites that exceed traffic limit';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
187
$wb['rbl_error_regex'] = 'Angiv gyldige RBL værtsnavne.';
188
189
$wb['overquota_notify_threshold_txt'] = 'Quota warning usage level';
$wb['overquota_notify_threshold_error'] = 'Quota warning usage level must be between 0-100%';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
190
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Send kvote advarsler til admin';
191
$wb['overquota_notify_reseller_txt'] = 'Send quota warnings to reseller';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Send kvote advarsler til kunde';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Send kvote ok meddelelse til kunde';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Send kvote advarsler X dage';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = send meddelelse bare én gang, ingen gentagelses meddelelser';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Send e-mail til admin begyndende med følgende niveau';
$wb['no_notifications_txt'] = 'Ingen Underretninger';
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit Bruger';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit Adgangskode';
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Ugyldigt Monit URL';
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Pladsholder:';
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin Bruger';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin Adgangskode';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Ugyldig Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Pladsholder:';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Backup Mappe er et mount?';
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Check for Linux opdateringer';
$wb['invalid_apache_user_txt'] = 'Ugyldigt apache bruger.';
$wb['invalid_apache_group_txt'] = 'Ugyldigt apache gruppe.';
$wb['backup_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt backup mappe.';
$wb['maildir_path_error_regex'] = 'Ugyldigt maildir path.';
$wb['homedir_path_error_regex'] = 'Ugyldigt homedir path.';
$wb['mailuser_name_error_regex'] = 'Ugyldigt mailbruger name.';
$wb['mailuser_group_name_error_regex'] = 'Ugyldigt mailbruger gruppe navn.';
$wb['mailuser_uid_error_range'] = 'Mailbruger uid skal være >= 2000';
$wb['mailuser_gid_error_range'] = 'Mailbruger gid skal være >= 2000';
$wb['getmail_config_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt getmail config mappe.';
$wb['website_basedir_error_regex'] = 'Ugyldigt webside basedir.';
$wb['website_symlinks_error_regex'] = 'Ugyldigt webside symlinks.';
$wb['vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt vhost config mappe.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt vhost conf enabled mappe.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt nginx config mappe.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt nginx conf enabled mappe.';
$wb['ca_path_error_regex'] = 'Ugyldigt CA path.';
$wb['invalid_nginx_user_txt'] = 'Ugyldigt nginx bruger.';
$wb['invalid_nginx_group_txt'] = 'Ugyldigt nginx gruppe.';
$wb['php_ini_path_apache_error_regex'] = 'Ugyldigt apache php.ini path.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_regex'] = 'Ugyldigt cgi php.ini path.';
$wb['php_fpm_init_script_error_regex'] = 'Ugyldigt php-fpm init script.';
$wb['php_fpm_ini_path_error_regex'] = 'Ugyldigt php-fpm ini path.';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt php-fpm pool mappe.';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt php-fpm socket mappe.';
$wb['php_open_basedir_error_regex'] = 'Ugyldigt php open_basedir.';
$wb['awstats_data_dir_empty'] = 'awstats data mappe er tomt';
$wb['awstats_data_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt awstats data mappe.';
$wb['awstats_pl_empty'] = 'awstats.pl setting er tomt.';
$wb['awstats_pl_error_regex'] = 'Ugyldigt awstats.pl path.';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_empty'] = 'awstats_buildstaticpages.pl er tomt';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_error_regex'] = 'Ugyldigt awstats_buildstaticpages.pl path.';
$wb['invalid_bind_user_txt'] = 'Ugyldigt BIND bruger.';
$wb['invalid_bind_group_txt'] = 'Ugyldigt BIND gruppe.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt BIND zonefiles mappe.';
$wb['named_conf_path_error_regex'] = 'Ugyldigt named.conf path.';
$wb['named_conf_local_path_error_regex'] = 'Ugyldigt named.conf.local path.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi starter path.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi starter script.';
$wb['fastcgi_alias_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi alias.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi path.';
$wb['fastcgi_bin_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi bin.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_regex'] = 'Ugyldigt jaikit chroot home.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_regex'] = 'Ugyldigt jaikit chroot sections.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_regex'] = 'Ugyldigt jaikit chroot app programs.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_regex'] = 'Ugyldigt jaikit chroot cron programs.';
$wb['vlogger_config_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt vlogger config dir.';
$wb['cron_init_script_error_regex'] = 'Ugyldigt cron init script.';
$wb['crontab_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt crontab mappe.';
$wb['cron_wget_error_regex'] = 'Ugyldigt cron wget path.';
$wb['network_filesystem_txt'] = 'Netværksfilsystem';
$wb['maildir_format_txt'] = 'Maildir Format';
$wb['dkim_path_txt'] = 'DKIM Path';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
$wb['reject_sender_login_mismatch_txt'] = 'Reject sender and login mismatch';
269
270
271
272
273
$wb['reject_unknown_txt'] = 'Reject unknown hostnames';
$wb['tooltip_reject_unknown_txt'] = 'Requires hostnames to pass DNS checks.  Not checked for authenticated users.';
$wb['reject_unknown_helo_txt'] = 'Reject unknown helo hostnames';
$wb['reject_unknown_client_txt'] = 'Reject unknown client hostnames';
$wb['reject_unknown_client_helo_txt'] = 'Reject unknown helo and client hostnames';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
274
275
276
277
278
279
280
$wb['backup_time_txt'] = 'Backup time';
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Disable MongoDB monitoring';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_length'] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Delete backups on domain/website delete';
281
$wb['overquota_db_notify_threshold_txt'] = 'DB quota warning usage level';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
282
$wb['overquota_db_notify_admin_txt'] = 'Send DB quota warnings to admin';
283
$wb['overquota_db_notify_reseller_txt'] = 'Send DB quota warnings to reseller';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
284
285
$wb['overquota_db_notify_client_txt'] = 'Send DB quota warnings to client';
$wb['php_handler_txt'] = 'Default PHP Handler';
286
$wb['php_fpm_default_chroot_txt'] = 'Default chrooted PHP-FPM';
287
$wb['php_fpm_incron_reload_txt'] = 'Install incron trigger file to reload PHP-FPM';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
$wb['disabled_txt'] = 'Disabled';
$wb['dkim_strength_txt'] = 'DKIM strength';
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Check php.ini every X minutes for changes';
$wb['php_ini_check_minutes_error_empty'] = 'Please specify a value how often php.ini should be checked for changes.';
$wb['php_ini_check_minutes_info_txt'] = '0 = no check';
$wb['web_settings_txt'] = 'Web Server';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
$wb['xmpp_use_ipv6_txt'] = 'Use IPv6';
$wb['xmpp_bosh_max_inactivity_txt'] = 'Max. BOSH inactivity time';
$wb['xmpp_bosh_timeout_range_wrong'] = 'Please enter a bosh timeout range between 15 - 360';
$wb['xmpp_module_saslauth'] = 'saslauth';
$wb['xmpp_server_admins_txt'] = 'Server Admins (JIDs)';
$wb['xmpp_modules_enabled_txt'] = 'Serverwide enabled plugins (one per line)';
$wb['xmpp_ports_txt'] = 'Component ports';
$wb['xmpp_port_http_txt'] = 'HTTP';
$wb['xmpp_port_https_txt'] = 'HTTPS';
$wb['xmpp_port_pastebin_txt'] = 'Pastebin';
$wb['xmpp_port_bosh_txt'] = 'BOSH';
$wb['disable_bind_log_txt'] = 'Disable bind9 messages for Loglevel WARN';
$wb['apps_vhost_enabled_txt'] = 'Apps-vhost enabled';
308
$wb['skip_le_check_txt'] = 'Skip Lets Encrypt Check';
309
$wb['migration_mode_txt'] = 'Server Migration Mode';
310
$wb['nginx_enable_pagespeed_txt'] = 'Makes Pagespeed available';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
311
312
313
314
315
316
317
$wb['backup_tmp_txt'] = 'Backup tmp directory for zip';
$wb['tmpdir_path_error_empty'] = 'tmp-dir Path is empty.';
$wb['tmpdir_path_error_regex'] = 'Invalid tmp-dir path.';
$wb['logging_txt'] = 'Store website access and error logs';
$wb['logging_desc_txt'] = 'Use Tools > Resync to apply changes to existing sites. For Apache, access and error log can be anonymized. For nginx, only the access log is anonymized, the error log will contain IP addresses.';
$wb['log_retention_txt'] = 'Log retention (days)';
$wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
Webslice's avatar
Webslice committed
318
$wb['php_default_hide_txt'] = 'Hide Default PHP-Version in selectbox';
319
320
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
321
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
322
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
323
324
325
326
$wb['content_filter_txt'] = 'Content Filter';
$wb['rspamd_url_txt'] = 'Rspamd URL';
$wb['rspamd_user_txt'] = 'Rspamd User';
$wb['rspamd_password_txt'] = 'Rspamd Password';
327
328
329
330
331
332
333
334
$wb['rspamd_redis_servers_txt'] = 'Redis Servers';
$wb['tooltip_rspamd_redis_servers_txt'] = 'Redis server(s) which Rspamd will use.  Eg. \'127.0.0.1\', \'localhost:6379\' or \'/var/run/redis/redis-server.sock\'.';
$wb['rspamd_redis_password_txt'] = 'Redis Password';
$wb['tooltip_rspamd_redis_password_txt'] = 'Password for Redis Servers (leave blank if unused).';
$wb['rspamd_redis_bayes_servers_txt'] = 'Redis Servers for Bayes';
$wb['tooltip_rspamd_redis_bayes_servers_txt'] = 'Redis server(s) which Rspamd will use for Bayes if different (otherwise leave blank).  Eg. \'localhost:6378\' or \'/var/run/redis-bayes/redis-server.sock\'.';
$wb['rspamd_redis_bayes_password_txt'] = 'Redis Password for Bayes';
$wb['tooltip_rspamd_redis_bayes_password_txt'] = 'Password for Bayes Redis Server (leave blank if unused).';
Jason's avatar
Jason committed
335
336
337
$wb['vhost_proxy_protocol_enabled_txt'] = 'Enable PROXY Protocol';
$wb['vhost_proxy_protocol_http_port_txt'] = 'PROXY Protocol HTTP Port';
$wb['vhost_proxy_protocol_https_port_txt'] = 'PROXY Protocol HTTPS Port';
Thom's avatar
Thom committed
338
$wb['jailkit_chroot_authorized_keys_template_txt'] = 'Jailkit authorized_keys template';
339
$wb['jailkit_chroot_authorized_keys_template_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot authorized_keys template file.';
340
341
342
343
344
$wb['jailkit_hardlinks_txt'] = 'Hardlinks within Jailkit chroot';
$wb['tooltip_jailkit_hardlinks_txt'] = 'Using hardlinks is insecure, but saves disk space.';
$wb['jailkit_hardlinks_allow_txt'] = 'Allow hardlinks within the jail';
$wb['jailkit_hardlinks_no_txt'] = 'No, remove hardlinked files';
$wb['jailkit_hardlinks_yes_txt'] = 'Yes, use hardlinks if possible';
345
346
$wb['mailbox_soft_delete_txt'] = 'Mailbox soft delete';
$wb['mailbox_soft_delete_info_txt'] = 'by default cleaned up after 7 days.';