pl_dns_soa.lng 2.56 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['origin_txt'] = 'Strefa (SOA)';
$wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['mbox_txt'] = 'E-mail';
$wb['serial_txt'] = 'Klucz';
$wb['refresh_txt'] = 'Odśwież';
$wb['retry_txt'] = 'Ponów';
$wb['expire_txt'] = 'Wygasł';
$wb['minimum_txt'] = 'Minimum';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['xfer_txt'] = 'Zezwól na przeniesienie stref do <br />tych adresów IP (adresy rozdzielaj przecinkiem)';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Maksymalna ilość stref DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis dla tej strefy DNS.';
$wb['server_id_error_empty'] = 'Nie wybrano serwera.';
$wb['origin_error_empty'] = 'Strefa jest pusta.';
$wb['origin_error_unique'] = 'Istnieje już wpis dla tej strefy.';
$wb['origin_error_regex'] = 'Strefa ma niepoprawny format.';
$wb['ns_error_regex'] = 'NS ma niepoprawny format.';
$wb['mbox_error_empty'] = 'E-mail jest pusty.';
$wb['mbox_error_regex'] = 'E-mail ma niepoprawny format.';
$wb['also_notify_txt'] = 'Także powiadom';
25
$wb['also_notify_error_regex'] = 'Proszę wpisać adresu IP';
26
$wb['update_acl_txt'] = 'Zaktualizuj ACL';
27
28
29
$wb['seconds_txt'] = 'Sekund';
$wb['eg_domain_tld'] = 'np. domena.pl';
$wb['eg_ns1_domain_tld'] = 'np. ns1.domena.pl';
30
31
32
33
34
35
36
37
$wb['eg_webmaster_domain_tld'] = 'np. webmaster.domena.pl';
$wb['The Domain can not be changed. Please ask your Administrator if you want to change the domain name.'] = 'Domena nie może być zmieniona. Prześlij prośbę o zmianę do Administratora.';
$wb['xfer_error_regex'] = 'Także powiadom: Proszę użyć adresu IP';
$wb['refresh_range_error'] = 'Min. czas odświeżania wynosi 60 sekund';
$wb['retry_range_error'] = 'Min. czas powtórzenia wynosi 60 sekund';
$wb['expire_range_error'] = 'Min. czas przedawnienia wynosi 60 sekund';
$wb['minimum_range_error'] = 'Min. czas minimalny wynosi 60 sekund';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. czas TTL wynosi 60 sekund';
38
39
40
41
42
$wb['dnssec_info_txt'] = 'DNSSEC DS-Data for registry';
$wb['dnssec_wanted_txt'] = 'Sign zone (DNSSEC)';
$wb['dnssec_wanted_info'] = 'When disabling DNSSEC keys are not going to be deleted if DNSSEC was enabled before and keys already have been generated but the zone will no longer be delievered in signed format afterwards.';
$wb['error_not_allowed_server_id'] = 'The selected server is not allowed for this account.';
$wb['soa_cannot_be_changed_txt'] = 'Die Zone (SOA) kann nicht verändert werden. Bitte kontaktieren Sie ihren Administrator, um die Zone zu ändern.';
43
$wb['configuration_error_txt'] = 'CONFIGURATION ERROR';
44
?>