Commit a8267b28 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated cz language files.

parent a8279baa
...@@ -153,3 +153,4 @@ $wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.'; ...@@ -153,3 +153,4 @@ $wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets'; $wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets'; $wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets';
?> ?>
...@@ -50,3 +50,4 @@ $wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets'; ...@@ -50,3 +50,4 @@ $wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['Sites'] = 'Stránky'; $wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS'; $wb['DNS'] = 'DNS';
?> ?>
...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné'; ...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable'; $wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
$wb['required_php_snippets_txt'] = 'Requiered PHP Snippet'; $wb['required_php_snippets_txt'] = 'Requiered PHP Snippet';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze'; ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable'; $wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?> ?>
...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu ...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.'; $wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.'; $wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty'; ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty'; $wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
?> ?>
...@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis'; ...@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina'; $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.'; $wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!'; $wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?> ?>
...@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy'; ...@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.'; $wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?> ?>
...@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy'; ...@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.'; $wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http: ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů'; $wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor'; $wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor'; ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit'; $wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?> ?>
...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu'; ...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru'; $wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?> ?>
...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; ...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.'; $wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.'; $wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor'; $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava'; $wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)'; $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?> ?>
...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery'; ...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci'; $wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>'; $wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?> ?>
...@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo'; ...@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.'; $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.'; $wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID'; $wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel'; $wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?> ?>
...@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server'; ...@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server'; $wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server'; $wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
?> ?>
...@@ -282,3 +282,4 @@ $wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný'; ...@@ -282,3 +282,4 @@ $wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Neplatný název hostitele.'; $wb['hostname_error_regex'] = 'Neplatný název hostitele.';
$wb['backup_time_txt'] = 'Spustit zálohovaní v'; $wb['backup_time_txt'] = 'Spustit zálohovaní v';
?> ?>
...@@ -2,3 +2,4 @@ ...@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru'; $wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server'; $wb['server_name_txt'] = 'Server';
?> ?>
...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze'; ...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty'; $wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443'; $wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?> ?>
...@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost'; ...@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports'; $wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze'; $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?> ?>
...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['server_empty_error'] = 'The Server is empty.'; ...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['server_empty_error'] = 'The Server is empty.';
$wb['duplicate_mapping_error'] = 'Mapování již existuje.'; $wb['duplicate_mapping_error'] = 'Mapování již existuje.';
$wb['ip_mapping_error'] = 'Source IP can not be an IP of the Rewrite-Server'; $wb['ip_mapping_error'] = 'Source IP can not be an IP of the Rewrite-Server';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojová IP adresa'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojová IP adresa';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Cílová IP adresa'; $wb['destination_ip_txt'] = 'Cílová IP adresa';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?> ?>
...@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy'; ...@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall'; $wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP'; $wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP';
?> ?>
...@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script'; ...@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři'; $wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři'; $wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?> ?>
<?php <?php
$wb['list_head_txt'] = 'Další verze PHP'; $wb['list_head_txt'] = 'Další verze PHP';
$wb['server_id_txt'] = 'Server'; $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit novou verzi PHP'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient'; $wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP'; $wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?> ?>
...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['package_key_txt'] = 'Package Key'; ...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['package_key_txt'] = 'Package Key';
$wb['Software Package'] = 'Software Package'; $wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details'; $wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?> ?>
...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key'; ...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci'; $wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?> ?>
...@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici'; ...@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
$wb['edit_txt'] = 'Upravit'; $wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat'; $wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)'; ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Softwarové zdroje, které mohou obsahovat addony nebo aktualizace'; $wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Softwarové zdroje, které mohou obsahovat addony nebo aktualizace';
?> ?>
...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní'; ...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje'; $wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL'; $wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?> ?>
...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze'; ...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce'; $wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici'; $wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?> ?>
...@@ -82,3 +82,4 @@ $wb['custom_login_text_txt'] = 'Vlastní text na přihlašovací stránce'; ...@@ -82,3 +82,4 @@ $wb['custom_login_text_txt'] = 'Vlastní text na přihlašovací stránce';
$wb['custom_login_link_txt'] = 'Vlastní odkaz (URL) na přihlašovací stránce (vlastní text)'; $wb['custom_login_link_txt'] = 'Vlastní odkaz (URL) na přihlašovací stránce (vlastní text)';
$wb['login_link_error_regex'] = 'Neplatný formát URL pro vlastní odkaz na přihlašovací stránce'; $wb['login_link_error_regex'] = 'Neplatný formát URL pro vlastní odkaz na přihlašovací stránce';
?> ?>
...@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script'; ...@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři'; $wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři'; $wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?> ?>
...@@ -29,7 +29,8 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo'; ...@@ -29,7 +29,8 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo'; $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.'; $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.'; $wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"'; $wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.';
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin'; $wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available'; $wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?> ?>
...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele'; ...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!'; $wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny'; $wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?> ?>
...@@ -26,3 +26,4 @@ $wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>'; ...@@ -26,3 +26,4 @@ $wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
$wb['error_domain_in dnsuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as dns zone'; $wb['error_domain_in dnsuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as dns zone';
$wb['error_domain_in dnsslaveuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as secondary dns zone'; $wb['error_domain_in dnsslaveuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as secondary dns zone';
?> ?>
...@@ -198,5 +198,6 @@ $wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let'; ...@@ -198,5 +198,6 @@ $wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Výběr configurace webového serveru - dostupná volba pro klienta'; $wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Výběr configurace webového serveru - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů'; $wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.'; $wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set'; $wb['password_click_to_set_txt'] = 'Pro nastavení klikni zde';
?> ?>
...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři'; ...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis'; $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?> ?>
...@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['filter_txt'] = 'Filtr'; ...@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat'; $wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Jste si jisti, že chcete smazat tohoto klienta ?'; $wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Jste si jisti, že chcete smazat tohoto klienta ?';
?> ?>
...@@ -18,3 +18,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):'; ...@@ -18,3 +18,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan'; $wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní'; $wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
?> ?>
...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné'; ...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['variables_description_txt'] = 'Proměnné uživatelské jméno a heslo jsou k dispozici (funkční) jako volba pouze v uvítacím e-mailu.'; $wb['variables_description_txt'] = 'Proměnné uživatelské jméno a heslo jsou k dispozici (funkční) jako volba pouze v uvítacím e-mailu.';
$wb['duplicate_welcome_error'] = 'There can be only one default welcome email template. Please edit the existing template instead of adding a new one.'; $wb['duplicate_welcome_error'] = 'There can be only one default welcome email template. Please edit the existing template instead of adding a new one.';
?> ?>
...@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['list_head_txt'] = 'E-mailové šablony'; ...@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['list_head_txt'] = 'E-mailové šablony';
$wb['template_type_txt'] = 'Zpráva pro'; $wb['template_type_txt'] = 'Zpráva pro';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony'; $wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
?> ?>
...@@ -121,3 +121,4 @@ $wb['web_servers_txt'] = 'Webové servery'; ...@@ -121,3 +121,4 @@ $wb['web_servers_txt'] = 'Webové servery';
$wb['db_servers_txt'] = 'Databázové servery'; $wb['db_servers_txt'] = 'Databázové servery';
$wb['mail_servers_txt'] = 'E-mailové servery'; $wb['mail_servers_txt'] = 'E-mailové servery';
?> ?>
...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['template_type_txt'] = 'Typ'; ...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['template_type_txt'] = 'Typ';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony'; $wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['template_id_txt'] = 'ID šablony'; $wb['template_id_txt'] = 'ID šablony';
?> ?>
...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit klienta'; ...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit klienta';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno'; $wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo'; $wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
?> ?>
...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'Doména již existuje'; ...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'Doména již existuje';
$wb['domain_error_regex'] = 'Toto doménové jméno je zakázáno'; $wb['domain_error_regex'] = 'Toto doménové jméno je zakázáno';
$wb['Domain'] = 'Doména'; $wb['Domain'] = 'Doména';
?> ?>
...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit doménu'; ...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit doménu';
$wb['domain_txt'] = 'Doména'; $wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['user_txt'] = 'Klient'; $wb['user_txt'] = 'Klient';
?> ?>
...@@ -202,5 +202,6 @@ $wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů'; ...@@ -202,5 +202,6 @@ $wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.'; $wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['limit_database_quota_txt'] = 'Databázové kvóty'; $wb['limit_database_quota_txt'] = 'Databázové kvóty';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být číslo.'; $wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být číslo.';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set'; $wb['password_click_to_set_txt'] = 'Pro nastavení klikni zde';
?> ?>
...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit distributora'; ...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit distributora';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo'; $wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno'; $wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
?> ?>
...@@ -2,3 +2,4 @@ ...@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s'; $wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s';
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly'; $wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?> ?>
...@@ -2,3 +2,4 @@ ...@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['customerdata_txt'] = 'My Data'; $wb['customerdata_txt'] = 'My Data';
$wb['edit_txt'] = 'Editovat'; $wb['edit_txt'] = 'Editovat';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['quota_txt'] = 'Kvóta'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['no_database_accounts_txt'] = 'Nebyla nalezena žádná databáze.'; $wb['no_database_accounts_txt'] = 'Nebyla nalezena žádná databáze.';
$wb['databasequota_txt'] = 'Kvóty databází'; $wb['databasequota_txt'] = 'Kvóty databází';
?> ?>
<?php <?php
$wb['donate_txt'] = 'The ISPConfig Hosting Control Panel is free software. Maybe you are aware, that it takes a lot of time and effort to develop, maintain and support a software project of this complexity. If you want to support the further development of ISPConfig, please consider making a donation. As a bonus you will get a copy of the new ISPConfig manual.'; $wb['donate_txt'] = 'ISPConfig Hosting Ovládací panel je svobodný software. Možná jste si vědomi, že to vyžaduje hodně času a úsilí rozvíjet, udržovat a podporovat softwarový projekt této složitosti. Chcete-li podpořit další rozvoj ISPConfigu, prosím zvažte poskytnutí daru. Jako bonus dostanete kopii nového ISPConfig manuálu.';
$wb['donate2_txt'] = 'The donation amount can be 5 EUR or more, the amount is chosen during checkout. The payment method is PayPal. You will receive an receipt as PDF from ISPConfig UG.'; $wb['donate2_txt'] = 'Výše daru může být 5 EUR nebo více, částku si zvolíte při objednávce manuálu. Způsob platby je PayPal. Obdržíte pokladní lístek jako PDF z ISPConfig UG.';
$wb['hide_btn_txt'] = 'Hide'; $wb['hide_btn_txt'] = 'Skrýt';
$wb['donate_btn_txt'] = 'Support ISPConfig and get the Manual'; $wb['donate_btn_txt'] = 'Podpořit ISPConfig a získat manuál';
$wb['more_btn_txt'] = 'More'; $wb['more_btn_txt'] = 'Více';
?> ?>
...@@ -2,3 +2,4 @@ ...@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['invoice_client_settings_txt'] = 'Invoice Client Settings'; $wb['invoice_client_settings_txt'] = 'Invoice Client Settings';
$wb['edit_txt'] = 'Editovat'; $wb['edit_txt'] = 'Editovat';
?> ?>
...@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['invoice_type_proforma_txt'] = 'Proforma'; ...@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['invoice_type_proforma_txt'] = 'Proforma';
$wb['invoice_type_refund_txt'] = 'Refund'; $wb['invoice_type_refund_txt'] = 'Refund';
$wb['invoice_type_reminder_txt'] = 'Reminder'; $wb['invoice_type_reminder_txt'] = 'Reminder';
?> ?>
...@@ -29,3 +29,4 @@ $wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází'; ...@@ -29,3 +29,4 @@ $wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí'; $wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí';
$wb['limit_domain_txt'] = 'Počet domén'; $wb['limit_domain_txt'] = 'Počet domén';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['used_txt'] = 'Využité místo'; ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['used_txt'] = 'Využité místo';
$wb['quota_txt'] = 'Kvóta'; $wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['no_email_accounts_txt'] = 'Nenalezeny žádné e-mailové účty.'; $wb['no_email_accounts_txt'] = 'Nenalezeny žádné e-mailové účty.';
?> ?>
...@@ -2,3 +2,4 @@ ...@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';