Commit f9492bf6 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated Dutch language files.

parent 487df6f1
<?php <?php
$wb['list_head_txt'] = 'Repository'; $wb['list_head_txt'] = 'Repository';
$wb['active_txt'] = 'Actief'; $wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repository'; $wb['repo_name_txt'] = 'Repository';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL'; $wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?> ?>
<?php <?php
$wb['list_head_txt'] = 'Software updates'; $wb['list_head_txt'] = 'Software updates';
$wb['installed_txt'] = 'Actie'; $wb['installed_txt'] = 'Actie';
$wb['update_title_txt'] = 'Update'; $wb['update_title_txt'] = 'Update';
$wb['version_txt'] = 'Versie'; $wb['version_txt'] = 'Versie';
$wb['action_txt'] = 'Actie'; $wb['action_txt'] = 'Actie';
$wb['server_select_txt'] = 'Selecteer server'; $wb['server_select_txt'] = 'Selecteer server';
?> ?>
<?php <?php
$wb['warning'] = 'Let op bij het wijzigen van deze waarden. Verwijder de prefix niet op systemen met meer dan 1 klant.'; $wb['warning'] = 'Let op bij het wijzigen van deze waarden. Verwijder de prefix niet op systemen met meer dan 1 klant.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Databasenaam prefix'; $wb['dbname_prefix_txt'] = 'Databasenaam prefix';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Gebruiker prefix'; $wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Gebruiker prefix';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Shell user prefix'; $wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Shell user prefix';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'FTP gebruiker prefix'; $wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'FTP gebruiker prefix';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Teken niet toegestaan in databasenaam'; $wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Teken niet toegestaan in databasenaam';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Teken niet toegestaan in gebruiker prefix'; $wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Teken niet toegestaan in gebruiker prefix';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Teken niet toegestaan in FTP gebruiker prefix'; $wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Teken niet toegestaan in FTP gebruiker prefix';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Teken niet toegestaan in Shell gebruiker prefix'; $wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Teken niet toegestaan in Shell gebruiker prefix';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Link naar phpMyAdmin'; $wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Link naar phpMyAdmin';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Link naar Webmail'; $wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Link naar Webmail';
?> ?>
<?php <?php
$wb['username_txt'] = 'Gebruikersnaam'; $wb['username_txt'] = 'Gebruikersnaam';
$wb['username_err'] = 'De gebruikersnaam is te lang of bevat ongeldige karakters.'; $wb['username_err'] = 'De gebruikersnaam is te lang of bevat ongeldige karakters.';
$wb['username_empty'] = 'De gebruikersnaam is leeg.'; $wb['username_empty'] = 'De gebruikersnaam is leeg.';
$wb['username_unique'] = 'Er bestaat reeds een gebruiker met deze gebruikersnaam.'; $wb['username_unique'] = 'Er bestaat reeds een gebruiker met deze gebruikersnaam.';
$wb['passwort_txt'] = 'Wachtwoord'; $wb['passwort_txt'] = 'Wachtwoord';
$wb['modules_txt'] = 'Beschikbare modulen'; $wb['modules_txt'] = 'Beschikbare modulen';
$wb['password_strength_txt'] = 'Wachtwoord sterkte'; $wb['password_strength_txt'] = 'Wachtwoord sterkte';
$wb['startmodule_txt'] = 'Vervolgmodule na aanmelding'; $wb['startmodule_txt'] = 'Vervolgmodule na aanmelding';
$wb['app_theme_txt'] = 'ISPconfig Thema'; $wb['app_theme_txt'] = 'ISPconfig Thema';
$wb['typ_txt'] = 'Type gebruiker'; $wb['typ_txt'] = 'Type gebruiker';
$wb['active_txt'] = 'Actief?'; $wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['language_txt'] = 'Taal'; $wb['language_txt'] = 'Taal';
$wb['name_txt'] = 'Naam'; $wb['name_txt'] = 'Naam';
$wb['vorname_txt'] = 'Voornaam'; $wb['vorname_txt'] = 'Voornaam';
$wb['unternehmen_txt'] = 'Bedrijf'; $wb['unternehmen_txt'] = 'Bedrijf';
$wb['strasse_txt'] = 'Adres'; $wb['strasse_txt'] = 'Adres';
$wb['ort_txt'] = 'Plaats'; $wb['ort_txt'] = 'Plaats';
$wb['plz_txt'] = 'Postcode'; $wb['plz_txt'] = 'Postcode';
$wb['land_txt'] = 'Land'; $wb['land_txt'] = 'Land';
$wb['email_txt'] = 'E-mail'; $wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['url_txt'] = 'Website'; $wb['url_txt'] = 'Website';
$wb['telefon_txt'] = 'Telefoon'; $wb['telefon_txt'] = 'Telefoon';
$wb['fax_txt'] = 'Fax'; $wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['groups_txt'] = 'Gebruiker is lid van groep'; $wb['groups_txt'] = 'Gebruiker is lid van groep';
$wb['default_group_txt'] = 'Standaard groep'; $wb['default_group_txt'] = 'Standaard groep';
$wb['startmodule_err'] = 'Module is niet binnen de lijst van beschikbare modulen.'; $wb['startmodule_err'] = 'Module is niet binnen de lijst van beschikbare modulen.';
?> ?>
<?php <?php
$wb['list_head_txt'] = 'Gebruikers'; $wb['list_head_txt'] = 'Gebruikers';
$wb['username_txt'] = 'Gebruikersnaam'; $wb['username_txt'] = 'Gebruikersnaam';
$wb['name_txt'] = 'Achternaam'; $wb['name_txt'] = 'Achternaam';
$wb['vorname_txt'] = 'Voornaam'; $wb['vorname_txt'] = 'Voornaam';
$wb['ort_txt'] = 'Plaats'; $wb['ort_txt'] = 'Plaats';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe gebruiker toevoegen'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe gebruiker toevoegen';
?> ?>
<?php <?php
$wb['Client'] = 'Klant'; $wb['Client'] = 'Klant';
$wb['Address'] = 'Adres'; $wb['Address'] = 'Adresgegevens';
$wb['Limits'] = 'Limieten'; $wb['Limits'] = 'Limieten';
$wb['Add Client'] = 'Toevoegen klant'; $wb['Add Client'] = 'Toevoegen klant';
$wb['Edit Client'] = 'Wijzigen klant'; $wb['Edit Client'] = 'Wijzigen klant';
$wb['Clients'] = 'Klanten'; $wb['Clients'] = 'Klanten';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Wijzigen Klant-templates'; $wb['Edit Client-Templates'] = 'Wijzigen Klant-templates';
?> $wb['Add Reseller'] = 'Reseller toevoegen';
$wb['Edit Reseller'] = 'Reseller wijzigen';
$wb['Resellers'] = 'Resellers';
?>
<?php <?php
$wb['limit_maildomain_txt'] = '# E-mail domeinen'; $wb['limit_maildomain_txt'] = '# E-mail domeinen';
$wb['limit_mailbox_txt'] = '# E-mailaccounts'; $wb['limit_mailbox_txt'] = '# E-mailaccounts';
$wb['limit_mailalias_txt'] = '# E-mail aliassen'; $wb['limit_mailalias_txt'] = '# E-mail aliassen';
$wb['limit_mailforward_txt'] = '# E-mail forwarders'; $wb['limit_mailforward_txt'] = '# E-mail forwarders';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = '# E-mail catch-all accounts'; $wb['limit_mailcatchall_txt'] = '# E-mail catch-all accounts';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = '# E-mail routes'; $wb['limit_mailrouting_txt'] = '# E-mail routes';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = '# E-mail filters'; $wb['limit_mailfilter_txt'] = '# E-mail filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = '# Fetchmail accounts'; $wb['limit_fetchmail_txt'] = '# Fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Schijfruimte limiet e-mail'; $wb['limit_mailquota_txt'] = 'Schijfruimte limiet e-mail';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = '# Spamfilter white-/blacklist filters'; $wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = '# Spamfilter white-/blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = '# Spamfilter gebruikers'; $wb['limit_spamfilter_user_txt'] = '# Spamfilter gebruikers';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = '# Spamfilter policies'; $wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = '# Spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Standaard mailserver'; $wb['default_mailserver_txt'] = 'Standaard mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Bedrijfsnaam'; $wb['company_name_txt'] = 'Bedrijfsnaam';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contactpersoon'; $wb['contact_name_txt'] = 'Contactpersoon';
$wb['username_txt'] = 'Gebruikersnaam'; $wb['username_txt'] = 'Gebruikersnaam';
$wb['password_txt'] = 'Wachtwoord'; $wb['password_txt'] = 'Wachtwoord';
$wb['password_strength_txt'] = 'Wachtwoord sterkte'; $wb['password_strength_txt'] = 'Wachtwoord sterkte';
$wb['language_txt'] = 'Taal'; $wb['language_txt'] = 'Taal';
$wb['usertheme_txt'] = 'ISPconfig Thema'; $wb['usertheme_txt'] = 'ISPconfig Thema';
$wb['street_txt'] = 'Adres'; $wb['street_txt'] = 'Adres';
$wb['zip_txt'] = 'Postcode'; $wb['zip_txt'] = 'Postcode';
$wb['city_txt'] = 'Plaats'; $wb['city_txt'] = 'Plaats';
$wb['state_txt'] = 'Provincie'; $wb['state_txt'] = 'Provincie';
$wb['country_txt'] = 'Land'; $wb['country_txt'] = 'Land';
$wb['telephone_txt'] = 'Telefoon'; $wb['telephone_txt'] = 'Telefoon';
$wb['mobile_txt'] = 'Mobiele telefoon'; $wb['mobile_txt'] = 'Mobiele telefoon';
$wb['fax_txt'] = 'Fax'; $wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['email_txt'] = 'E-mail'; $wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['internet_txt'] = 'Website'; $wb['internet_txt'] = 'Website';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ'; $wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['notes_txt'] = 'Opmerkingen'; $wb['notes_txt'] = 'Opmerkingen';
$wb['company_txt'] = 'Bedrijf'; $wb['company_txt'] = 'Bedrijf';
$wb['title_txt'] = 'Titel'; $wb['title_txt'] = 'Titel';
$wb['firstname_txt'] = 'Voornaam'; $wb['firstname_txt'] = 'Voornaam';
$wb['surname_txt'] = 'Achternaam'; $wb['surname_txt'] = 'Achternaam';
$wb['limit_client_txt'] = '# Klanten (als reseller)'; $wb['limit_client_txt'] = '# Klanten (als reseller)';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limiet domein'; $wb['limit_domain_txt'] = 'Limiet domein';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limiet subdomein'; $wb['limit_subdomain_txt'] = 'Limiet subdomein';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limiet webruimte'; $wb['limit_webquota_txt'] = 'Limiet webruimte';
$wb['limit_database_txt'] = '# Databases'; $wb['limit_database_txt'] = '# Databases';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-adres'; $wb['ip_address_txt'] = 'IP-adres';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Het aantal aan te maken klanten moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_client_error_notint'] = 'Het aantal aan te maken klanten moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Voornaam is leeg.'; $wb['firstname_error_empty'] = 'Voornaam is leeg.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Contactpersoon is leeg.'; $wb['contact_error_empty'] = 'Contactpersoon is leeg.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Standaard webserver'; $wb['default_webserver_txt'] = 'Standaard webserver';
$wb['limit_web_domain_txt'] = '# Websites'; $wb['limit_web_domain_txt'] = '# Websites';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = '# Website domeinaliassen'; $wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = '# Website domeinaliassen';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = '# Website subdomeinen'; $wb['limit_web_subdomain_txt'] = '# Website subdomeinen';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = '# FTP gebruikers'; $wb['limit_ftp_user_txt'] = '# FTP gebruikers';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Standaard DNS server'; $wb['default_dnsserver_txt'] = 'Standaard DNS server';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = '# DNS zones'; $wb['limit_dns_zone_txt'] = '# DNS zones';
$wb['limit_dns_record_txt'] = '# DNS records'; $wb['limit_dns_record_txt'] = '# DNS records';
$wb['limit_shell_user_txt'] = '# Shell gebruikers'; $wb['limit_shell_user_txt'] = '# Shell gebruikers';
$wb['username_error_empty'] = 'Gebruikersnaam is leeg.'; $wb['username_error_empty'] = 'Gebruikersnaam is leeg.';
$wb['username_error_unique'] = 'De gebruikersnaam moet uniek zijn.'; $wb['username_error_unique'] = 'De gebruikersnaam moet uniek zijn.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'De e-mail domein limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'De e-mail domein limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'De e-mailaccounts limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'De e-mailaccounts limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'De e-mail alias limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'De e-mailalias limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'De e-mail forward limit moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'De e-mail forward limit moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'De e-mail catch-all limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'De e-mail catch-all limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'De e-mail routing limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'De e-mail routing limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'De e-mail filter limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'De e-mail filter limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'De fetchmail limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'De fetchmail limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'De e-mail quota limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'De e-mail quota limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'De spamfilter white / blacklist limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'De spamfilter white / blacklist limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'De spamfilter gebruiker limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'De spamfilter gebruiker limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'De spamfilter policy limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'De spamfilter policy limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'De website limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'De website limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'De website alias domein limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'De website alias domein limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'De website subdomein limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'De website subdomein limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'De FTP gebruiker limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'De FTP gebruiker limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'De Shell gebruiker limit moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'De Shell gebruiker limit moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'De DNS record limit moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'De DNS record limit moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Standaard database server'; $wb['default_dbserver_txt'] = 'Standaard database server';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'De database limiet moet een nummerieke waarde zijn.'; $wb['limit_database_error_notint'] = 'De database limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['username_error_regex'] = 'De gebruikersnaam bevat ongeldige karakters.'; $wb['username_error_regex'] = 'De gebruikersnaam bevat ongeldige karakters.';
$wb['template_master_txt'] = 'Master template'; $wb['template_master_txt'] = 'Master template';
$wb['template_additional_txt'] = 'Uitbreidende templates'; $wb['template_additional_txt'] = 'Uitbreidende templates';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options'; $wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP opties'; $wb['web_php_options_txt'] = 'PHP opties';
$wb['limit_client_error'] = 'The max. aantal aan te maken klanten is bereikt.'; $wb['limit_client_error'] = 'Het max. aantal aan te maken klanten is bereikt.';
?> $wb['limit_cron_txt'] = '# Cron jobs';
$wb['limit_cron_type_txt'] = '# Typen cron jobs (chrooted en full implies url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Minimale tijd tussen uitvoeringen';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Het max. aantal cron jobs moet een nummerieke waarde zijn.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'De cron uitvoeringen limiet moet een nummerieke waarde zijn.';
?>
<?php <?php
$wb['limit_client_error_notint'] = 'De sub client limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_client_error_notint'] = 'De sub-klant limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Max. aantal e-mail domeinen'; $wb['limit_maildomain_txt'] = '# E-mail domeinen';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Max. aantal e-mailaccounts'; $wb['limit_mailbox_txt'] = '# E-mailaccounts';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. aantal e-mail aliases'; $wb['limit_mailalias_txt'] = '# E-mail aliases';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. aantal e-mail forwarders'; $wb['limit_mailforward_txt'] = '# E-mail forwarders';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. aantal e-mail catch-all accounts'; $wb['limit_mailcatchall_txt'] = '# E-mail catch-all accounts';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. aantal e-mail routes'; $wb['limit_mailrouting_txt'] = '# E-mail routes';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. aantal e-mail filters'; $wb['limit_mailfilter_txt'] = '# E-mail filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. aantal fetchmail accounts'; $wb['limit_fetchmail_txt'] = '# Fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Limiet schijfruimte e-mailaccounts'; $wb['limit_mailquota_txt'] = 'Limiet schijfruimte e-mailaccounts';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. aantal spamfilter white-/blacklist filters'; $wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = '# Spamfilter white-/blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. aantal spamfilter users'; $wb['limit_spamfilter_user_txt'] = '# Spamfilter gebruikers';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. aantal spamfilter policies'; $wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = '# Spamfilter policies';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. aantal klanten'; $wb['limit_client_txt'] = '# Sub-klanten';
$wb['limit_domain_txt'] = 'Max. aantal domeinnamen'; $wb['limit_domain_txt'] = '# Domeinnamen';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'Max. aantal subdomeinen'; $wb['limit_subdomain_txt'] = '# Subdomeinen';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'Limiet schijfruimte websites'; $wb['limit_webquota_txt'] = 'Limiet schijfruimte websites';
$wb['limit_database_txt'] = 'Max. aantal Databases'; $wb['limit_database_txt'] = '# Databases';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Max. aantal Website domeinen'; $wb['limit_web_domain_txt'] = '# Website domeinen';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Max. aantal web aliasdomeinen'; $wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = '# Website aliasdomeinen';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Max. aantal web subdomeinen'; $wb['limit_web_subdomain_txt'] = '# Website subdomeinen';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Max. aantal FTP gebruikers'; $wb['limit_ftp_user_txt'] = '# FTP gebruikers';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Max. aantal DNS zones'; $wb['limit_dns_zone_txt'] = '# DNS zones';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Max. aantal DNS records'; $wb['limit_dns_record_txt'] = '# DNS records';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. aantal Shell gebruikers'; $wb['limit_shell_user_txt'] = '# Shell gebruikers';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'De e-mail domein limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'De e-mail domein limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'De e-mailaccounts limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'De e-mailaccounts limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'De e-mail alias limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'De e-mail alias limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'De e-mail forward limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'De e-mail forward limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'De e-mail catchall limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'De e-mail catchall limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'De e-mail routing limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'De e-mail routing limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'De e-mail filter limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'De e-mail filter limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'De fetchmail limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'De fetchmail limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'De e-mail schijfruimte limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'De e-mail schijfruimte limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'De spamfilter white-/blacklist limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'De spamfilter white-/blacklist limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'De spamfilter user limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'De spamfilter user limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'De spamfilter policy limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'De spamfilter policy limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'De website limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'De website limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'De website alias domain limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'De website alias domain limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'De website subdomain limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'De website subdomain limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'De ftp user limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'De ftp user limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'De shell user limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'De shell user limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'De DNS record limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'De DNS record limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'De database limiet moet een numerieke waarde zijn.'; $wb['limit_database_error_notint'] = 'De database limiet moet een numerieke waarde zijn.';
$wb['error_template_name_empty'] = 'Voer a.u.b. de template naam in.'; $wb['error_template_name_empty'] = 'Voer a.u.b. de template naam in.';
?> $wb['limit_cron_txt'] = '# Cron jobs';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Toestaan van uit te voeren typen Cron-jobs';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Minimale tijd tussen uitvoeringen';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Cron limiet moet een geldig getal zijn.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'Cron frequentie limiet moet een geldig getal zijn.';
?>
<?php <?php
$wb['list_head_txt'] = 'Klant-templates'; $wb['list_head_txt'] = 'Klant-templates';
$wb['template_type_txt'] = 'Type'; $wb['template_type_txt'] = 'Type';
$wb['template_name_txt'] = 'Template naam'; $wb['template_name_txt'] = 'Template naam';
?> ?>
<?php <?php
$wb['list_head_txt'] = 'Klanten'; $wb['list_head_txt'] = 'Klanten';
$wb['company_name_txt'] = 'Bedrijfsnaam'; $wb['company_name_txt'] = 'Bedrijfsnaam';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contactpersoon'; $wb['contact_name_txt'] = 'Contactpersoon';
$wb['city_txt'] = 'Plaats'; $wb['city_txt'] = 'Plaats';
$wb['country_txt'] = 'Nederland'; $wb['country_txt'] = 'Nederland';
$wb['client_id_txt'] = 'ID'; $wb['client_id_txt'] = 'ID';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe klant toevoegen'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe klant toevoegen';
?> ?>
<?php <?php
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'Max. number of email domains'; $wb['limit_maildomain_txt'] = '# E-mail domeinnamen';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Max. number of mailboxes'; $wb['limit_mailbox_txt'] = '# E-mailaccounts';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'Max. number of email aliases'; $wb['limit_mailalias_txt'] = '# E-mailaliases';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'Max. number of email forwarders'; $wb['limit_mailforward_txt'] = '# E-mailforwarders';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'Max. number of email catchall accounts'; $wb['limit_mailcatchall_txt'] = '# E-mail catch-all accounts';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'Max. number of email routes'; $wb['limit_mailrouting_txt'] = '# E-mail routes';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Max. number of email filters'; $wb['limit_mailfilter_txt'] = '# E-mailfilters';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'Max. number of fetchmail accounts'; $wb['limit_fetchmail_txt'] = '# E-mail fetchmail accounts';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Mailbox quota'; $wb['limit_mailquota_txt'] = 'E-mail Schijfruimte-limiet';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters'; $wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = '# Spamfilter white-/blacklist filters';
$wb["limit_spamfilter_user_txt"] = 'Max. number of spamfilter users'; $wb['limit_spamfilter_user_txt'] = '# Spamfilter gebruikers';
$wb["limit_spamfilter_policy_txt"] = 'Max. number of spamfilter policys'; $wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = '# Spamfilter policies';
$wb["default_mailserver_txt"] = 'Default Mailserver'; $wb['default_mailserver_txt'] = 'Standaard mailserver';
$wb["company_name_txt"] = 'Company name'; $wb['company_name_txt'] = 'Bedrijfsnaam';
$wb["contact_name_txt"] = 'Contact name'; $wb['contact_name_txt'] = 'Contactpersoon';
$wb["username_txt"] = 'Username'; $wb['username_txt'] = 'Gebruikersnaam';
$wb["password_txt"] = 'Password'; $wb['password_txt'] = 'Wachtwoord';
$wb["password_strength_txt"] = 'Password strength'; $wb['password_strength_txt'] = 'Wachtwoord sterkte';
$wb["language_txt"] = 'Language'; $wb['language_txt'] = 'Taal';
$wb["usertheme_txt"] = 'Theme'; $wb['usertheme_txt'] = 'ISPconfig Thema';
$wb["street_txt"] = 'Street'; $wb['street_txt'] = 'Adres';
$wb["zip_txt"] = 'ZIP'; $wb['zip_txt'] = 'Postcode';
$wb["city_txt"] = 'City'; $wb['city_txt'] = 'Plaats';
$wb["state_txt"] = 'State'; $wb['state_txt'] = 'Provincie';
$wb["country_txt"] = 'Country'; $wb['country_txt'] = 'Land';
$wb["telephone_txt"] = 'Telephone'; $wb['telephone_txt'] = 'Telefoon';
$wb["mobile_txt"] = 'Mobile'; $wb['mobile_txt'] = 'Mobiele telefoon';
$wb["fax_txt"] = 'Fax'; $wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb["email_txt"] = 'Email'; $wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb["internet_txt"] = 'Internet'; $wb['internet_txt'] = 'Website';
$wb["icq_txt"] = 'ICQ'; $wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb["notes_txt"] = 'Notes'; $wb['notes_txt'] = 'Opmerkingen';
$wb["company_txt"] = 'Company'; $wb['company_txt'] = 'Bedrijfsnaam';
$wb["title_txt"] = 'Title'; $wb['title_txt'] = 'Titel';
$wb["firstname_txt"] = 'Firstname'; $wb['firstname_txt'] = 'Voornaam';
$wb["surname_txt"] = 'Surname'; $wb['surname_txt'] = 'Achternaam';
$wb["limit_domain_txt"] = 'limit_domain'; $wb['limit_domain_txt'] = 'Limiet domeinnamen';
$wb["limit_subdomain_txt"] = 'limit_subdomain'; $wb['limit_subdomain_txt'] = 'Limiet subdomeinen';
$wb["limit_webquota_txt"] = 'limit_webquota'; $wb['limit_webquota_txt'] = 'Website-schijfruimte limiet';
$wb["limit_database_txt"] = 'limit_database'; $wb['limit_database_txt'] = '# Databases';
$wb["limit_cron_txt"] = 'Max. number of cron jobs'; $wb['limit_cron_txt'] = '# Cron jobs';
$wb["limit_cron_type_txt"] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)'; $wb['limit_cron_type_txt'] = 'Toestaan van uit te voeren typen Cron-jobs';
$wb["limit_cron_frequency_txt"] = 'Min. delay between executions'; $wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Minimale tijd tussen verwerkingen';
$wb["ip_address_txt"] = 'ip_address'; $wb['ip_address_txt'] = 'IP-adres';
$wb["limit_client_error_notint"] = 'Client Limit is not a number.'; $wb['limit_client_error_notint'] = 'De sub-klant waarde moet nummeriek zijn.';
$wb["firstname_error_empty"] = 'Firstname is empty.'; $wb['firstname_error_empty'] = 'Voornaam is leeg.';
$wb["contact_error_empty"] = 'Contact name is empty.'; $wb['contact_error_empty'] = 'Contactpersoon is leeg.';
$wb["default_webserver_txt"] = 'Default Webserver'; $wb['default_webserver_txt'] = 'Standaard webserver';
$wb["limit_web_domain_txt"] = 'Max. number of web domains'; $wb['limit_web_domain_txt'] = '# Website-domeinen';
$wb["limit_web_aliasdomain_txt"] = 'Max. number of web aliasdomains'; $wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = '# Website domeinaliassen';
$wb["limit_web_subdomain_txt"] = 'Max. number of web subdomains'; $wb['limit_web_subdomain_txt'] = '# Website subdomeinen';
$wb["limit_ftp_user_txt"] = 'Max. number of FTP users'; $wb['limit_ftp_user_txt'] = '# FTP-gebruikers';
$wb["default_dnsserver_txt"] = 'Default DNS Server'; $wb['default_dnsserver_txt'] = 'Standaard DNS server';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Max. number of DNS zones'; $wb['limit_dns_zone_txt'] = '# DNS zones';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Max. number DNS records'; $wb['limit_dns_record_txt'] = '# DNS zones';
$wb["limit_shell_user_txt"] = 'Max. number of Shell users'; $wb['limit_shell_user_txt'] = '# Shell gebruikers';
$wb["limit_client_txt"] = 'Max. number of Clients'; $wb['limit_client_txt'] = '# Klanten';
$wb["username_error_empty"] = 'Username is empty.'; $wb['username_error_empty'] = 'Gebruikersnaam is leeg.';
$wb["username_error_unique"] = 'The username must be unique.'; $wb['username_error_unique'] = 'De gebruikersnaam moet uniek zijn.';
$wb["limit_maildomain_error_notint"] = 'The email domain limit must be a number.'; $wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'De e-mail domeinnamen limiet moet nummeriek zijn.';
$wb["limit_mailbox_error_notint"] = 'The mailbox limit must be a number.'; $wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'E-mailaccounts limiet moet nummeriek zijn.';
$wb["limit_mailalias_error_notint"] = 'The email alias limit must be a number.'; $wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'E-mailaliassen limiet moet nummeriek zijn.';
$wb["limit_mailforward_error_notint"] = 'The email forward limit must be a number.'; $wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'E-mail forward limiet moet nummeriek zijn.';
$wb["limit_mailcatchall_error_notint"] = 'The email catchall limit must be a number.'; $wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'E-mail catch-all limiet moet nummeriek zijn.';
$wb["limit_mailrouting_error_notint"] = 'The email routing limit must be a number.'; $wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'E-mail routing limiet moet nummeriek zijn.';
$wb["limit_mailfilter_error_notint"] = 'The email filter limit must be a number.'; $wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'E-mail filters limiet moet nummeriek zijn.';
$wb["limit_mailfetchmail_error_notint"] = 'The fetchmail limit must be a number.'; $wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'E-mail fetchmail account limiet moet nummeriek zijn.';
$wb["limit_mailquota_error_notint"] = 'The email quota limit must be a number.'; $wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'E-mail schijfruimte-limiet moet nummeriek zijn.';