sk_dns_soa.lng 2.57 KB
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['origin_txt'] = 'Zóna (SOA)';
$wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['mbox_txt'] = 'Email';
$wb['serial_txt'] = 'Seriové čislo';
$wb['refresh_txt'] = 'Obnoviť';
$wb['retry_txt'] = 'Opakovať';
$wb['expire_txt'] = 'Expirovať';
$wb['minimum_txt'] = 'Minimum';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['xfer_txt'] = 'Povoliť prenosy zóny na <br />tieto IP (comma separated list)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivovať';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Max. počet zón DNS pre váš účet je dosiahnutý.';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnenie Pridať záznam do tejto zóny DNS.';
$wb['server_id_error_empty'] = 'Žiaden vybraný server';
$wb['origin_error_empty'] = 'Prazdna zóna.';
$wb['origin_error_unique'] = 'V súčasnosti už existuje záznam pre túto zónu.';
$wb['origin_error_regex'] = 'Zóna má neplatný formát.';
$wb['ns_error_regex'] = 'NS má neplatný formát.';
$wb['mbox_error_empty'] = 'Email je prázdny.';
$wb['mbox_error_regex'] = 'Email má neplatný formát.';
$wb['also_notify_txt'] = 'Also Notify';
25
$wb['also_notify_error_regex'] = 'Please use an IP address.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
26
$wb['update_acl_txt'] = 'Update ACL';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
27 28 29 30
$wb['seconds_txt'] = 'Seconds';
$wb['eg_domain_tld'] = 'e.g. domain.tld';
$wb['eg_ns1_domain_tld'] = 'e.g. ns1.domain.tld';
$wb['eg_webmaster_domain_tld'] = 'e.g. webmaster@domain.tld';
31
$wb['The Domain can not be changed. Please ask your Administrator if you want to change the domain name.'] = 'The Domain can not be changed. Please ask your Administrator if you want to change the domain name.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
32 33 34 35 36
$wb['refresh_range_error'] = 'Min. Refresh time is 60 seconds.';
$wb['retry_range_error'] = 'Min. Retry time is 60 seconds.';
$wb['expire_range_error'] = 'Min. Expire time is 60 seconds.';
$wb['minimum_range_error'] = 'Min. Minimum time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
37
$wb['xfer_error_regex'] = 'Also notify: Please use an IP address.';
38 39
$wb['dnssec_info_txt'] = 'DNSSEC DS-Data for registry';
$wb['dnssec_wanted_txt'] = 'Sign zone (DNSSEC)';
40
$wb['dnssec_wanted_info'] = 'When disabling DNSSEC keys are not going to be deleted if DNSSEC was enabled before and keys already have been generated but the zone will no longer be delivered in signed format afterwards. If you use PowerDNS, keys WILL be deleted!';
41 42
$wb['error_not_allowed_server_id'] = 'The selected server is not allowed for this account.';
$wb['soa_cannot_be_changed_txt'] = 'Die Zone (SOA) kann nicht verändert werden. Bitte kontaktieren Sie ihren Administrator, um die Zone zu ändern.';
43
$wb['configuration_error_txt'] = 'CONFIGURATION ERROR';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
44
?>