bg_server_config.lng 19 KB
Newer Older
1
<?php
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot home';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app sections';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted applications';
$wb['website_path_txt'] = 'Website path';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Website symlinks';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config dir';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled dir';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config dir';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter path';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter script';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI Alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini Path';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI Children';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. Requests';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI Bin';
$wb['module_txt'] = 'Модул';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Maildir Path';
20
$wb['maildir_format_txt'] = 'Maildir Format';
21 22 23 24 25
$wb['homedir_path_txt'] = 'Homedir Path';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mailuser UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mailuser GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mailuser Name';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mailuser Group';
26 27 28 29 30
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
31 32 33
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost User';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost Password';
34
$wb['reject_sender_login_mismatch_txt'] = 'Reject sender and login mismatch';
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Mailbox Size Limit';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Message Size Limit';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP адрес';
$wb['netmask_txt'] = 'Нет маска';
$wb['gateway_txt'] = 'Шлюз';
$wb['hostname_txt'] = 'Хост име';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nameservers';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Мрежова конфигурация';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Базова директория на сайта';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Грешен формат за IP адрес.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Грешен формат за НЕТ маска.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Грешен формат за Шлюз.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Хост името е празно.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nameserver is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applications';
$wb['config_dir_txt'] = 'Config directory';
$wb['init_script_txt'] = 'Cron init script name';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Path for individual crontabs';
$wb['wget_txt'] = 'Path to wget program';
$wb['security_level_txt'] = 'Security level';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache потребител';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache група';
$wb['loglevel_txt'] = 'Loglevel';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost порт';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost домейн';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND Потребител';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND Група';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND zonefiles directory';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf path';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND user is empty.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND group is empty.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND zonefiles directory is empty.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf path is empty.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local path is empty.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Mailfilter Syntax';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP Daemon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir is empty.';
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride is empty.';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf folder';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl script';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Директория за бекъп';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local path';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'CGI php.ini path';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Apache php.ini path';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Test apache configuration on restart';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Enable';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Manage Builtin Rules';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Enable IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Default Input Policy';
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Опцията за мрежова конфигурация е възможна само за сървъри на Debian и Ubuntu. Не разрашавай тази опция ако твоя интерфейс за връзка към интернет не е eth0.';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['server_type_txt'] = 'Сървър тип';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Бекъп директорията е празна.';
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path е празна.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path е празна.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID е празна.';
$wb['mailuser_gid_error_empty'] = 'Mailuser GID е празна.';
$wb['mailuser_name_error_empty'] = 'Mailuser Name е празен.';
$wb['mailuser_group_error_empty'] = 'Mailuser Group е празна.';
$wb['getmail_config_dir_error_empty'] = 'Getmail config dir is empty.';
$wb['website_basedir_error_empty'] = 'Website basedir is empty.';
$wb['website_path_error_empty'] = 'Website path is empty.';
$wb['website_symlinks_error_empty'] = 'Website symlinks is empty.';
$wb['vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Vhost config dir is empty.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['apache_user_error_empty'] = 'Apache user is empty.';
$wb['apache_group_error_empty'] = 'Apache group is empty.';
$wb['nginx_user_error_empty'] = 'Nginx user is empty.';
$wb['nginx_group_error_empty'] = 'Nginx group is empty.';
$wb['php_ini_path_apache_error_empty'] = 'Apache php.ini path is empty.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_empty'] = 'CGI php.ini path is empty.';
$wb['nginx_cgi_socket_empty'] = 'Nginx CGI Socket is empty.';
$wb['apps_vhost_port_error_empty'] = 'Apps-vhost port is empty.';
$wb['apps_vhost_ip_error_empty'] = 'Apps-vhost IP is empty.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_empty'] = 'FastCGI starter path is empty.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_empty'] = 'FastCGI starter script is empty.';
$wb['fastcgi_alias_error_empty'] = 'FastCGI Alias is empty.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_empty'] = 'FastCGI php.ini Path is empty.';
$wb['fastcgi_children_error_empty'] = 'FastCGI Children is empty.';
$wb['fastcgi_max_requests_error_empty'] = 'FastCGI max. Requests is empty.';
$wb['fastcgi_bin_error_empty'] = 'FastCGI Bin is empty.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_empty'] = 'Jailkit chroot home is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_empty'] = 'Jailkit chroot app sections is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_empty'] = 'Jailkit chrooted applications is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applications is empty.';
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Config directory is empty.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name is empty.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program is empty.';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM init script is empty.';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM php.ini path';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM php.ini path is empty.';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM pool directory';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM pool directory is empty.';
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Enable service monitoring and restart on failure';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Забрани MySQL мониторинга';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Забрани Email мониторинга';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>ИНФОРМАЦИЯ:</b> Ако искате да изключвате MySQL, вие трябва да изберете Забрани MySQL монитор кутийката и след това изчакайте 2-3 минути.<br>ако не изчакайте 2-3 минути, MySQL ще се опита да рестартира !';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Disable HTTPD monitoring';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Backup mode';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Backup web files owned by web user as zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Backup all files in web directory as root user';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Separate RBL\'s with commas)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Settings';
$wb['permissions_txt'] = 'Permissions';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Settings';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Settings';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Settings';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Mailbox quota statistics';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['website_autoalias_txt'] = 'Website auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Placeholders:';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
180
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Send quota warnings to admin';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Send quota warnings to client';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Send quota ok message to client';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Send quota warning each X days';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = send message just once, no repeated messages';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Send email to admin starting with the following level';
$wb['no_notifications_txt'] = 'No Notifications';
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit User';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit Password';
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Invalid Monit URL';
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin User';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin Password';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
198
$wb['dkim_path_txt'] = 'DKIM Path';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
199
$wb['backup_delete_txt'] = 'Delete backups on domain/website delete';
200 201 202
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_length'] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
203 204
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Backup directory is a mount?';
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Check for Linux updates';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
$wb['hostname_error_regex'] = 'Invalid Hostname.';
$wb['invalid_apache_user_txt'] = 'Invalid apache user.';
$wb['invalid_apache_group_txt'] = 'Invalid apache group.';
$wb['backup_dir_error_regex'] = 'Invalid backup directory.';
$wb['maildir_path_error_regex'] = 'Invalid maildir path.';
$wb['homedir_path_error_regex'] = 'Invalid homedir path.';
$wb['mailuser_name_error_regex'] = 'Invalid mailuser name.';
$wb['mailuser_group_name_error_regex'] = 'Invalid mailuser group name.';
$wb['mailuser_uid_error_range'] = 'Mailuser uid must be >= 2000';
$wb['mailuser_gid_error_range'] = 'Mailuser gid must be >= 2000';
$wb['getmail_config_dir_error_regex'] = 'Invalid getmail config directory.';
216
$wb['website_basedir_error_regex'] = 'Invalid website basedir or path too short, min. length 5 chars.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
$wb['website_symlinks_error_regex'] = 'Invalid website symlinks.';
$wb['vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Invalid vhost config directory.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Invalid vhost conf enabled directory.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Invalid nginx config directory.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Invalid nginx conf enabled directory.';
$wb['ca_path_error_regex'] = 'Invalid CA path.';
$wb['invalid_nginx_user_txt'] = 'Invalid nginx user.';
$wb['invalid_nginx_group_txt'] = 'Invalid nginx group.';
$wb['php_ini_path_apache_error_regex'] = 'Invalid apache php.ini path.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_regex'] = 'Invalid cgi php.ini path.';
$wb['php_fpm_init_script_error_regex'] = 'Invalid php-fpm init script.';
$wb['php_fpm_ini_path_error_regex'] = 'Invalid php-fpm ini path.';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_regex'] = 'Invalid php-fpm pool directory.';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_regex'] = 'Invalid php-fpm socket directory.';
$wb['php_open_basedir_error_regex'] = 'Invalid php open_basedir.';
$wb['awstats_data_dir_empty'] = 'awstats data directory is empty';
$wb['awstats_data_dir_error_regex'] = 'Invalid awstats data directory.';
$wb['awstats_pl_empty'] = 'awstats.pl setting is empty.';
$wb['awstats_pl_error_regex'] = 'Invalid awstats.pl path.';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_empty'] = 'awstats_buildstaticpages.pl is empty';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_error_regex'] = 'Invalid awstats_buildstaticpages.pl path.';
$wb['invalid_bind_user_txt'] = 'Invalid BIND user.';
$wb['invalid_bind_group_txt'] = 'Invalid BIND group.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_regex'] = 'Invalid BIND zonefiles directory.';
$wb['named_conf_path_error_regex'] = 'Invalid named.conf path.';
$wb['named_conf_local_path_error_regex'] = 'Invalid named.conf.local path.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_regex'] = 'Invalid fastcgi starter path.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_regex'] = 'Invalid fastcgi starter script.';
$wb['fastcgi_alias_error_regex'] = 'Invalid fastcgi alias.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_regex'] = 'Invalid fastcgi path.';
$wb['fastcgi_bin_error_regex'] = 'Invalid fastcgi bin.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot home.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot sections.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot app programs.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot cron programs.';
$wb['vlogger_config_dir_error_regex'] = 'Invalid vlogger config dir.';
$wb['cron_init_script_error_regex'] = 'Invalid cron init script.';
$wb['crontab_dir_error_regex'] = 'Invalid crontab directory.';
$wb['cron_wget_error_regex'] = 'Invalid cron wget path.';
256
$wb['network_filesystem_txt'] = 'Network Filesystem';
257 258 259 260 261 262 263
$wb['disable_bind_log_txt'] = 'Disable bind9 messages for Loglevel WARN';
$wb['apps_vhost_enabled_txt'] = 'Apps-vhost enabled';
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Disable MongoDB monitoring';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
$wb['overquota_db_notify_admin_txt'] = 'Send DB quota warnings to admin';
$wb['overquota_db_notify_client_txt'] = 'Send DB quota warnings to client';
$wb['php_handler_txt'] = 'Default PHP Handler';
264
$wb['php_fpm_incron_reload_txt'] = 'Install incron trigger file to reload PHP-FPM';
265 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'] = 'Disabled';
$wb['dkim_strength_txt'] = 'DKIM strength';
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Check php.ini every X minutes for changes';
$wb['php_ini_check_minutes_error_empty'] = 'Please specify a value how often php.ini should be checked for changes.';
$wb['php_ini_check_minutes_info_txt'] = '0 = no check';
270
$wb['enable_spdy_txt'] = 'Makes SPDY/HTTP2 available';
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
$wb['web_settings_txt'] = 'Web Server';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
$wb['xmpp_use_ipv6_txt'] = 'Use IPv6';
$wb['xmpp_bosh_max_inactivity_txt'] = 'Max. BOSH inactivity time';
$wb['xmpp_bosh_timeout_range_wrong'] = 'Please enter a bosh timeout range between 15 - 360';
$wb['xmpp_module_saslauth'] = 'saslauth';
$wb['xmpp_server_admins_txt'] = 'Server Admins (JIDs)';
$wb['xmpp_modules_enabled_txt'] = 'Serverwide enabled plugins (one per line)';
$wb['xmpp_ports_txt'] = 'Component ports';
$wb['xmpp_port_http_txt'] = 'HTTP';
$wb['xmpp_port_https_txt'] = 'HTTPS';
$wb['xmpp_port_pastebin_txt'] = 'Pastebin';
$wb['xmpp_port_bosh_txt'] = 'BOSH';
284
$wb['backup_time_txt'] = 'Backup time';
285
$wb['skip_le_check_txt'] = 'Skip Lets Encrypt Check';
286
$wb['migration_mode_txt'] = 'Server Migration Mode';
287
$wb['nginx_enable_pagespeed_txt'] = 'Makes Pagespeed available';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
288 289 290 291 292 293 294
$wb['backup_tmp_txt'] = 'Backup tmp directory for zip';
$wb['tmpdir_path_error_empty'] = 'tmp-dir Path is empty.';
$wb['tmpdir_path_error_regex'] = 'Invalid tmp-dir path.';
$wb['logging_txt'] = 'Store website access and error logs';
$wb['logging_desc_txt'] = 'Use Tools > Resync to apply changes to existing sites. For Apache, access and error log can be anonymized. For nginx, only the access log is anonymized, the error log will contain IP addresses.';
$wb['log_retention_txt'] = 'Log retention (days)';
$wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
295 296
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
297
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
298
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
299 300 301 302
$wb['content_filter_txt'] = 'Content Filter';
$wb['rspamd_url_txt'] = 'Rspamd URL';
$wb['rspamd_user_txt'] = 'Rspamd User';
$wb['rspamd_password_txt'] = 'Rspamd Password';
karailiev's avatar
karailiev committed
303
?>