cz_mail_user_filter.lng 679 B
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
<?php
$wb['rulename_txt'] = 'Název';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['target_txt'] = 'Složka';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['rulename_error_empty'] = 'Název je prázdný.';
$wb['searchterm_is_empty'] = 'Vyhledávací řádek je prázdný.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
$wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['target_error_regex'] = 'Cíl může obsahovat jen tyto znaky: a-z, 0-9, -, ., _, a {mezeru}';
$wb['subject_txt'] = 'Předmět';
$wb['from_txt'] = 'Odesílatel';
$wb['to_txt'] = 'Adresát';
$wb['contains_txt'] = 'Obsahuje';
$wb['is_txt'] = 'Je';
$wb['begins_with_txt'] = 'Začíná na';
$wb['ends_with_txt'] = 'Končí na';
$wb['move_to_txt'] = 'Přesunout do';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
?>