se.lng 2.8 KB
Newer Older
karailiev's avatar
karailiev committed
1
<?php
redray's avatar
redray committed
2
3
4
5
6
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
7
8
9
$wb['number_format_decimals'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = '';
10
11
12
13
14
15
16
17
$wb['error_301'] = 'Modulen är ej tillåten för nuvarande användare.';
$wb['error_302'] = 'Modulen är ogiltig.';
$wb['error_1001'] = 'Användarnamn och lösenord får ej vara tomma!';
$wb['error_1002'] = 'Användarnamnet och/eller lösenordet är felaktigt!';
$wb['error_1003'] = 'Detta användarnamn är deaktiverat!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Vill du verkligen ta bort detta inlägg?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Du har ej behörighet att se detta inlägg eller så existerar den ej!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Du har ej behörighet att ta bort detta inlägg!';
fantu's avatar
fantu committed
18
19
20
21
22
23
24
25
26
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new record';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
27
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Tools';
Fantu's avatar
Fantu committed
28
$wb['page_and_txt'] = 'and';
29
30
31
32
33
34
35
36
$wb['top_menu_system'] = 'System';
$wb['top_menu_client'] = 'Client';
$wb['top_menu_email'] = 'Email';
$wb['top_menu_monitor'] = 'Monitor';
$wb['top_menu_sites'] = 'Sites';
$wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
$wb['top_menu_tools'] = 'Tools';
$wb['top_menu_help'] = 'Help';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
37
38
39
$wb['top_menu_billing'] = 'Billing';
$wb['top_menu_domain'] = 'Domains';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'Home';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
40
$wb['latest_news_txt'] = 'Latest news';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
41
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
$wb['daynamesmin_su'] = 'Su';
$wb['daynamesmin_mo'] = 'Mo';
$wb['daynamesmin_tu'] = 'Tu';
$wb['daynamesmin_we'] = 'We';
$wb['daynamesmin_th'] = 'Th';
$wb['daynamesmin_fr'] = 'Fr';
$wb['daynamesmin_sa'] = 'Sa';
$wb['daynames_sunday'] = 'Sunday';
$wb['daynames_monday'] = 'Monday';
$wb['daynames_tuesday'] = 'Tuesday';
$wb['daynames_wednesday'] = 'Wednesday';
$wb['daynames_thursday'] = 'Thursday';
$wb['daynames_friday'] = 'Friday';
$wb['daynames_saturday'] = 'Saturday';
$wb['monthnamesshort_jan'] = 'Jan';
$wb['monthnamesshort_feb'] = 'Feb';
$wb['monthnamesshort_mar'] = 'Mar';
$wb['monthnamesshort_apr'] = 'Apr';
$wb['monthnamesshort_may'] = 'May';
$wb['monthnamesshort_jun'] = 'Jun';
$wb['monthnamesshort_jul'] = 'Jul';
$wb['monthnamesshort_aug'] = 'Aug';
$wb['monthnamesshort_sep'] = 'Sep';
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Oct';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
70
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
71
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
72
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
karailiev's avatar
karailiev committed
73
?>