cz_server_config.lng 23.7 KB
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1
<?php
2
$wb['server_config'] = 'Server Config';
3
$wb['config_for_txt'] = 'Konfigurace pro';
4
5
$wb['server_config_error_not_updated'] = 'Error in Server Config: not updated';
$wb['server_config_error_section_not_updated'] = 'Error in Server Config: %s section not updated';
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot adresář';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app sekce';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrootované aplikace';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrootované aplikace';
$wb['website_path_txt'] = 'Website cesta';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Website symlinky';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website config adresář';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config adresář';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled adresář';
16
17
18
$wb['apache_init_script_txt'] = 'Apache init script';
$wb['apache_init_script_note_txt'] = 'Leaving this empty will auto-detect the Apache init script';
$wb['apache_init_script_error_regex'] = 'Invalid Apache init script.';
19
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail složka pro konfigurace';
20
21
22
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter cesta';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter skript';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI alias';
23
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI cesta k adresáři kde je umístěn php.ini';
24
25
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI děti';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. požadavků';
26
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI cesta k binarnímu balíčku';
27
$wb['module_txt'] = 'Modul';
28
$wb['maildir_path_txt'] = 'Cesta k e-mail adresáři';
29
$wb['homedir_path_txt'] = 'Cesta k domácímu adresáři';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
30
31
32
33
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'E-mail uživatel UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'E-mail uživatel GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'E-mail uživatel jméno';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'E-mail uživatel skupina';
34
35
36
37
38
39
40
41
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost uživatel';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost heslo';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti mailboxu';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti zprávy';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['netmask_txt'] = 'Maska';
$wb['gateway_txt'] = 'Brána';
42
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery (DNS)';
43
44
45
46
47
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Konfigurace sítě';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Neplatný formát IP adresy.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Neplatný formát síťové masky.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Neplatný formát brány.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný.';
48
$wb['config_dir_txt'] = 'Vlogger cesta k vlogger-dbi.conf';
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
$wb['init_script_txt'] = 'Název cron init skriptu';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Cesta k individuálním cron tabulkám';
$wb['wget_txt'] = 'Cesta k wget programu';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache uživatel';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache skupina';
$wb['security_level_txt'] = 'Úroveň bezpečnosti';
$wb['loglevel_txt'] = 'Úroveň logování';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost port';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost doména';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND uživatel';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND skupina';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND adresář se zónovými soubory';
62
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf cesta k souboru';
63
64
65
66
67
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND uživatel je prázdný.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND skupina je prázdná.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND adresář se zónovými soubory je prázdný.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf cesta je prázdná.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local cesta je prázdná.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
68
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Syntaxe e-mailového filtru';
69
70
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP démon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
71
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir je prázdný.';
72
73
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride je prázdný.';
74
75
76
77
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats složka pro konfigurace';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats složka pro data';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl cesta ke skriptu';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl cesta ke skriptu';
78
$wb['backup_dir_txt'] = 'Adresář pro zálohy';
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local cesta k souboru';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'Cesta k CGI php.ini';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Cesta k Apache php.ini';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Provést test konfigurace apache před restartováním';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA cesta';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA heslo';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Aktivovat';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Správa vestavěných pravidel';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Aktivovat IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Standardní vstupní politika';
89
90
91
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
92
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Úroveň logování';
93
94
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Možnost konfigurace sítě je k dispozici pouze pro Debian a Ubuntu servery. Nepoužívejte tuto volbu, pokud vaše síťové rozhraní není eth0.';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
95
$wb['server_type_txt'] = 'Typ serveru';
96
97
98
99
100
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
101
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Adresář se zálohou je prázdný.';
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path is empty.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path is empty.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID is empty.';
$wb['mailuser_gid_error_empty'] = 'Mailuser GID is empty.';
$wb['mailuser_name_error_empty'] = 'Mailuser Name is empty.';
$wb['mailuser_group_error_empty'] = 'Mailuser Group is empty.';
$wb['getmail_config_dir_error_empty'] = 'Getmail config dir is empty.';
$wb['website_basedir_error_empty'] = 'Website basedir is empty.';
$wb['website_path_error_empty'] = 'Website path is empty.';
$wb['website_symlinks_error_empty'] = 'Website symlinks is empty.';
$wb['vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Vhost config dir is empty.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['apache_user_error_empty'] = 'Apache user is empty.';
$wb['apache_group_error_empty'] = 'Apache group is empty.';
$wb['nginx_user_error_empty'] = 'Nginx user is empty.';
$wb['nginx_group_error_empty'] = 'Nginx group is empty.';
$wb['php_ini_path_apache_error_empty'] = 'Apache php.ini path is empty.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_empty'] = 'CGI php.ini path is empty.';
$wb['nginx_cgi_socket_empty'] = 'Nginx CGI Socket is empty.';
$wb['apps_vhost_port_error_empty'] = 'Apps-vhost port is empty.';
$wb['apps_vhost_ip_error_empty'] = 'Apps-vhost IP is empty.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_empty'] = 'FastCGI starter path is empty.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_empty'] = 'FastCGI starter script is empty.';
$wb['fastcgi_alias_error_empty'] = 'FastCGI Alias is empty.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_empty'] = 'FastCGI php.ini Path is empty.';
$wb['fastcgi_children_error_empty'] = 'FastCGI Children is empty.';
$wb['fastcgi_max_requests_error_empty'] = 'FastCGI max. Requests is empty.';
$wb['fastcgi_bin_error_empty'] = 'FastCGI Bin is empty.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_empty'] = 'Jailkit chroot home is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_empty'] = 'Jailkit chroot app sections is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_empty'] = 'Jailkit chrooted applications is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applications is empty.';
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Config directory is empty.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name is empty.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program is empty.';
140
141
142
143
144
145
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM název init skriptu';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM název init skriptu je prázdny';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM cesta k php.ini';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM cesta k php.ini je prázdná';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM adresář pro pool';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro pool je prázdny.';
146
147
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
148
149
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM adresář pro socket';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdny.';
150
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
151
152
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
153
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL službu zatrhněte políčko \"Zakázat MySQL monitorování\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování nastartuje službu MySQL automaticky znovu !';
154
155
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
156
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Nastavení oprávnění složky při aktualizaci';
157
158
159
160
161
162
163
164
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect';
$wb['website_autoalias_txt'] = 'Website auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Placeholders:';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Režim zálohování';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel vlastnící web adresář do souboru zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel root';
165
166
$wb['backup_mode_borg_txt'] = 'BorgBackup: Zálohujte všechny soubory v adresáři vhost a databázích do přírůstkových úložišť';
$wb['backup_missing_utils_txt'] = 'Následující režim zálohování nelze použít, protože nejsou nainstalovány požadované nástroje:';
167
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
168
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(jednotlivé RBL databáze oddělujte čárkou)';
169
170
$wb['stress_adaptive_txt'] = 'Adapt to temporary load spikes';
$wb['tooltip_stress_adaptive_txt'] = 'Enables Postfix stress-adaptive behavior.';
171
172
173
174
175
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Nastavení';
$wb['permissions_txt'] = 'Nastavit oprávnění';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Nastavení';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Nastavení';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Nastavení';
176
177
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Statistika kvóty poštovní schránky';
178
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Aktivovat IP wildcard (*)';
179
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
180
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení adminovi';
181
$wb['overtraffic_notify_reseller_txt'] = 'Send overtraffic notification to reseller';
182
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
183
$wb['overtraffic_disable_web_txt'] = 'Disable websites that exceed traffic limit';
184
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
185
186
$wb['overquota_notify_threshold_txt'] = 'Quota warning usage level';
$wb['overquota_notify_threshold_error'] = 'Quota warning usage level must be between 0-100%';
187
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót adminovi';
188
$wb['overquota_notify_reseller_txt'] = 'Send quota warnings to reseller';
189
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót klientovi';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
190
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Poslat zprávu klientovi, že kvóta je již v pořádku';
191
192
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Poslat varování o kvótách každý X dní';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = poslat zprávu pouze jednou, žádné opakované zprávy';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
193
194
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Poslat e-mail uživateli admin s následující úrovní';
$wb['no_notifications_txt'] = 'Žádné upozornění';
195
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
196
197
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit uživatel';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit heslo';
198
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Invalid Monit URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
199
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
200
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
201
202
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin uživatel';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin heslo';
203
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
204
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
205
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Připojit adresář pro zálohy';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
206
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Kontrolovat aktualizace Linuxu';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
$wb['invalid_apache_user_txt'] = 'Invalid apache user.';
$wb['invalid_apache_group_txt'] = 'Invalid apache group.';
$wb['backup_dir_error_regex'] = 'Invalid backup directory.';
$wb['maildir_path_error_regex'] = 'Invalid maildir path.';
$wb['homedir_path_error_regex'] = 'Invalid homedir path.';
$wb['mailuser_name_error_regex'] = 'Invalid mailuser name.';
$wb['mailuser_group_name_error_regex'] = 'Invalid mailuser group name.';
$wb['mailuser_uid_error_range'] = 'Mailuser uid must be >= 2000';
$wb['mailuser_gid_error_range'] = 'Mailuser gid must be >= 2000';
$wb['getmail_config_dir_error_regex'] = 'Invalid getmail config directory.';
217
$wb['website_basedir_error_regex'] = 'Invalid website basedir.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
$wb['website_symlinks_error_regex'] = 'Invalid website symlinks.';
$wb['vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Invalid vhost config directory.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Invalid vhost conf enabled directory.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Invalid nginx config directory.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Invalid nginx conf enabled directory.';
$wb['ca_path_error_regex'] = 'Invalid CA path.';
$wb['invalid_nginx_user_txt'] = 'Invalid nginx user.';
$wb['invalid_nginx_group_txt'] = 'Invalid nginx group.';
$wb['php_ini_path_apache_error_regex'] = 'Invalid apache php.ini path.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_regex'] = 'Invalid cgi php.ini path.';
$wb['php_fpm_init_script_error_regex'] = 'Invalid php-fpm init script.';
$wb['php_fpm_ini_path_error_regex'] = 'Invalid php-fpm ini path.';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_regex'] = 'Invalid php-fpm pool directory.';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_regex'] = 'Invalid php-fpm socket directory.';
$wb['php_open_basedir_error_regex'] = 'Invalid php open_basedir.';
$wb['awstats_data_dir_empty'] = 'awstats data directory is empty';
$wb['awstats_data_dir_error_regex'] = 'Invalid awstats data directory.';
$wb['awstats_pl_empty'] = 'awstats.pl setting is empty.';
$wb['awstats_pl_error_regex'] = 'Invalid awstats.pl path.';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_empty'] = 'awstats_buildstaticpages.pl is empty';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_error_regex'] = 'Invalid awstats_buildstaticpages.pl path.';
$wb['invalid_bind_user_txt'] = 'Invalid BIND user.';
$wb['invalid_bind_group_txt'] = 'Invalid BIND group.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_regex'] = 'Invalid BIND zonefiles directory.';
$wb['named_conf_path_error_regex'] = 'Invalid named.conf path.';
$wb['named_conf_local_path_error_regex'] = 'Invalid named.conf.local path.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_regex'] = 'Invalid fastcgi starter path.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_regex'] = 'Invalid fastcgi starter script.';
$wb['fastcgi_alias_error_regex'] = 'Invalid fastcgi alias.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_regex'] = 'Invalid fastcgi path.';
$wb['fastcgi_bin_error_regex'] = 'Invalid fastcgi bin.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot home.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot sections.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot app programs.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot cron programs.';
$wb['vlogger_config_dir_error_regex'] = 'Invalid vlogger config dir.';
$wb['cron_init_script_error_regex'] = 'Invalid cron init script.';
$wb['crontab_dir_error_regex'] = 'Invalid crontab directory.';
$wb['cron_wget_error_regex'] = 'Invalid cron wget path.';
257
$wb['network_filesystem_txt'] = 'Network Filesystem';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
258
$wb['dkim_path_txt'] = 'DKIM adresář pro klíče';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
259
$wb['dkim_strength_txt'] = 'DKIM síla klíče';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
260
261
262
263
264
265
$wb['maildir_format_txt'] = 'Maildir Format';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
266
267
268
269
270
$wb['reject_sender_login_mismatch_txt'] = 'Odmítnout při nesouladu odesílatele s jeho přihlášením';
$wb['reject_unknown_txt'] = 'Odmítat hostitele s neznámým jménem';
$wb['tooltip_reject_unknown_txt'] = 'Vyžaduje jména hostitelů již zadaných v DNS pro úspěšnou zpětnou kontrolu v DNS. Kontrola se neprovádí u ověřených uživatelů.';
$wb['reject_unknown_helo_txt'] = 'reject_unknown_helo_hostname - Odmítne požadavek, pokud název hostitele HELO nebo EHLO nemá žádný záznam DNS A nebo MX.';
$wb['reject_unknown_client_txt'] = 'reject_unknown_client_hostname - Odmítne požadavek, když 1) IP adresa klienta->nelze přeložit na DNS jmeno, nebo 2) DNS jmeno->nelze přeložit na IP adresu, nebo 3) DNS jmeno->překlad DNS adresy neodpovídá IP adrese klienta.';
271
$wb['reject_unknown_client_helo_txt'] = 'Reject unknown helo and client hostnames';
272
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Zakázat MongoDB monitorování';
273
274
275
276
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_length'] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
277
$wb['backup_delete_txt'] = 'Odstranit zálohy pokud byla smazána doména/webové stránky';
278
$wb['overquota_db_notify_threshold_txt'] = 'DB quota warning usage level';
279
$wb['overquota_db_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání DB kvót adminovi';
280
$wb['overquota_db_notify_reseller_txt'] = 'Send DB quota warnings to reseller';
281
282
$wb['overquota_db_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání DB kvót klientovi';
$wb['php_handler_txt'] = 'Výchozí PHP obslužná rutina';
283
$wb['php_fpm_default_chroot_txt'] = 'Default chrooted PHP-FPM';
284
$wb['php_fpm_incron_reload_txt'] = 'Install incron trigger file to reload PHP-FPM';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
285
$wb['disabled_txt'] = 'Vypnuto';
286
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Provádět kontrolu změny obsahu souboru php.ini každých X minut';
287
288
$wb['php_ini_check_minutes_error_empty'] = 'Please specify a value how often php.ini should be checked for changes.';
$wb['php_ini_check_minutes_info_txt'] = '0 = no check';
289
$wb['web_settings_txt'] = 'Webový Server';
290
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
291
$wb['xmpp_use_ipv6_txt'] = 'Použít IPv6';
292
293
294
295
296
$wb['xmpp_bosh_max_inactivity_txt'] = 'Max. BOSH inactivity time';
$wb['xmpp_bosh_timeout_range_wrong'] = 'Please enter a bosh timeout range between 15 - 360';
$wb['xmpp_module_saslauth'] = 'saslauth';
$wb['xmpp_server_admins_txt'] = 'Server Admins (JIDs)';
$wb['xmpp_modules_enabled_txt'] = 'Serverwide enabled plugins (one per line)';
297
$wb['xmpp_ports_txt'] = 'Porty služeb';
298
299
300
301
$wb['xmpp_port_http_txt'] = 'HTTP';
$wb['xmpp_port_https_txt'] = 'HTTPS';
$wb['xmpp_port_pastebin_txt'] = 'Pastebin';
$wb['xmpp_port_bosh_txt'] = 'BOSH';
302
$wb['disable_bind_log_txt'] = 'Zakázat zprávy bind9 pro Loglevel WARN';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
303
$wb['apps_vhost_enabled_txt'] = 'Apps-vhost enabled';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
304
305
306
307
$wb['hostname_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Neplatný název hostitele.';
$wb['backup_time_txt'] = 'Spustit zálohovaní v';
308
309
$wb['skip_le_check_txt'] = 'Vynechat Lets Encrypt kontrolu ';
$wb['migration_mode_txt'] = 'Režim migrace serveru ';
310
$wb['nginx_enable_pagespeed_txt'] = 'Makes Pagespeed available';
311
312
313
314
315
316
$wb['backup_tmp_txt'] = 'Pracovní tmp adresář při vytváření zip záloh';
$wb['tmpdir_path_error_empty'] = 'Cesta k pracovnímu tmp adresáři je prázdná.';
$wb['tmpdir_path_error_regex'] = 'Neplatná cesta k pracovnímu tmp adresáři.';
$wb['logging_txt'] = 'Povolit přístupové a chybové protokoly webových stránek';
$wb['logging_desc_txt'] = 'Chcete-li uplatnit změny již u stávajících webových stránek, použijte Nástroje > Znovu synchronizovat. U Apache lze přístup a protokol chyb anonymizovat. U nginx je anonymizován pouze protokol přístupu, protokol chyb bude obsahovat IP adresy.';
$wb['log_retention_txt'] = 'Zachování protokolu (dny)';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
317
$wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
318
319
320
$wb['php_default_hide_txt'] = 'Skrýt výchozí verzi PHP při volbě výběru verze PHP';
$wb['php_default_name_txt'] = 'Popis výchozí verze PHP';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Popis výchozí verze PHP nesmí být prázdný';
321
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
322
$wb['php_fpm_reload_mode_txt'] = 'PHP-FPM reload mode';
323
$wb['content_filter_txt'] = 'Filtr obsahu';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
324
325
$wb['rspamd_url_txt'] = 'Rspamd URL';
$wb['rspamd_user_txt'] = 'Rspamd User';
326
$wb['rspamd_password_txt'] = 'Rspamd heslo';
327
328
329
330
331
332
333
334
$wb['rspamd_redis_servers_txt'] = 'Redis Servers';
$wb['tooltip_rspamd_redis_servers_txt'] = 'Redis server(s) which Rspamd will use.  Eg. \'127.0.0.1\', \'localhost:6379\' or \'/var/run/redis/redis-server.sock\'.';
$wb['rspamd_redis_password_txt'] = 'Redis Password';
$wb['tooltip_rspamd_redis_password_txt'] = 'Password for Redis Servers (leave blank if unused).';
$wb['rspamd_redis_bayes_servers_txt'] = 'Redis Servers for Bayes';
$wb['tooltip_rspamd_redis_bayes_servers_txt'] = 'Redis server(s) which Rspamd will use for Bayes if different (otherwise leave blank).  Eg. \'localhost:6378\' or \'/var/run/redis-bayes/redis-server.sock\'.';
$wb['rspamd_redis_bayes_password_txt'] = 'Redis Password for Bayes';
$wb['tooltip_rspamd_redis_bayes_password_txt'] = 'Password for Bayes Redis Server (leave blank if unused).';
Jason's avatar
Jason committed
335
336
337
$wb['vhost_proxy_protocol_enabled_txt'] = 'Enable PROXY Protocol';
$wb['vhost_proxy_protocol_http_port_txt'] = 'PROXY Protocol HTTP Port';
$wb['vhost_proxy_protocol_https_port_txt'] = 'PROXY Protocol HTTPS Port';
Thom's avatar
Thom committed
338
$wb['jailkit_chroot_authorized_keys_template_txt'] = 'Jailkit authorized_keys template';
339
$wb['jailkit_chroot_authorized_keys_template_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot authorized_keys template file.';
340
$wb['jailkit_hardlinks_txt'] = 'Pevné odkazy v rámci Jailkit chroot';
341
342
$wb['tooltip_jailkit_hardlinks_txt'] = 'Using hardlinks is insecure, but saves disk space.';
$wb['jailkit_hardlinks_allow_txt'] = 'Allow hardlinks within the jail';
343
344
$wb['jailkit_hardlinks_no_txt'] = 'Ne, odstranit soubory s pevným odkazem';
$wb['jailkit_hardlinks_yes_txt'] = 'Ano, pokud je to možné, použijte pevné odkazy';
345
346
$wb['mailbox_soft_delete_txt'] = 'Mailbox soft delete';
$wb['mailbox_soft_delete_info_txt'] = 'by default cleaned up after 7 days.';